นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

แก้ไขล่าสุด 5 มีนาคม 2567

ความมุ่งมั่นในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน

เรามีจุดประสงค์ที่จะช่วยให้คนมีชีวิตการทํางานที่ดีและมีประสิทธิผลมากขึ้น อีกทั้งช่วยให้องค์กรประสบความสําเร็จ และเราเชื่อว่าการที่ท่านได้เข้าใจถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ คุ้มครองข้อมูลของท่าน และวิธีที่ท่านสามารถจัดการข้อมูลดังกล่าวได้เมื่อท่านติดต่อกับเราเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ของเราจึงได้อธิบายเรื่องดังกล่าวให้ทราบโดยละเอียด ⁠

ข้อกําหนดที่มีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้กับท่านเมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนและสร้างบัญชีกับเรา ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของเรา หรือติดต่อกับเราทางโทรศัพท์ ทางอีเมล ติดต่อด้วยตนเองหรือโดยใช้วิธีการอื่นใด ⁠

คําซึ่งมีความหมายเฉพาะในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้กําหนดความหมายไว้ในข้อ 17 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

เราประกอบกิจการด้านตลาดการจ้างงานผ่านช่องทางออนไลน์ที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมีการประกอบการทั้งในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ประเทศไทยและฮ่องกง ⁠

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะครอบคลุมธุรกิจของเราที่ดําเนินการภายใต้แบรนด์ต่อไปนี้:

ก. SEEK ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ข. JobStreet by SEEK (แต่ไม่รวม JobStreet Express) ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ และ

ค. JobsDB by SEEK ในประเทศไทยและฮ่องกง ⁠

จากการที่เราดําเนินงานในตลาดแห่งต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จึงมีการกล่าวถึงข้อบังคับเฉพาะเจาะจงของภูมิภาคตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ (โปรดดูรายละเอียดของข้อมูลเพิ่มเติมในข้อ 18) ขอให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทั้งหมดเพื่อจะได้เข้าใจว่าทุกแง่มุมที่ใช้บังคับกับท่าน

นโยบายข้อนี้จะกําหนดว่านิติบุคคลในกลุ่ม SEEK รายใดที่จะเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน และอฺธิบายว่าเมื่อใดที่เราจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ⁠

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้สมัครงาน เมื่อท่านสมัครงานในตำแหน่งที่ลงโฆษณาไว้บนแพลตฟอร์มของเรา เราจะทำการประมวลผลใบสมัครงานของท่าน (และข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในใบสมัคร) แทนผู้ลงโฆษณาที่ท่านสมัครเข้าทำงานด้วย ซึ่งในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเราจะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนผู้ลงโฆษณาจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ⁠

ในกรณีอื่นที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดําเนินการดังกล่าวในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลดังกล่าว ซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือการดำเนินการที่เทียบเท่าในภูมิภาคของท่าน) จะได้แก่:

ก. SEEK Limited ในกรณีผู้ใช้ SEEK

ข. บริษัทที่กำหนดไว้และ SEEK Limited ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม หรือในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอิสระ (ขึ้นอยู่กับกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้) ในกรณีผู้ใช้ JobStreet และ/หรือผู้ใช้ JobsDB

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆเกี่ยวกับท่านโดยจะขึ้นอยู่กับวิธีที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราและใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เช่น:

 • ในการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มของเรา (ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้สมัครงานหรือผู้ลงโฆษณา) ท่านจะต้องให้ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ นามสกุลและที่อยู่อีเมลของท่าน

 • กรณีที่ท่านเป็นผู้สมัครงาน หากท่านจะสร้างโปรไฟล์ และ/หรือหากท่านสมัครงานเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านเพิ่มเติมแทนผู้ลงโฆษณาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ลงโฆษณา

ข้อมูลประเภทหลัก (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ที่เราอาจเก็บรวบรวมนั้นจะรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อมูลต่อไปนี้:

ก. หากท่านเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียน:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียด

ข้อมูลทั่วไป

 • กรณีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด: ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่าน

 • กรณีผู้สมัครงานที่ตั้งค่าโปรไฟล์ ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้: ประเทศที่พํานักอาศัย (รวมถึงตำแหน่งพิกัดของบ้าน ตำแหน่งสถานที่ทํางานที่ต้องการ) เรซูเม่ ใบอนุญาตและใบรับรอง (เช่น วันที่ใบขับขี่หมดอายุ) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่ผู้สมัครงานอาจแจ้งไว้ในเรซูเม่ที่อัปโหลดไว้ที่แพลตฟอร์มของเรา หรือมีอยู่ในโปรไฟล์ของผู้สมัครงานบนแพลตฟอร์มของเรา

 • กรณีของผู้สมัครงานที่สมัครงานนั้น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับผู้ลงโฆษณา โดยเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากท่านแทนผู้ลงโฆษณา เช่นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจระบุไว้ในเรซูเม่จดหมายปะหน้า หรือข้อมูลที่ให้เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับข้อกำหนดในเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของงานในตำแหน่ง หรือเกณฑ์การคัดเลือก

ข้อมูลติดต่อ

 • ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขติดต่ออื่น ๆ ที่อยู่บ้าน, ที่อยู่สำหรับติดต่อ รายละเอียดของบริษัท (ถ้ามี)

 • Google หรือ Facebook Logins หรือ Apple ID (บัญชีที่เชื่อมโยง)

 • หากท่านเป็นผู้ลงโฆษณา: ชื่อบริษัท ที่อยู่ของกิจการ ที่อยู่สําหรับเรียกเก็บเงิน ชื่อ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อหลัก (ผู้ดูแลระบบของบัญชีผู้ลงโฆษณา) และชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้เพิ่มเติมของบัญชีผู้ลงโฆษณา (ผู้ลงโฆษณาเป็นผู้ใส่เพิ่มเข้ามา)

 • ข้อมูลติดต่ออื่น ๆ ที่ผู้ใช้อาจให้เรามา

ข้อมูลประวัติ

กรณีผู้สมัครงานที่ตั้งค่าโปรไฟล์ ท่านอาจเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้: ข้อมูลประวัติส่วนบุคคลโดยสังเขป ประสบการณ์การทํางาน วุฒิการศึกษา ทักษะทางภาษา ทักษะอื่น คุณวุฒิด้านวิชาชีพ ข้อมูลเงินเดือน ประเภทงานและตำแหน่งสถานที่ที่ต้องการทำงาน

ข้อมูลการใช้งานและข้อมูลอุปกรณ์

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงและการเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม รูปแบบการใช้งาน คุกกี้หน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชม ประวัติการค้นหาและการกดดูแพลตฟอร์ม การปรับแต่งเนื้อหาบนแพลตฟอร์มให้สอดคล้องกับความต้องการ เลขที่อยู่ไอพี ประเภทและรูปแบบของเบราว์เซอร์ Referrer Page ระบบปฏิบัติการ การลงวันที่และเวลาและข้อมูลคลิกสตรีมที่เก็บไว้ไฟล์ข้อมูล (Log File)

ข้อมูลดังกล่าวจะเก็บรวบรวมไว้โดยอัตโนมัติผ่านการใช้คุกกี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเบราว์เซอร์ หรือคุกกี้ที่อยู่บนเบราว์เซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่าน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลการใช้งานและข้อมูลอุปกรณ์ได้ที่ข้อ 11)

ข้อมูลของบุคคลภายนอก (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขติดต่ออื่นๆ ที่อยู่สำหรับติดต่อ ที่ทํางาน ตําแหน่ง ความสัมพันธ์กับผู้ใช้ที่ลงทะเบียน (ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเมื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลผู้นั้นกับเรา)

ข้อมูลตำแหน่งพิกัด

ที่อยู่ที่บ้าน ที่อยู่เพื่อทำการติดต่อ ⁠และ/หรือตําแหน่งของอุปกรณ์เมื่อใช้แพลตฟอร์มบนอุปกรณ์ของท่าน ตำแหน่งพิกัดของอุปกรณ์ของท่านนั้นจะเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่านเท่านั้น และเฉพาะในกรณีที่ท่านได้อนุญาตให้แอปพลิเคชันทำการระบุตำแหน่งพิกัดของท่าน

ข. หากท่านเป็นผู้ใช้ที่ไม่ลงทะเบียน:

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานและข้อมูลอุปกรณ์ของท่าน ข้อมูลติดต่อและ / หรือข้อมูลตำแหน่งพิกัดของท่าน หากท่านติดต่อกับเราในฐานะผู้ใช้ที่ไม่ลงทะเบียน เช่น หากท่านติดต่อเราทางโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางออนไลน์

ค. หากท่านเป็นผู้ใช้ที่เป็นผู้เยาว์:

กรณีของผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กําหนดไว้ตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ ท่านรับรองและรับประกันว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านได้รับแจ้งเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว และบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านตกลงตามนโยบายนี้เรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่กฎหมายกําหนดท่านต้องรับผิดชอบในการขอความยินยอมที่มีผลสมบูรณ์จากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา ("ความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง") อนึ่ง เราอาจขอให้ท่านแสดงหลักฐานว่าได้รับความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองแล้ว และขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เก็บรวบรวมจากท่านหากเราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าท่านได้รับความยินยอมที่จําเป็นในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและ / หรือใช้แพลตฟอร์มของเรา ขอเรียนว่าเราจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบในกรณีที่ท่านไม่ได้รับความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

ง. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น:

นอกจากนี้เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านให้มาจากการที่ท่านติดต่อกับเรา เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสํารวจหรือการส่งเสริมการขายต่าง ๆ

ในกรณีส่วนใหญ่นั้นเราไม่มีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของท่านเมื่อท่านติดต่อกับเรา ท่านไม่ควรเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวซึ่งไม่เกี่ยวข้องหรือไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้เราทราบ ขอเรียนว่าผู้สมัครงานควรคํานึงถึงเรื่องนี้เป็นพิเศษในระหว่างขั้นตอนการสมัครงาน ⁠

ถึงอย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่เราจะเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เช่น ผู้สมัครงานอาจตัดสินใจให้ข้อมูลด้านสุขภาพบางอย่างแก่ผู้ลงโฆษณา (เช่น ข้อมูลการฉีดวัคซีน) เมื่อกรอกใบสมัครงาน ซึ่งข้อมูลนี้เราจะเก็บรวบรวมไว้แทนผู้ลงโฆษณา

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเฉพาะในกรณีต่อไปนี้:

ก. ท่านยินยอมให้เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของท่านด้วยความสมัครใจ ซึ่งจะรวมถึงข้อมูลในเอกสารและข้อมูลอื่นที่ท่านส่งให้ผู้ลงโฆษณาโดยเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัครงาน หรือในกรณีที่ท่านใส่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเรซูเม่ของท่านโดยสมัครใจ

ข. ท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งกับ Certsy (ผู้ให้บริการตรวจสอบของเราซึ่งเป็นบุคคลภายนอก) ในการให้ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของท่านแก่เรา หรือ

ค. มีฐานทางกฎหมายอื่นที่อนุญาตให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

ก. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่านเมื่อท่านลงทะเบียนและสร้างบัญชีกับเรา เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ ของเรา (รวมถึงเมื่อท่านติดต่อสื่อสารกับเรา) หรือเมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของเรา

ข. ข้อมูลที่ได้มาจากกลุ่ม SEEK

นอกจากนี้เรายังอาจได้เก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทอื่นภายในกลุ่ม SEEK เป็นครั้งคราวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทนั้นและ / หรือตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแต่กรณี)

ค. ข้อมูลที่ได้รับทางอ้อม

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านบุคคลภายนอกเช่น:

 • เมื่อท่านลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านที่เปิดไว้กับเราผ่านทาง Google, Facebook หรือ Apple ⁠ ⁠เมื่อท่านลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้โดยใช้รายละเอียดการเข้าสู่ระบบของ Google หรือ Facebook หรือ Apple ID ท่านอนุญาตให้ Google, Facebook หรือ Apple (แล้วแต่กรณี) ให้ข้อมูลของท่านกับเรา เช่น ชื่อ นามสกุลและที่อยู่อีเมลของท่าน หากท่านลงทะเบียนบัญชีด้วยที่อยู่อีเมลเดียวกันบัญชีที่มีอยู่ของท่านจะเชื่อมโยงกับรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของบัญชีที่เชื่อมโยงของท่าน และเมื่อใช้ Apple ID ท่านสามารถที่จะซ่อนที่อยู่อีเมลของท่านจากเราได้ และ Apple จะให้ที่อยู่อีเมลแบบสุ่มแก่เราซึ่งจะเชื่อมต่อกับบัญชีของท่านแทน ⁠ ⁠ขอเรียนว่าการแก้ไขที่อยู่อีเมลของท่านโดยเข้าไปที่ 'การตั้งค่า' ในบัญชีของท่านจะไม่เป็นการยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชีของท่านจากรายละเอียดการลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่เชื่อมโยงของท่านแต่อย่างใด ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิกการเชื่อมโยงรายละเอียดการลงชื่อเข้าใช้งาน Google ได้ในหน้า "บัญชีที่เชื่อมโยง" ของบัญชี Google ท่านสามารถยกเลิกการเชื่อมโยงรายละเอียดการลงชื่อเข้าใช้งาน Facebook ของท่านได้ในการตั้งค่า "แอปและเว็บไซต์" ในบัญชี Facebook ของท่าน และสามารถยกเลิกการเชื่อมโยงรายละเอียดการลงชื่อเข้าใช้งาน Apple ของท่านโดยใช้การตั้งค่า "การลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Apple" หรือ "แอปที่ใช้ Apple ID" ในการตั้งค่าบัญชี Apple ID ของท่าน ทั้งนี้ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชีที่เชื่อมโยงของท่าน เราจะยังคงเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ผ่านบัญชีที่เชื่อมโยงเมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีของท่านไว้ในคราวแรก ⁠

 • เมื่อเราประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการและพันธมิตรของเรา

 • หากท่านเป็นผู้สมัครงานเราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่านผ่านผู้ลงโฆษณาหากข้อมูลนี้จัดเก็บไว้ในแพลตฟอร์มของเราในระหว่างขั้นตอนการสมัครงาน

 • นอกจากนี้เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกํากับดูแลในกรณีที่จําเป็นและตามความจําเป็น ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวอาจรวมถึงตํารวจ กองตรวจคนเข้าเมือง หน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานรักษาความปลอดภัยชายแดน

ง. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากกิจกรรมออนไลน์ของท่าน

เราใช้คุกกี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานและข้อมูลอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านใช้แพลตฟอร์มของบริษัทใด ๆ ในกลุ่ม SEEK (แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง) และเมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของเราบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และข้อมูลการใช้งานและข้อมูลอุปกรณ์ได้ในข้อ 11

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านซึ่งเรามีฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม และเป็นการเก็บรวบรวมที่จําเป็นสําหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้:

ก. เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการแก่ผู้ใช้

วัตถุประสงค์

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและฐานทางกฎหมาย

เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการแก่ท่าน

เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการให้ช่วยเหลือผู้สมัครงานและทำให้ผู้สมัครงานสามารถค้นหางานและสมัครงาน ช่วยผู้ลงโฆษณาในการรับสมัครงาน เพื่อทำรายการกับท่าน เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าท่านเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียน

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลทั่วไป

 • ข้อมูลติดต่อ

 • ข้อมูลประวัติ

 • ข้อมูลการใช้งานและข้อมูลอุปกรณ์

 • ข้อมูลของบุคคลภายนอก

 • ข้อมูลตำแหน่งพิกัด

ฐานทางกฎหมาย

 • ฐานการปฏิบัติภาระหน้าที่ตามสัญญา

 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ฐานการบอกกล่าวและ/หรือฐานความยินยอม (ตามที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กําหนดไว้)

เพื่อปรับแต่งผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ และเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ

เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อปรับแต่งผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ และเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

เราอาจใช้ข้อมูลของท่านในระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อปรับแต่งฟีเจอร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน และเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง:

 • การให้สัญญาณว่าสามารถติดต่อเพื่อเสนอการจ้างงาน (Approachability Signal) ซึ่งจะชี้ให้ผู้ลงโฆษณาทราบถึงความเป็นไปได้ว่ามีผู้สมัครงานซึ่งสามารถเสนอโอกาสในการทำงาน (Job Opportunity) ให้ได้ (สัญญาณว่าสามารถติดต่อเพื่อเสนอการจ้างงาน)

 • แนะนําคําถามที่ผู้ลงโฆษณาอาจกําหนดให้ผู้สมัครงานตอบเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัครงาน

 • เพื่อประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครรายนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สมัครรายอื่นสำหรับโอกาสในการทำงานที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ผู้สมัครงานจัดเก็บเรซูเม่ในแพลตฟอร์มของเราโดยใช้เรซูเม่นั้นร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งการประเมินนี้อาจแสดงให้ผู้สมัครงานเห็นเมื่อผู้สมัครงานดูโฆษณารับสมัครงานและอาจแสดงให้ผู้ลงโฆษณาเห็นด้วย

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลทั่วไป

 • ข้อมูลติดต่อ

 • ข้อมูลประวัติ

 • ข้อมูลการใช้งานและข้อมูลอุปกรณ์

 • ข้อมูลตำแหน่งพิกัด

ฐานทางกฎหมาย

 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • การแจ้งเตือนและ/หรือความยินยอม (ตามที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กําหนดไว้)

เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราและเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและด้านอื่นแก่ท่าน

