แบบทดสอบ MBTI พร้อมอาชีพแบบไหนที่เหมาะกับบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ

แบบทดสอบ MBTI พร้อมอาชีพแบบไหนที่เหมาะกับบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

มนุษย์เราต่างก็มีบุคลิกที่โดดเด่น แตกต่างกัน และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งบุคลิกภาพเหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน หากเราได้ทำงานที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเอง แน่นอนว่าย่อมมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้มากขึ้น ปัจจุบันองค์กรและบริษัทหลายแห่งจึงนำแบบทดสอบ MBTI หรือบุคลิกภาพ 16 แบบ เข้ามาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าทำงาน เพื่อให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานและบริษัท รวมถึงดูแนวโน้มความเข้ากันได้กับทีม มาทำความเข้าใจแบบทดสอบ MBTI และบุคลิกภาพแต่ละแบบเหมาะกับงานอะไรบ้าง

แบบทดสอบ MBTI คืออะไร

MBTI ย่อมาจาก Myers-Briggs Type Indicator คือ แบบทดสอบบุคลิกซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลก โดยแบบทดสอบจะมีชุดคำถามให้เราตอบ แล้วประมวลผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวอักษร 4 ตัว จากทั้งหมด 8 ตัว และทำการแบ่งบุคลิกภาพออกเป็น 16 แบบด้วยกัน

ความหมายของตัวอักษรในแบบทดสอบ MBTI

ตัวอักษร 8 ตัวที่ใช้ในแบบทดสอบ MBTI เพื่ออธิบายบุคลิกภาพต่าง ๆ มีดังนี้

ตัวอักษรที่หมายถึงบุคลิกภาพ

 • E – Extroversion ชอบเข้าสังคม กระตือรือร้น มีความมั่นใจสูง ช่างพูดช่างเจรจา
 • I – Introversion ชอบอยู่คนเดียว เก็บตัว เป็นผู้รับฟังที่ดี ชอบใช้ความคิด

ตัวอักษรที่หมายถึงการรับรู้ข้อมูล

 • S – Sensing ใช้ความรู้สึก เก็บรายละเอียดเก่ง มีความเป็นระเบียบ อยู่กับปัจจุบัน
 • N – Intuition ใช้สัญชาตญาณ มีจินตนาการสูง มองการณ์ไกล ชอบแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ ๆ

ตัวอักษรที่หมายถึงการตัดสินใจ

 • T – Thinking ใช้เหตุผล มีหลักการ ทำตามขั้นตอน มุ่งมั่นค้นหาความจริง
 • F – Feeling ใช้ความรู้สึกส่วนตัว สนใจความต้องการของผู้อื่น เห็นอกเห็นใจ อ่อนไหวง่าย

ตัวอักษรที่หมายถึงการใช้ชีวิต

 • J – Judging มีระเบียบการวางแผน ตั้งเป้าหมาย ตัดสินใจเร็ว รักษาเวลา
 • P – Perceiving ใช้ชีวิตแบบยืดหยุ่น ปรับตัวตามสถานการณ์ ไม่ชอบระเบียบ มีความอยากรู้อยากเห็น

แบบทดสอบ MBTI บอกบุคลิกภาพ 16 แบบมีอะไรบ้าง

ได้ทราบความหมายของทั้ง 8 ตัวอักษรแล้ว ทีนี้มาดูกันว่าทั้ง 8 ตัวนี้เมื่อนำมารวมกันแล้วแบ่งออกเป็น 16 บุคลิกภาพ จะมีอะไรบ้าง