เราอาจติดต่อคุณเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน และเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและความช่วยเหลือด้านอื่นแก่ท่าน

เมื่อเราทำการสนทนาทางโทรศัพท์กับท่านเราอาจบันทึกการโทรไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การตรวจสอบและการประกันคุณภาพ นอกจากนี้เรายังอาจส่งข้อความทาง SMS ถึงผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและเพื่อให้บัญชีมีความปลอดภัย

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลทั่วไป

 • ข้อมูลติดต่อ

 • ข้อมูลการใช้งานและข้อมูลอุปกรณ์

 • ข้อมูลตำแหน่งพิกัด

ฐานทางกฎหมาย

 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ฐานการปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมาย

 • ฐานการบอกกล่าวและ/หรือฐานความยินยอม (ในกรณีที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กําหนดไว้)

ข. วัตถุประสงค์ทางการตลาดและการสื่อสาร⁠

วัตถุประสงค์

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและฐานทางกฎหมาย

เพื่อทําการตลาดและส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อส่งสื่อด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายให้ท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง โดยจะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ของเรา ตําแหน่งงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องการงาน จดหมายข่าว คําขอสํารวจ และกิจกรรมที่คิดว่าท่านอาจสนใจ

เราอาจสื่อสารกับท่านผ่านช่องทางต่างๆ (ไม่ว่าจะเป็นอีเมล/SMS/ช่องทางออนไลน์/โทรศัพท์/โซเชียลมีเดีย)

วิธีที่ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการติดต่อสื่อสารมีรายละเอียดอยู่ในข้อ 13

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลทั่วไป

 • ข้อมูลติดต่อ

 • ข้อมูลประวัติ

 • ข้อมูลการใช้งานและข้อมูลอุปกรณ์

 • ข้อมูลตำแหน่งพิกัด

ฐานทางกฎหมาย

 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ฐานการบอกกล่าวและ/หรือฐานความยินยอม (ในกรณีที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กําหนดไว้)

ข้อมูลการใช้งานและข้อมูลอุปกรณ์

เราจะติดตามตรวจสอบข้อมูลการใช้งานและข้อมูลอุปกรณ์ของท่านเพื่อปรับแต่งโฆษณาแบบดิสเพลย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน รวมถึงจัดการและกําหนดเป้าหมายโฆษณาแบบดิสเพลย์ที่ท่านอาจมองเห็นได้

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้ได้ในข้อ 11

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลทั่วไป

 • ข้อมูลติดต่อ

 • ข้อมูลการใช้งานและข้อมูลอุปกรณ์

 • ข้อมูลตำแหน่งพิกัด

ฐานทางกฎหมาย

 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ฐานการบอกกล่าวและ/หรือฐานความยินยอม (ในกรณีที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กําหนดไว้)

เพื่อสํารวจตลาด ทำการทดลอง และวิจัยลูกค้า

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลทั่วไป

 • ข้อมูลติดต่อ

 • ข้อมูลการใช้งานและข้อมูลอุปกรณ์

ฐานทางกฎหมาย

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ฐานการบอกกล่าวและ/หรือฐานความยินยอม (ในกรณีที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กําหนดไว้)

เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทในกลุ่ม SEEK ผู้ลงโฆษณา และพันธมิตรเสนอขายหรือให้บริการ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลทั่วไป

 • ข้อมูลติดต่อ

 • ข้อมูลประวัติ

ฐานทางกฎหมาย

 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ฐานการบอกกล่าวและ/หรือฐานความยินยอม (ในกรณีที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กําหนดไว้)

ค. เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม SEEK

วัตถุประสงค์

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและฐานทางกฎหมาย

เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใน SEEK Group

เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราและเพื่อช่วยให้บริษัทใน SEEK Group ปรับปรุง ปรับแต่ง และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของตน ( โดยทําการทดลอง การวิเคราะห์และการวิจัยลูกค้า และโดยใช้ข้อมูลของท่านในแมชชีนเลิร์นนิงและระบบปัญญาประดิษฐ์)

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลทั่วไป

 • ข้อมูลติดต่อ

 • ข้อมูลประวัติ

 • ข้อมูลการใช้งานและข้อมูลอุปกรณ์

 • ข้อมูลตำแหน่งพิกัด

ฐานทางกฎหมาย

 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ฐานการบอกกล่าวและ/หรือฐานความยินยอม (ในกรณีที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กําหนดไว้)

เพื่อบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อให้การประกอบการของเราเป็นไปอย่างมั่นคงปลอดภัย

เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน (และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านอาจส่งให้เรา) ใช้ข้อมูลบัญชีและกิจกรรมของท่านเพื่อตรวจจับ ป้องกัน และรับมือกับเหตุด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นจริง และเพื่อตรวจสอบและป้องกันกิจกรรมที่มีเจตนาร้าย หลอกลวง ฉ้อโกงหรือกิจกรรมอื่นใดที่ผิดกฎหมาย

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลทั่วไป

 • ข้อมูลติดต่อ

 • ข้อมูลประวัติ

 • ข้อมูลการใช้งานและข้อมูลอุปกรณ์

ฐานทางกฎหมาย

 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ฐานการปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมาย

 • ฐานการบอกกล่าวและ/หรือฐานความยินยอม (ในกรณีที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กําหนดไว้)

เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของบริษัททุกบริษัทในกลุ่ม SEEK ตลอดจนคุ้มครองทรัพย์สิน สิทธิ ผลประโยชน์อื่น และบุคลากร

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลทั่วไป

 • ข้อมูลติดต่อ

 • ข้อมูลประวัติ

 • ข้อมูลการใช้งานและข้อมูลอุปกรณ์

 • ข้อมูลของบุคคลภายนอก

ฐานทางกฎหมาย

 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ฐานการปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมาย

 • ฐานการบอกกล่าวและ/หรือฐานความยินยอม (ในกรณีที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กําหนดไว้)

เพื่อส่งข้อมูลนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ SEEK Limited ให้ท่าน

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลทั่วไป

 • ข้อมูลติดต่อ

ฐานทางกฎหมาย

 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ฐานการปฏิบัติตามสัญญา

 • ฐานการปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมาย

 • ฐานการบอกกล่าวและ/หรือฐานความยินยอม (ในกรณีที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กําหนดไว้)

ง. เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ของเราในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฏิบัติตามกฎหมาย และการปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมาย

วัตถุประสงค์

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและฐานทางกฎหมาย

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเราในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฏิบัติกฎหมาย และการปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมาย

ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการดําเนินการตามการร้องขอที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของท่านในเรื่องที่เราใช้และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อดำเนินการตามการร้องขอข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกํากับดูแล หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลทั่วไป

 • ข้อมูลติดต่อ

 • ข้อมูลประวัติ

 • ข้อมูลของบุคคลภายนอก

 • ข้อมูลการใช้งานและข้อมูลอุปกรณ์

ฐานทางกฎหมาย

 • ฐานการปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมาย

 • ฐานการบอกกล่าวและ/หรือฐานความยินยอม (ในกรณีที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กําหนดไว้)

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราในการให้บริการและจัดหาผลิตภัณฑ์ของเราให้ท่าน ซึ่งหากท่านไม่ต้องการให้ทำการประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ท่านอาจต้องหยุดใช้แพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หรือหยุดติดต่อกับเรา

ท่านสามารถไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราได้ แต่ขอเรียนว่าหากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นแก่เรา เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดของเรากับท่านได้

นอกจากนี้เรายังกําหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต้องเป็นไปตามการปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมายของเราด้วย ในกรณีที่ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้แก่การปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายของเรา การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอาจทําให้เราและ / หรือท่านไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ดังกล่าว

เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลายวิธี

ก. กลุ่ม SEEK

เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานหรือบริษัทในกลุ่ม SEEK เพื่อวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข. ผู้ลงโฆษณา

หากท่านเป็นผู้สมัครงาน ท่านตกลงว่าเราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ลงโฆษณาเมื่อท่านสมัครงานในแพลตฟอร์มของเรา

ซึ่งเมื่อท่านทำการสมัครงานตามที่มีโฆษณารับสมัครงาน ท่านตกลงว่าเราอาจให้ข้อมูลในโปรไฟล์ของท่านและในใบสมัครของท่านกับผู้ลงโฆษณาและข้อมูลของท่านอาจถูกเก็บไว้ที่:

 • ศูนย์ผู้ลงโฆษณาของเราโดยเป็นการดำเนินการแทนผู้ลงโฆษณา

 • แพลตฟอร์มเกี่ยวกับอาชีพการงานของผู้ลงโฆษณา หรือ

 • ซอฟต์แวร์การรับสมัครงานที่ผู้ลงโฆษณาเลือกไว้

อนึ่ง เราจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถดูแลความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ผู้ลงโฆษณาจัดเก็บไว้นอกแพลตฟอร์มของเรา

ขอให้ท่านโปรดส่งคำถามเกี่ยวกับงานที่ลงโฆษณากับเรา ใบสมัครงานของท่าน และ / หรือสถานะใบสมัครงานของท่านไปที่ผู้ลงโฆษณาโดยตรง

เราอาจให้โปรไฟล์ของท่านกับผู้ลงโฆษณาผ่านผลิตภัณฑ์ฐานข้อมูลการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถของเรา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงโฆษณาสามารถดูโปรไฟล์ของผู้สมัครงาน (และข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏอยู่ในโปรไฟล์นั้น) ได้เมื่อทำการค้นหาผู้สมัครงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการมองเห็นโปรไฟล์ของท่าน ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการมองเห็นโปรไฟล์ของท่าน และข้อมูลว่าผู้ลงโฆษณาจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านเมื่อใดและที่ใดได้ในข้อ 13

ในการสมัครงานตามที่มีการโฆษณารับสมัครงานนั้น จะมีการเปิดเผยโปรไฟล์บางส่วนของท่านต่อผู้ลงโฆษณา และเมื่อจําเป็นแม้ว่าท่านจะเลือกการตั้งค่าการมองเห็นโปรไฟล์เมื่อสร้างโปรไฟล์ของท่านไว้ก็ตาม (ไม่ว่าจะเป็นแบบการตั้งค่าแบบมาตรฐาน การตั้งค่าแบบจํากัด หรือการซ่อนตามที่ระบุไว้ในข้อ 13 ก็ตาม) ทั้งใบสมัครงานและโปรไฟล์บางส่วนของท่าน (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลทั่วไป ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลประวัติ ข้อมูลของบุคคลภายนอก และข้อมูลตำแหน่งพิกัด) จะถูกส่งให้กับผู้ลงโฆษณา

ผู้ลงโฆษณาบางรายอาจกําหนดให้ท่านต้องตอบชุดคําถามที่ผู้ลงโฆษณารายนั้นเลือกไว้ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสมัครงานของท่าน ซึ่งการที่ท่านตอบคําถามของผู้ลงโฆษณาจะถือว่าท่านรับทราบว่าเราจะให้คําตอบของท่านแก่ผู้ลงโฆษณารายนั้น และอาจใช้คําตอบของท่านเพื่อเติมข้อมูลเข้าไปในโปรไฟล์ของท่าน และช่วยให้ผู้ลงโฆษณาสามารถเห็นข้อมูลในโปรไฟล์ของท่านเมื่อใช้ระบบการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ

เราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อโปรไฟล์ของท่านกลายเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครของท่าน นอกจากนี้เราจะแจ้งด้วยว่าโปรไฟล์ของท่านส่วนใดจะถูกส่งไปให้ผู้ลงโฆษณาพร้อมใบสมัครของท่าน

ขอแจ้งว่าหากท่านให้โปรไฟล์ เรซูเม่ หรือข้อมูลการสมัครอื่น ๆ กับผู้ลงโฆษณา ผู้ลงโฆษณาอาจให้ข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม (ซึ่งจะรวมถึงกรณีที่ท่านสมัครงานตามโฆษณารับสมัครงานที่ลงไว้โดยบริษัทจัดหางานซึ่งจะให้ข้อมูลของท่านกับนายจ้างผู้ที่จะทำการว่าจ้างงานที่ลงโฆษณาไว้) ทั้งนี้ การใช้หรือให้ข้อมูลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลประเภทอื่น) โดยผู้ลงโฆษณาและการจัดเก็บข้อมูลของท่านในระบบของผู้ลงโฆษณานอกแพลตฟอร์มของเรานั้นจะไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเรา เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อการดำเนินการหรือความปลอดภัยของระบบของบุคคลดังกล่าวได้ เราได้กำหนดให้ผู้ลงโฆษณาปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงปฎิบัติตามหน้าที่ที่เกี่ยวกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายที่ควบคุมข้อมูลสุขภาพ

ผู้สมัครควรต้องติดต่อผู้ลงโฆษณาโดยตรงเพื่อขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ในการสมัครงาน หรือข้อมูลที่ให้กับผู้ลงโฆษณาผ่านระบบการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ

ค. บุคคลภายนอก

ผู้ให้บริการและพันธมิตร

เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอก อาทิเช่น ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง และพันธมิตรของเราเป็นครั้งคราว โดยจะเป็นการให้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น:

 • ช่วยในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เราเสนอขายหรือให้บริการให้ท่าน

 • ช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บุคคลดังกล่าวเสนอขายหรือให้บริการ หรือ

 • ทำการสํารวจ ทดลอง และวิจัยลูกค้า

หน่วยงานราชการ

เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกํากับดูแล หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายในการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะรวมถึงภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามคําสั่งศาลหรือภาระหน้าที่ทางกฎหมายอื่นๆ ที่เราอาจมีอยู่

การควบรวม การเข้าซื้อกิจการ หรือการปรับโครงสร้างกิจการ

ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการปรับโครงสร้างกิจการ เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้รับโอนหรือผู้สืบสิทธิ์ของบริษัทใด ๆ ในกลุ่ม SEEK หรือผู้ที่จะซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ ในกลุ่ม SEEK (รวมทั้งให้ข้อมูลกับที่ปรึกษาของบุคคลดังกล่าว)

ง. การเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

ในแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์ม เราอาจสร้างลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นหรือแอปพลิเคชันมือถือซึ่งเราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุม (เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก) ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบต่อวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว จึงขอแนะนําเป็นอย่างยิ่งให้ผู้ใช้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลภายนอกก่อนใช้งาน

เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ในกรณีต่อไปนี้:

ก. ให้ข้อมูลกับ SEEK Limited (บริษัทใหญ่ของกลุ่ม SEEK ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศออสเตรเลีย) ซึ่งเป็นบริษัทที่รับผิดชอบในการให้บริการเช่าระบบ (Hosting) และดําเนินงานแพลตฟอร์ม ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยซึ่งตั้งอยู่ที่ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา

ข. ให้ข้อมูลกับผู้ให้บริการ พันธมิตร หรือบุคคลภายนอกรายอื่นที่ให้บริการเราจากสถานที่ในต่างประเทศ อันได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ สิงคโปร์ และอินเดีย

ค. ในกรณีที่มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานหรือบริษัทใดในกลุ่ม SEEK เพื่อวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ง. ในกรณีที่มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในประเทศอื่นซึ่งไม่ใช่ตำแน่งพิกัดบ้านของท่าน ทั้งนี้ ผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในต่างประเทศอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการสมัครงานและ/หรือผ่านการเข้าถึงโปรไฟล์ของท่านด้วยระบบค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ ผู้ลงโฆษณาจะสามารถดูข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เมื่อค้นหาผู้สมัครงานในตำแหน่งพิกัดบ้านของท่านหรือตำแหน่งพิกัดที่ต้องการ ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการเปิดเผยโปรไฟล์ของท่านและเวลาที่ผู้ลงโฆษณาจะเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ในข้อ 13

จ. ในกรณีที่เราพิจารณาว่าจําเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ

เราจะดําเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ระบบของเรามีความมั่นคงปลอดภัย และเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกทรกแซง หรือสูญหาย ตลอดจนไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูล การแก้ไขหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้จะเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยและมีการปกป้องในสถานที่ควบคุม

เราจะปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าวิธีการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะปลอดภัยเสมอ แต่เราได้ขอให้บุคคลภายนอกที่เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมถึงผู้ลงโฆษณา) ปฏิบัติตามหน้าที่ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บุคคลภายนอกขอให้ท่านให้ข้อมูลของท่านโดยตรง (เช่นเมื่อท่านสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มของผู้ลงโฆษณา) การใช้ข้อมูลของท่านโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวจะอยู่ใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว และไม่อยู่ในความรับผิดหรืออยู่ในความควบคุมของเรา

นอกจากนี้ท่านยังสามารถมีบทบาทสําคัญในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยโดยการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีใด ๆ ที่ใช้บนแพลตฟอร์ม โปรดแจ้งเราทันทีหากท่านทราบว่ามีการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน

ก. เลขที่อยู่ไอพี

เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจะเก็บรวบรวมหมายเลขเครื่องที่ใช้ Internet Protocol (IP) Address ของท่านเพื่อช่วยในการวินิจฉัยปัญหาหรือประเด็นความช่วยเหลือเกี่ยวกับบริการของเรา และเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้แพลตฟอร์มของเรา ซึ่งจะรวมถึงการตรวจสอบตําแหน่งพิกัดของผู้ใช้ของเราด้วย

ข. คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดีขึ้น โดยคุกกี้เหล่านี้จะเก็บรวบรวมรายละเอียด เช่นการตั้งค่าและการกดคลิกเพื่อการวัดผลและเพื่อฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจดจํารายละเอียดของท่านสําหรับ 'ลงชื่อเข้าใช้งานโดยอัตโนมัติ' (หากท่านเลือกตัวเลือกนี้) และจําเกณฑ์การค้นหาของท่านจากฟังก์ชั่น 'การค้นหาครั้งล่าสุดของฉัน' ทั้งนี้ เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเพื่อปรับแต่งให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน และปรับปรุงประสบการณ์ของท่านในการใช้งานบริการของเราให้ดีขึ้น (เช่นการจดจํารายละเอียดของท่านหากท่านเลือก 'การลงชื่อเข้าใช้งานโดยอัตโนมัติ' ในแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งของเรา) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อวิเคราะห์ พัฒนาและทดสอบบริการและความสามารถในการทำงาน (Functionalities) ใหม่ๆ ของเรา เพื่อตัดสินใจด้านธุรกิจ ช่วยในการรายงานข้อผิดพลาด เพื่อช่วยเหลือในการชําระเงินผ่านทางออนไลน์ และเพื่อรายงานผู้ลงโฆษณาและพันธมิตรทางธุรกิจของเราเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ได้จากบริการของเรา

ข้อมูลนี้อาจได้รับจากบริษัทในกลุ่ม SEEK และผู้ให้บริการและพันธมิตรของเรา หรือให้กับบริษัทในกลุ่ม SEEK และผู้ให้บริการและพันธมิตรของเรา ซึ่งทําไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นแก่ท่าน

นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้เพื่อปรับแต่งโฆษณาแบบดิสเพลย์จากบริษัทในกลุ่ม SEEK พันธมิตรและผู้ลงโฆษณาของเราที่ปรากฏในแพลตฟอร์มของเรา แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง หรือเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกอื่น ๆ (ตำแหน่งที่มีการลงโฆษณา) ให้สอดคล้องกับความสนใจ การกระทํา และพฤติกรรมของท่านในตำแหน่งที่มีการลงโฆษณานั้น (ซึ่งอาจรวบรวมโดยการใช้คุกกี้ในตำแหน่งที่มีการลงโฆษณา นั้น) โปรไฟล์และ/หรือข้อมูลของท่านที่ให้ไว้ในฐานะผู้ใช้บนตำแหน่งที่มีการลงโฆษณา ทั้งนี้อาจมีการกำหนดเป้าหมายของโฆษณาแบบดิสเพลย์ไปที่ผู้สมัครงาน ผู้ลงโฆษณาหรือผู้เข้ามาที่ตำแหน่งที่มีการลงโฆษณา

พันธมิตรและผู้ให้บริการของเราอาจใส่คุกกี้ในหน้าบางหน้าที่ผู้ใช้เข้ามาเยี่ยมชนในแพลตฟอร์ม ซึ่งคุกกี้เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวิเคราะห์ความสนใจและการค้นหาของผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของเราเพื่อช่วยในการส่งโฆษณาแบบดิสเพลย์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นให้เมื่อผู้ใช้เข้ามาที่แพลตฟอร์มของเราและเว็บไซต์อื่น ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งคุกกี้เก็บรวบรวมไว้อาจส่งให้บุคคลภายนอกรายอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและกําหนดเป้าหมายโฆษณาแบบดิสเพลย์ และเพื่อการวิเคราะห์การวิจัยตลาด

ท่านสามารถจํากัดการใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการโฆษณาแบบดิสเพลย์ที่มีการกำหนดเป้าหมายไว้โดยการปรับแก้ตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อให้สกัดกั้นคุกกี้ หรือโดยการปรับแก้การตั้งค่าโฆษณาแบบดิสเพลย์ในการตั้งค่าระบบของอุปกรณ์ของท่าน

หากไม่ต้องการให้คุกกี้ทํางานในขณะที่ท่านเรียกดูแพลตฟอร์มของเรา ท่านสามารถ "ปิดการทำงานของคุกกี้ (Opt Out)" ได้โดยแก้ไขตัวเลือกความเป็นส่วนตัวในเบราว์เซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตามการทําเช่นนั้นจะทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบางพื้นที่ในแพลตฟอร์มได้ และจํากัดการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างของเรา

ค. แอปพลิเคชันของเรา

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ในกรณีที่ผู้ใช้เข้าถึงแอปพลิเคชันของเรา (แอปของเรา) เราจะใช้ชุดเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแพลตฟอร์ม (SDK) และบริการของบุคคลภายนอกที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้งานแอปของเรา รวมถึงการติดตามการติดตั้งแอปและการ Re-Engagement ข้อมูลดังกล่าวจะนำไปใช้ในการปรับแต่งโฆษณาแบบดิสเพลย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของท่านและในการวัดผลโฆษณาแบบดิสเพลย์เพื่อติดตั้งและ/หรือใช้แอปของเราซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์/แอปของบุคคลภายนอกและได้มีการกําหนดเป้าหมายไปที่ตั้งค่าการใช้งานของผู้ใช้

หากต้องการปิดการทำงานของคุกกี้ (Opt-Out) ไม่ให้มีการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลเพื่อการกําหนดเป้าหมายโฆษณาแบบดิสเพลย์ท่านสามารถทําได้โดยปิดสิทธิ์อนุญาตการติดตามของแอป (Settings > Privacy > Tracking) บนอุปกรณ์ iOS เวอร์ชัน 14.5 ขึ้นไป เปิดใช้งาน "Limit Ad Tracking" (Settings > Privacy > Tracking) บนอุปกรณ์ iOS ของท่านที่เก่ากว่าเวอร์ชัน 14.5 หรือเปิดใช้งานตัวเลือก "Opting out of Interest-based Ads" (Settings > Privacy > Tracking) บนอุปกรณ์ Android ของท่าน

ง. การวัดผลโดยบุคคลภายนอก

เราจะใช้ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกเพื่อวัดผลและประเมินปริมาณการใช้แพลตฟอร์มของเราเพื่อที่จะได้เข้าใจผู้ใช้ได้ดีขึ้น โดยจะมีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ในการใช้แพลตฟอร์มของเรา:

 • จํานวนเพจวิว (หรือเพจอิมเพรสชั่น) ที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม

 • จํานวนผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มที่ไม่ซ้ำรายกัน

 • ระยะเวลา (โดยเฉลี่ย) ที่ผู้เข้าเยี่ยมชมดังกล่าวใช้เวลาบนแพลตฟอร์มเมื่อเข้าเยี่ยมชม

 • ตำแหน่งที่มักใช้เป็นช่องทางเข้ามาในแพลตฟอร์ม และออกจากแพลตฟอร์ม

สําหรับผู้ใช้ที่ไม่ลงทะเบียนในแพลตฟอร์มของเรานั้น ข้อมูลในภาพรวมนี้จะได้รับการตรวจเทียบและส่งให้เราเพื่อช่วยในการวิเคราะห์การใช้งานแพลตฟอร์มของเรา ในส่วนของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนข้อมูลนี้จะเชื่อมต่อในเซสชันต่างๆบนอุปกรณ์ไปยังแพลตฟอร์มของเราเพื่อระบุจํานวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ถูกต้องยิ่งขึ้นก่อนที่จะนำมารวมเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ข้อมูลนี้ยังเข้าถึงได้โดยองค์กรสื่อ และบริษัทวิจัยเพื่อทำการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น ๆ

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จําเป็นเพื่อทำตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลตามที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือจนกว่าท่านจะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกไป ซึ่งเราจะดําเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หากกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กำหนดไว้)

หากท่านสมัครงานตามที่มีการลงโฆษณารับสมัครงานบนแพลตฟอร์มของเรา และได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ลงโฆษณา ท่านจะต้องติดต่อผู้ลงโฆษณาโดยตรงเพื่อขอให้ลบข้อมูลของท่านออกจากระบบของผู้ลงโฆษณารายนั้น

อนึ่ง เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลังจากที่ท่านได้ขอให้ลบข้อมูลนั้นหากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและตามระเบียบข้อบังคับ เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขการฉ้อโกง และ/ หรือการนำไปใช้โดยมิชอบ เพื่อการจัดเก็บในระบบทดสอบหรือระบบสํารองข้อมูล (ในระยะเวลาหนึ่ง) หรือเพื่อบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ/หรือข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่นของเรา ในกรณีที่ข้อมูลเก็บไว้ในระบบเพื่อทำการทดสอบ ข้อมูลจะเก็บไว้ในระบบที่ปิดและปลอดภัย โดยจะใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบซอฟต์แวร์เป็นการภายในเท่านั้น ข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบสํารองข้อมูลเก็บไว้เพื่อการกู้คืนระบบในกรณีที่ข้อมูลสูญหายเท่านั้น

ก. การขอทั่วไป

ท่านสามารถส่งคําขอข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่าน ซึ่งคำขอดังกล่าวจะมีผลในบางกรณีตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

 • การเข้าถึง: ท่านมีสิทธิในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านไว้หรือไม่ และขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หากเป็นผู้สมัครงานท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ตลอดเวลาโดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านและเข้าไปที่ 'การตั้งค่า' และหน้าโปรไฟล์ของท่าน หากเป็นผู้ลงโฆษณาท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ตลอดเวลาโดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านและเข้าไปที่ 'รายละเอียดบัญชี' ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้โดยติดต่อเรา

 • การแก้ไข/การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านมีสิทธิที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เก็บไว้เกี่ยวกับท่านซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หากท่านเป็นผู้สมัครงาน (ยกเว้นผู้ที่สมัครบอกรับอีเมลแจ้งงานด่วน (Job Alerts)เท่านั้นและไม่มีโปรไฟล์) ท่านสามารถเปลี่ยนหรือปรับแก้โปรไฟล์ของท่านได้ตลอดเวลาโดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านและเข้าไปที่ 'โปรไฟล์' หรือปรับการตั้งค่าของท่านที่ 'การตั้งค่า' หากเป็นผู้ลงโฆษณาท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ตลอดเวลาโดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านและเข้าไปที่ 'รายละเอียดบัญชี' ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้โดยติดต่อเรา

 • การลบข้อมูล: หากเป็นผู้สมัครงาน ท่านสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บไว้ในบัญชีของท่านโดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านและเข้าไปที่ 'การตั้งค่า' หรือเลือกลบข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถเข้าได้จากหน้าโปรไฟล์ของท่าน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนสามารถติดต่อเราเพื่อขอให้เราจํากัดการประมวลผล หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน หรือเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน

เมื่อท่านติดต่อเราโดยตรงและทำคำขอให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อนี้ เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของท่านก่อนที่จะดําเนินการตามคําขอ อนึ่ง เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคําขอของท่านได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และข้อบังคับตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ ซึ่งเราจะติดต่อกับท่านในกรณีที่เราไม่สามารถทำตามคำขอได้

นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดต่อเราเพื่อขอเข้าถึงสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมใด ๆ ที่ท่านอาจมีตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ ซึ่งเราจะดำเนินการตามคําขอของท่านโดยเร็วที่สุดโดยจะดำเนินการตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้

ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับตัวท่านและบุคคลอื่นที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราและท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งในกรณีของผู้สมัครงานเราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการใช้งานและ/หรือลบโปรไฟล์ของท่าน หรือข้อมูลบางอย่างที่รวมอยู่ในโปรไฟล์ของท่าน (รวมถึงเรซูเม่หรือจดหมายปะหน้าที่เก็บไว้) ตามดุลยพินิจของเราเพียงผู้เดียว และเราอาจดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวหากพบว่าหรือเชื่อว่าข้อมูลไม่เป็นความจริงหรือจัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม

ข. การเลือกไม่เข้าร่วม/บอกเลิกรับข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถเลือกไม่รับการติดต่อสื่อสารจากเราได้ตามที่ระบุในรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

 • กรณีการปรับปรุงข้อมูลการสมัครงานให้เป็นปัจจุบันและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโอกาสในการทำงาน ท่านสามารถแก้ไขการกำหนดค่าการทำงาน (Preferences) ของท่านได้ที่ 'การตั้งค่า' ของแพลตฟอร์ม (ไม่มีให้ผู้ลงโฆษณาใช้)

 • กรณีรับข้อความด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายจากเรา ท่านสามารถกด 'ยกเลิกรับข่าวสาร' ที่ด้านล่างของอีเมลด้านการตลาดหรือการส่งเสริมการขายซึ่งจะเชื่อมโยงท่านไปที่ 'ศูนย์กำหนดค่าการทำงาน' ซึ่งท่านสามารถแก้ไขการตั้งค่าอีเมลของท่าน หรือตอบกลับ SMS ที่ท่านได้รับจากเราให้ 'หยุดส่ง'

 • ท่านสามารถติดต่อเราตามรายละเอียดติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 15

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธียกเลิกการรับอีเมลและการแจ้งเตือนของเรารวมถึงการสมัครรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานนั้น โปรดเข้าไปดำเนินการที่ Help Centre ของเรา

เราจะปฏิบัติตามคําขอยกเลิกการสมัครรับข่าวสารโดยเร็ว และสอดคล้องกับกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้

ค. โปรไฟล์ของผู้สมัครงาน

 • การตั้งค่าการมองเห็น

เมื่อลงทะเบียน ผู้สมัครงานทุกคนจะถูกขอให้สร้างโปรไฟล์ส่วนตัว โดยให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างและเลือกการตั้งค่าการมองเห็นเป็นแบบใดแบบหนึ่ง กล่าวคือ 'การตั้งค่าเป็นแบบมาตรฐาน' 'การตั้งค่าเป็นแบบจํากัด' หรือ 'การตั้งค่าแบบซ่อน' ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ผู้สมัครที่ไม่มีโปรไฟล์จะต้องสร้างโปรไฟล์เมื่อสมัครงานในแพลตฟอร์มของเราเป็นครั้งแรก

โปรไฟล์อาจจะรวมถึงเรซูเม่ ประวัติการจ้างงาน และประวัติการศึกษา รายละเอียดติดต่อ เงินเดือนที่คาดหวัง ประเภทงานที่ต้องการทำ ใบอนุญาต ใบรับรอง ทักษะ ภาษา ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป ตำแหน่งสถานที่ และสัญญาณว่าสามารถติดต่อเพื่อเสนอการจ้างงานของท่าน

ในส่วน "เกี่ยวกับงานใหม่ของท่าน - About Your Next Role" ในหน้าโปรไฟล์ของท่าน:

ก. ท่านสามารถเปิดหรือปิดสัญญาณว่าสามารถติดต่อเพื่อเสนอการจ้างงานได้ โดยท่านสามารถเปิดสัญญาณดังกล่าวได้เมื่อการตั้งค่าการมองเห็นโปรไฟล์ของท่านตั้งค่าเป็นแบบ "มาตรฐาน" หรือ "จํากัด" (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)

ข. ท่านสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการจะทำงาน ซึ่งหากท่านสมัครงานตามโฆษณารับสมัครงานในกรณีที่สถานที่ตั้งของที่ทำงานไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งที่ตั้งที่ท่านต้องการ ตําแหน่งที่ตั้งใหม่จะเพิ่มเข้าไปในรายชื่อตำแหน่งที่ตั้งที่ท่านต้องการโดยอัตโนมัติ

ผู้ลงโฆษณาสามารถใช้ระบบการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถเพื่อค้นหาโปรไฟล์ของผู้สมัครงาน และติดต่อผู้สมัครงานรายดังกล่าว ผู้ลงโฆษณาดังกล่าวอาจอยู่นอกตำแหน่งพิกัดบ้านของท่าน อย่างไรก็ตาม ผู้ลงโฆษณาจะสามารถเห็นผู้สมัครงานต่อเมื่อผู้ลงโฆษณาค้นหาผู้สมัครงานในตำแหน่งพิกัดที่ผู้สมัครงานรายนั้นระบุว่าเป็นตำแหน่งสถานที่ที่ต้องการทำงาน (รวมถึงตําแหน่งพิกัดบ้าน) และตําแหน่งพิกัดใดๆ ที่ผู้สมัครงานใส่ไว้ในเรซูเม่และเก็บไว้ในหน้าโปรไฟล์ของตน

ผู้ลงโฆษณาอาจใช้ระบบค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถเพื่อค้นหาและติดต่อผู้สมัครงานที่มีศักยภาพ และผู้สมัครงานสามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการให้โปรไฟล์ของตนกับผู้ลงโฆษณามากน้อยเพียงใดโดยเลือกการตั้งค่าระดับการมองเห็นที่กําหนดไว้ในตารางด้านล่าง อย่างไรก็ตามการตั้งค่าการมองเห็นที่เลือกเมื่อสร้างโปรไฟล์ของท่านโดยการสมัครงานตามโฆษณารับสมัครงานนั้น ใบสมัครและบางส่วนของโปรไฟล์ของท่านจะส่งให้กับผู้ลงโฆษณารายดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้สมัครงานสามารถแก้ไขโปรไฟล์ของตนก่อนที่จะสมัครได้ (รายละเอียดปรากฎในข้อ 8 (ข) ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้)

แบบมาตรฐาน

แบบจํากัดการเข้าถึง

แบบซ่อน

หากท่านเลือกการตั้งค่าการมองเห็นโปรไฟล์ของท่านเป็นแบบ "มาตรฐาน"

 • ผู้ลงโฆษณาจะสามารถเห็นโปรไฟล์ของท่านโดยใช้ระบบการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ

 • เราอาจแยกวิเคราะห์ข้อมูลจากเรซูเม่ของท่านเพื่อเติมเข้าไปในโปรไฟล์ของท่าน และผู้ลงโฆษณาสามารถดูเรซูเม่ของท่านก่อนโดยใช้ระบบการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ

 • หากผู้ลงโฆษณามีความประสงค์จะซื้อสิทธิ์การเข้าถึงโปรไฟล์ของท่านเราจะส่งโปรไฟล์ฉบับเต็มของท่าน รวมถึงรายละเอียดติดต่อและเรซูเม่ที่อัปโหลดไว้ของท่านไปให้ผู้ลงโฆษณารายดังกล่าว และ

 • ผู้ลงโฆษณาอาจติดต่อท่านผ่านรายละเอียดที่มีอยู่ในเรซูเม่ของท่านหรือผ่านวิธีการเชื่อมต่อระบบการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ

หากท่านเลือกการตั้งค่าการมองเห็นโปรไฟล์ของท่านเป็นแบบ "จํากัด"

 • ผู้ลงโฆษณาสามารถใช้ระบบการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถเพื่อดูโปรไฟล์ของท่านได้ (แต่ผู้ลงโฆษณาไม่สามารถดูหรือซื้อรายละเอียดของเรซูเม่และรายละเอียดติดต่อของท่านได้) และ

 • ผู้ลงโฆษณาไม่สามารถดูรายละเอียดติดต่อของท่านที่มีอยู่ในเรซูเม่ของท่านได้ แต่อาจติดต่อท่านผ่านวิธีการเชื่อมต่อระบบการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ

หากท่านเลือกการตั้งค่าการมองเห็นโปรไฟล์ของท่านเป็นแบบ "ซ่อน"

 • โปรไฟล์ของท่านจะถูกซ่อนไว้อย่างสิ้นเชิงซึ่งจะทำให้ผู้ลงโฆษณาไม่สามารถดูโปรไฟล์ของท่านผ่านระบบการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ

 • ผู้ลงโฆษณาจะไม่สามารถติดต่อท่านได้

ผู้สมัครสามารถแก้ไขการตั้งค่าการมองเห็นโปรไฟล์ได้ตลอดเวลาโดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของตน แล้วเข้าไปที่ "การมองเห็นโปรไฟล์" ในหน้าโปรไฟล์

ในการลบโปรไฟล์ ท่านจะต้องลบบัญชีทั้งหมดของท่านที่เปิดไว้กับเราตามข้อ 13 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 • การให้โปรไฟล์ของท่าน

ท่านสามารถให้โปรไฟล์แบบย่อของท่านผ่านลิงก์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ (โปรไฟล์ที่ใช้ร่วมกัน) ทั้งนี้ เมื่อลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์ ผู้สมัครงานสามารถเลือกที่ให้โปรไฟล์ที่ใช้ร่วมกันโดยการสร้างลิงก์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ จากนั้นจะคัดลอกและส่งลิงก์ที่ใช้ร่วมกันได้ไปที่โปรไฟล์ของตน

โปรไฟล์ที่ใช้ร่วมกันของท่านจะมีชื่อของท่าน ประวัติส่วนบุคคลโดยสังเขป ประวัติด้านอาชีพการงาน การศึกษา ทักษะ และภาษาใบอนุญาต และหนังสือรับรอง (และข้อมูลประจำตัวที่ตรวจสอบกับ Certsy)

ในการส่งลิงก์ไปที่โปรไฟล์ที่ใช้ร่วมกันของท่าน ท่านรับทราบว่าทุกคนที่มีลิงก์ไปที่โปรไฟล์ที่ใช้ร่วมกันของท่าน:

ก. จะสามารถดูข้อมูลจากโปรไฟล์ของท่านที่ระบุไว้ข้างต้น และ

ข. จะสามารถส่งลิงก์นั้นต่อหรือใช้ลิงก์นั้นอีกครั้ง

ท่านสามารถปิดไม่ให้คนสามารถเข้าถึงโปรไฟล์ที่ใช้ร่วมกันของท่านในการตั้งค่าการมองเห็นโปรไฟล์สําหรับโปรไฟล์ของท่านได้ตลอดเวลา ในระหว่างที่การแชร์โปรไฟล์ของท่านเปิดอยู่ ผู้ที่มีลิงก์ไปที่โปรไฟล์ที่ใช้ร่วมกันของท่านจะยังคงสามารถดูและแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้น ทุกคนที่มีลิงก์ของท่านจะสามารถดูโปรไฟล์ที่ใช้ร่วมกันของท่านได้ อย่างไรก็ตามคนทั่วไปจะไม่สามารถค้นหาโปรไฟล์ที่ใช้ร่วมกันของท่านได้

เมื่อท่านแชร์โปรไฟล์ที่ใช้ร่วมกัน ท่านจะไม่ได้แชร์ข้อมูลต่อไปนี้

ก. ข้อมูลติดต่อ เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานที่ที่อยู่อาศัย

ข. ข้อมูล "เกี่ยวกับงานใหม่ของท่าน" เช่นความพร้อมที่จะทำงาน สิทธิ์ในการทํางาน และสถานะของสัญญาณว่าสามารถติดต่อเพื่อเสนอการจ้างงาน ประเภทงานที่ต้องการทำ ตำแหน่งสถานที่ ประเภท เงินเดือนที่คาดหวัง และเรซูเม่ของท่าน

โปรไฟล์ที่ใช้ร่วมกันของท่านเป็นเอกสารที่สามารถปรับแก้ไขได้ตลอดเวลา (Live Document) หากท่านทําการเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะปรากฏในโปรไฟล์ที่ใช้ร่วมกันของท่านในเวลาที่มีการดำเนินการอยู่ (Real Time) ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์ที่ใช้ร่วมกันของท่านได้ที่ Help Centre ของเรา

เราสามารถแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา และขอให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อจะได้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด อนึ่ง ในบางกรณีท่านจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หากจําเป็นต้องดำเนินการเช่นนั้นตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการเปลี่ยนแปลง

การที่ท่านยังคงใช้แพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเราต่อไปถือว่าท่านตกลงยอมรับการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หากท่านมีคําถามหรือการร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากท่านมีความประสงค์จะติดต่อเราเกี่ยวกับการใช้หรือการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ด้านล่าง นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดต่อเราและขอสําเนาของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในรูปแบบเอกสาร หรือในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน

การร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัวที่เราได้รับจะถูกส่งไปตรวจสอบโดยทันที และจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด หากท่านยังไม่พอใจกับการแก้ไขข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถขอให้มีการเยียวยาความเสียหายเพิ่มเติมผ่านหน่วยงานกํากับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลในประเทศของท่าน

SEEK Limited

อีเมล: [email protected] ⁠โทรศัพท์: 1300 658 700 ⁠ส่งถึง: User Help Desk  ⁠SEEK Limited ⁠60 Cremorne Street, Cremorne VIC 3121 ออสเตรเลีย

SEEK นิวซีแลนด์

อีเมล: [email protected] ⁠โทรศัพท์: 0508 733 569 ⁠ส่งถึง: Customer Service  ⁠SEEK (NZ) Limited ⁠PO Box 9184 ⁠Newmarket, Auckland, New Zealand

JobStreet มาเลเซีย

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ JobStreet มาเลเซีย ⁠อีเมล: [email protected] ⁠โทรศัพท์: + 60-3-2778 9511- ⁠ส่งถึง: Agensi Pekerjaan JobStreet.com Sdn Bhd  ⁠Level 16, Menara AIA Cap Square,  ⁠No. 10, Jalan Munshi Abdullah,  ⁠50100 Kuala Lumpur, Malaysia.

JobStreet อินโดนีเซีย

อีเมล: [email protected] ⁠โทรศัพท์: 021-8082 5888 ⁠ส่งถึง: PT JobStreet Indonesia  ⁠Prudential Tower, 15th Floor  ⁠Jl. Jend Sudirman Kav. 79  ⁠Jakarta  ⁠12910  ⁠Indonesia

JobStreet สิงคโปร์

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ JobStreet สิงคโปร์ ⁠อีเมล: [email protected] ⁠โทรศัพท์: +65-6538 0060 ⁠ส่งถึง: JobStreet.com Pte Ltd ⁠1 Wallich Street ⁠#24-03, Guoco Tower ⁠Singapore 078881

JobStreet ฟิลิปปินส์

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ JobStreet ที่ฟิลิปปินส์อีเมล: [email protected] ⁠โทรศัพท์: +632 8286-6222 ⁠ส่งถึง: JobStreet.com Philippines, Inc.  ⁠23rd Floor, Alliance Global Tower, ⁠36th Street Corner 11th Avenue, ⁠Uptown Bonifacio, Taguig City 1634

JobsDB ประเทศไทย

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ JobsDB ประเทศไทยอีเมล: [email protected] และ [email protected] ⁠โทรศัพท์: +66 2 667 0700 ⁠ส่งถึง:  บริษัทจัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด  ⁠127 เกษรทาวเวอร์ ยูนิต เอ อี ชั้น 14 ⁠ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ⁠กรุงเทพมหานคร 10330 

จ๊อบส์ดีบี ฮ่องกง

อีเมล: [email protected] ⁠โทรศัพท์: +852 2332 8832 ⁠ส่งถึง: JobsDB Hong Kong Limited  Customer Support Executive, Customer Service Department ⁠37th Floor, PCCW Tower ⁠Taikoo Place, 979 King's Road ⁠Quarry Bay, Hong Kong

EEA หรือสหราชอาณาจักร

ผู้แทนเขตเศรษฐกิจยุโรป MCF Legal Technology Solutions Limited ⁠Riverside One ⁠Sir John Rogerson's Quay ⁠Dublin 2, Ireland  Email: [email protected]

ผู้แทนสหราชอาณาจักร ⁠MCF Legal Technology Solutions (UK) Limited ⁠Tower 42 Level 38C, 25 Old Broad St,  Cornhill, Longdon EC2N 1HQ,  ⁠United Kingdom ⁠Email: [email protected]

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นในพื้นที่ที่ใช้ภาษานั้น อย่างไรก็ตามในกรณีที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ฉบับภาษาอังกฤษขัดกับฉบับที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ และให้ถือว่าได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นโดยอัตโนมัติเพื่อให้สอดคล้องกับฉบับภาษาอังกฤษ

คำ

คำนิยามศัพท์

ผู้ลงโฆษณา ⁠Advertiser

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล (รวมถึงนายจ้างและบริษัทจัดหางาน) ที่ลงโฆษณารับสมัครงานบนแพลตฟอร์มของเราหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น เพื่อหาผู้สมัครงานที่มีศักยภาพเพื่อเข้าทำงานในตําแหน่งที่ว่าง

ศูนย์โฆษณา ⁠Advertiser Centre

สถานที่ส่วนกลางที่เราดำเนินการบนแพลตฟอร์มซึ่งผู้ลงโฆษณาจะใช้เพื่อลงโฆษณารับสมัครงาน ติดตามและจัดการผู้สมัครงาน ตลอดจนพิ จารณาใบสมัครงาน

ตำแหน่งที่มีการลงโฆษณา ⁠Advertising Locations

มีความหมายตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 11 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

สัญญาณว่าสามารถติดต่อเพื่อเสนอการจ้างงาน ⁠Approachability Signal

มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 (ก) ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ผู้สมัครงาน

บุคคลที่ใช้แพลตฟอร์มของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการหางาน และ/หรือตอบโฆษณารับสมัครงานที่ลงไว้ในแพลตฟอร์มของเรา

Certsy

Certsy Pty Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SEEK Limited

คุกกี้

คุกกี้ แท็ก แอปเพล็ต สคริปต์และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน

บริษัทที่กำหนดไว้ ⁠(Designated Entity)

ก. JobStreet.com Philippines Inc. กรณีผู้ใช้ JobStreet ในฟิลิปปินส์

ข. PT JobStreet Indonesia กรณีผู้ใช้ JobStreet ในอินโดนีเซีย

ค. Agensi Pekerjaan JobStreet.com Sdn. Bhd. กรณีผู้ใช้ JobStreet ในมาเลเซีย

ง. JobStreet.com Pte. Ltd. กรณีผู้ใช้ JobStreet ในสิงคโปร์

จ. JobsDB Hong Kong Limited กรณีผู้ใช้ JobsDB ในฮ่องกง

ฉ. บริษัท จ๊อบส์ ดีบี จัดหางาน (ประเทศไทย) จํากัด กรณีผู้ใช้ JobsDB ในประเทศไทย

EEA

เขตเศรษฐกิจยุโรป

จีดีพีอาร์ ⁠(GDPR)

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป ฉบับที่ 2016/679 (The European General Data Protection Regulation, Regulation (EU) 2016/679

ตำแหน่งพิกัดบ้าน ⁠(Home Location)

ที่พำนักหลักของท่าน (หากท่านเป็นผู้สมัครงานที่พํานักหลักจะเป็นไปตามที่เลือกไว้ในโปรไฟล์ของท่าน)

การแจ้งงานด่วน ⁠(Job Alerts)

SEEK Job Alerts, JobStreet Job Alerts, หรือ JobDB Job Alerts (หากเกี่ยวข้อง) โดยการแจ้งงานด่วนจะส่งเป็นอีเมลแจ้งงานด่วนซึ่งผู้สมัครงานจะได้รับตามระบบการค้นหาที่ผู้สมัครงานบันทึกไว้

ผู้ใช้ JobsDB ⁠JobsDB Users

ก. ผู้ใช้ทุกราย (ยกเว้นผู้ลงโฆษณา) ที่ใช้แพลตฟอร์มที่มีชื่อการค้า JobsDB by SEEK ปรากฎอยู่ หรือดำเนินการร่วมกับเราโดยอยู่ภายใต้แบรนด์ JobsDB ผ่านช่องทางนอกแพลตฟอร์ม JobsDB by SEEK

ข. ผู้ลงโฆษณาที่จัดหาและซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการจาก:

 • JobsDB Hong Kong Limited หรือ

 • บริษัท จ๊อบส์ ดีบี จัดหางาน (ประเทศไทย) จํากัด

ผู้ใช้ JobStreet ⁠JobStreet Users

ก. ผู้ใช้ทุกราย (ยกเว้นผู้ลงโฆษณา) ที่ใช้แพลตฟอร์มที่มีชื่อการค้า JobStreet by SEEK หรือดำเนินการร่วมกับเราโดยอยู่ภายใต้แบรนด์ JobStreet ผ่านช่องทางนอกแพลตฟอร์ม JobStreet by SEEK

ข. ผู้ลงโฆษณาที่จัดหาและซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการจาก:

 • JobStreet.com Philippines. Inc.

 • PT JobStreet Indonesia

 • Agensi Pekerjaan JobStreet.com Sdn. Bhd.

 • JobStreet.com Pte. Ltd.

บัญชีที่เชื่อมโยง ⁠Linked Accounts

ID Login ของ Google, Facebook หรือ Apple

แอปของเรา ⁠Our Apps

มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 11 (ค) ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ⁠Parental Consent

มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 (ค) ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

พันธมิตร ⁠Partners

บุคคลภายนอกที่ประสานงานกับเราเพื่อให้บริการเราหรือให้บริการผู้ใช้ของเรา เช่น พันธมิตรทางการตลาดที่เราประสานงานด้วยในการโฆษณาและทําการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านการจัดหางานที่ทำงานร่วมกับเราเพื่อให้บริการของเราแก่ผู้ลงโฆษณา หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญซึ่งเราประสานงานในการให้บริการเสริม

กฎหมาย PDP ⁠PDP Law

กฎหมายอินโดนีเซียฉบับที่ 27 พ.ศ. 2565 ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล ⁠Personal Information

ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลหรือสามารถระบุตัวบุคคลได้ตามสมควร (รวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว) ตลอดจนข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม

ในบางประเทศ จะใช้คําว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" ตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ ซึ่งหมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีการระบุตัวบุคคล หรือบุคคลภายนอกที่สามารถระบุตัวได้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ข้อความที่ระบุถึงข้อมูลส่วนบุคคลในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล หากมี

ข้อมูลส่วนบุคคล ⁠Personal Data

รายละเอียดอยู่ในคํานิยามของคำว่าข้อมูลส่วนบุคคล

แพลตฟอร์ม ⁠Platform(s)

จะหมายรวมถึงเว็บไซต์ออนไลน์ เว็บไซต์มือถือ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ บริการ ฟีเจอร์และซอฟต์แวร์ของเรา

กฎหมายความเป็นส่วนตัว ⁠Privacy Laws

กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราวในประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งมีการวางระเบียบในเรื่องการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การจัดเก็บและการให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ประมวลผล การประมวลผล หรือได้รับการประมวลผล ⁠(Process, Processing, or Processed)

การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน เก็บรักษา หรือประมวลผลอื่นซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

โปรไฟล์ ⁠(Profile)

โปรไฟล์ส่วนตัวที่ผู้สมัครงานสร้างขึ้นในแพลตฟอร์มของเราซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานรายนั้น สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์ได้ที่ Help Centre ของเรา

ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ⁠(Registered User)

ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนรายละเอียดผ่านแพลตฟอร์มของเราเพื่อขอรับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการของเรา

บุคคลที่เกี่ยวข้อง ⁠(Related Person)

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่ลงทะเบียน เช่น บุคคลอ้างอิง ผู้ผู้ตัดสินและผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ⁠(Related Platforms)

มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 (ง) ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

SEEK เรา ของเรา ⁠(SEEK, we, us, our)

ข้อความที่ระบุว่า