บุคลิกภาพ MBTI กลุ่มนักวิเคราะห์

 1. INTJ-A / INTJ-T บุคลิกภาพ “นักออกแบบ”
  2% จากประชากรทั้งหมด คนกลุ่มนี้ช่างจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ ทะเยอทะยาน มั่นใจในตัวเอง ช่างสังเกตและรอบคอบ เรียนรู้ไว มีความสามารถในการตัดสินใจ ไม่ยึดติดกับกฎระเบียบ รับฟังความคิดเห็น
  อาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้คือ สถาปนิก วิศวกร นักกลยุทธ์การตลาด ผู้ตรวจสอบบัญชี นักวิเคราะห์ระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์หรือ Cyber Sucurity ฯลฯ
 2. INTP-A / INTP-T บุคลิกภาพ “นักตรรกะ”
  3% จากประชากรทั้งหมด คนกลุ่มนี้ช่างสังเกต เฉลียวฉลาด วิเคราะห์และสืบสวนข้อเท็จจริงได้ดี ชอบแบบแผน มีความคิดสร้างสรรค์ มักจะเสนอไอเดียที่คนส่วนใหญ่คาดไม่ถึง ระมัดระวังตัวสูง
  อาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้คือ นักตรรกวิทยา นักคณิตศาสตร์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์การเงิน คอลัมนิสต์ ผู้กำกับฝ่ายศิลป์ ฯลฯ
 3. ENTJ-A / ENTJ-T บุคลิกภาพ “ผู้บัญชาการ”
  3% จากประชากรทั้งหมด คนกลุ่มนี้มีความเป็นผู้นำสูง กระตือรือร้น มั่นใจในตัวเอง มีพลังงานล้นเหลือ เด็ดเดี่ยว ตัดสินใจเฉียบขาด รอบคอบ ใจเย็น รักเพื่อนพ้อง เป็นที่รักและเคารพของคนใกล้ตัว
  อาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้คือ นักกฎหมาย ผู้บริหารระดับสูง โบรกเกอร์ นักการเมือง นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ นักบิน นักแสดง ผู้สื่อข่าว ฯลฯ
 4. ENTP-A / ENTP-T บุคลิกภาพ “นักโต้วาที”
  3% จากประชากรทั้งหมด คนกลุ่มนี้มีเสน่ห์ เข้าสังคมเก่ง มีวิสัยทัศน์ ฉลาด มีไหวพริบ เรียนรู้ไว ตรงไปตรงมา ช่างสังเกต มีความสามารถด้านการเจรจาหรือโน้มน้าวใจผู้ฟัง
  อาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้คือ นักการทูต โปรดิวเซอร์ ผู้ให้คำปรึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย นักดาราศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

บุคลิกภาพ MBTI กลุ่มนักการทูต

 1. INFJ-A / INFJ-T บุคลิกภาพ “ผู้แนะนำ”
  ถือเป็นกลุ่มที่หายาก เพราะมีน้อยกว่า 1% ของจำนวนประชากรทั้งหมด คนกลุ่มนี้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ชอบช่วยเหลือ มีความตรงไปตรงมา เด็ดขาด ชัดเจน ซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มักได้รับความเชื่อถือจากคนรอบข้าง

  อาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้คือ จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ ทันตแพทย์ ศิลปิน นักเขียน ผู้ให้บริการหรือบริหารงานด้านสุขภาพ ฯลฯ
 2. INFP-A / INFP-T บุคลิกภาพ “ผู้ไกล่เกลี่ย”
  4% จากประชากรทั้งหมด คนกลุ่มนี้มองโลกในแง่ดี ใจกว้าง ขยัน ทุ่มเท สุขุม รักความยุติธรรม มีความยืดหยุ่น ไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์ รับฟังทุกความคิดเห็น มีความสามารถในการเจรจา

  อาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้คือ บรรณาธิการ ผู้กำกับภาพยนตร์ บรรณารักษ์ นักแสดง นักออกแบบแฟชั่น นักประวัติศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ฯลฯ
 3. ENFJ-A / ENFJ-T บุคลิกภาพ “ตัวเอก”
  2% จากประชากรทั้งหมด คนกลุ่มนี้มีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ ใจกว้าง มีเสน่ห์ มุ่งมั่น ใส่ใจความรู้สึกคนรอบข้างและให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ เป็นมิตร จริงใจ มักได้รับความชื่นชมและศรัทธาจากผู้อื่น
  อาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้คือ ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า นักออกแบบ พยาบาล นักกิจกรรมบำบัด นักประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
 4. ENFP-A / ENFP-T บุคลิกภาพ “นักรณรงค์”
  มี 7% ของประชากรทั้งหมด คนกลุ่มนี้เป็นพวกสร้างสีสันในงานสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ดี มีความกระตือรือร้น ชอบทำเรื่องสนุก ไม่น่าเบื่อ คาดเดายาก เข้ากับคนได้ง่าย มักมีเพื่อนเยอะ

  อาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้คือ ผู้สื่อข่าว นักแต่งเพลง นักจิตวิทยา ผู้ให้คำปรึกษา นักสังคมศาสตร์ ตัวแทนนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว ผู้ออกแบบงานนิทรรศการ แอร์โฮสเตส ฯลฯ

บุคลิกภาพ MBTI กลุ่มผู้เฝ้ายาม

 1. ISTJ-A / ISTJ-T บุคลิกภาพ “นักคำนวณ”
  เป็นกลุ่มที่พบมากที่สุดถึง 13%  ของประชากรทั้งหมด คนกลุ่มนี้มีเหตุผล คิดบนพื้นฐานข้อเท็จจริง ทำงานมีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ไม่ชอบโกหก มีความสามารถรอบด้าน

  อาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้คือ นักบัญชี แพทย์ นักธุรกิจ ตำรวจ ทหาร ผู้พิพากษา นักอุตุนิยมวิทยา นักเศรษฐศาสตร์ เกษตรกร ฯลฯ
 2. ISFJ-A / ISFJ-T บุคลิกภาพ “ผู้ตั้งรับ”
  เป็นกลุ่มที่มีมากถึง 13%  ของประชากรทั้งหมด คนกลุ่มนี้กระตือรือร้น ขยัน ช่างสังเกต เป็นฝ่ายสนับสนุนที่ดี ไว้ใจได้ ชอบให้ความช่วยเหลือคนรอบข้าง เป็นห่วงผู้อื่นอยู่เสมอ ซื่อสัตย์ รักเพื่อนพ้อง

  อาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้คือ ผู้บัญชาการตำรวจ แพทย์ พยาบาล ครู ผู้พิพากษา นักบัญชี นักเศรษฐศาสตร์ นักธุรกิจ นักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
 3. ESTJ-A / ESTJ-T บุคลิกภาพ “ผู้บริหาร”
  มีจำนวน 11% ของประชากรทั้งหมด คนกลุ่มนี้มีความเฉียบขาด รอบคอบ ใส่ใจรายละเอียด ยึดมั่นในหลักการ มีความสามารถในการตัดสินใจได้ดี ความจำดี ใจเย็น เชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม

  อาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้คือ ผู้ตรวจสอบบัญชี นักวิเคราะห์ธุรกิจ ผู้บริหาร พนักงานธนาคาร ผู้ชำนาญการพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 4. ESFJ-A / ESFJ-T บุคลิกภาพ “ผู้ให้คำปรึกษา”
  มีจำนวนถึง 12% ของประชากรทั้งหมด คนกลุ่มนี้มีความใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อย ชอบดูแลผู้อื่น เข้าถึงง่าย เป็นมิตร มักเป็นที่รักของคนรอบข้าง ซื่อตรง จริงใจ ทุ่มเทในการทำงาน ชอบความปรองดอง

  อาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้คือ ผู้จัดการ ผู้ให้คำปรึกษา นักบัญชี นักเวชศาสตร์ครอบครัว ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด ฯลฯ

บุคลิกภาพ MBTI กลุ่มนักสำรวจ

 1. ISTP-A / ISTP-T บุคลิกภาพ “ผู้เชี่ยวชาญ”
  มีจำนวน 5% ของประชากรทั้งหมด คนกลุ่มนี้มีเหตุผล มองโลกในแง่ดี ไม่วิตกกังวล สามารถทำงานหลายอย่างออกมาพร้อมกันได้ดี มีความหนักแน่น ยึดมั่นความยุติธรรม เก็บตัว รักอิสระ ไม่ชอบทำตามกฎเกณฑ์

  อาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้คือ นักเศรษฐศาสตร์ นักธุรกิจ นิติกร ผู้พิพากษา นักกีฬา โปรแกรมเมอร์ ทันตแพทย์ ฯลฯ
 2. ISFP-A / ISFP-T บุคลิกภาพ “นักผจญภัย”
  คนกลุ่มนี้มีเอกลักษณ์ มีเสน่ห์ กระตือรือร้น ทำงานมีประสิทธิภาพ เป็นมิตร เข้ากับคนอื่นได้ง่าย ไม่ยึดติดแบบแผน มีความเป็นศิลปิน ปรับตัวเก่ง มักคลี่คลายสถานการณ์ได้ดี

  อาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้คือ นักดนตรี นักแต่งเพลง นักเขียน ดีไซนเนอร์ ครู นักสังคมสงเคราะห์ ช่างแต่งหน้า ช่างภาพ บรรณารักษ์ ฯลฯ
 3. ESTP-A / ESTP-T บุคลิกภาพ “ผู้ประกอบการ”
  มีเพียง 4% ของประชากรทั้งหมด คนกลุ่มนี้ฉลาด มีไหวพริบ เข้าสังคมเก่ง มี ทักษะในการเจรจา และโน้มน้าวใจคน เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจ ช่างสังเกต จดจำรายละเอียดเก่ง ชอบความท้าทาย เป็นนักสู้ ไม่เกรงกลัวใคร
  อาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้คือ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุน นักแสดง ผู้ประกาศข่าว พิธีกร ตำรวจ บาร์เทนเดอร์ ช่างผลิตอัญมณี โค้ชกีฬา ฯลฯ
 4. ESFP-A / ESFP-T บุคลิกภาพ “ผู้มอบความบันเทิง”
  คนกลุ่มนี้มีความสนุกสนาน เป็นที่รักของคนรอบข้าง มีคาแรกเตอร์โดดเด่น เข้าสังคมเก่ง ช่างสังเกต กล้าเสี่ยง ชีวิตมีสีสันและไม่น่าเบื่อ มองโลกในแง่ดี อารมณ์อ่อนไหว
  อาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้คือ ศิลปิน นักแสดง นักออกแบบแฟชั่น เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด ครูโรงเรียนประถม ผู้ดูแลเด็ก งานเกี่ยวกับสาธารณสุข ฯลฯ

เว็บไซต์ทำแบบทดสอบ MBTI ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

ถ้าอยากรู้ว่าตัวเองมีบุคลิกภาพ MBTI แบบใดก็สามารถหาคำตอบได้ไม่ยาก เพราะปัจจุบันมีเว็บไซต์ทำแบบทดสอบ MBTI ให้เลือกมากมาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เว็บไซต์ทำแบบทดสอบ MBTI ภาษาไทย: https://www.16personalities.com/th

เว็บไซต์ทำแบบทดสอบ MBTI ภาษาอังกฤษ: https://www.truity.com/test/type-finder-personality-test-new

ผลทดสอบบุคลิกภาพ MBTI ทั้ง 16 แบบ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจบุคลิกและความเป็นตัวเองมากขึ้น รวมถึงจุดเด่น จุดด้อย และสายงานที่เหมาะกับบุคลิกภาพแบบต่าง ๆ แต่หากอยากลองค้นหาตัวเองและทำงานใหม่ ๆ ที่ตรงกับบุคลิกมากขึ้น สามารถหางานได้ JobsDB มีงานดี ๆ ในทุกสาขาจากบริษัทชั้นนำมาให้เลือกมากมาย

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

jobsDB Mobile App

คว้างานที่ใช่ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​
More from this category: สมัครงาน

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สำรวจหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เลือกสิ่งที่สนใจเพื่อเรียกดูอาชีพที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด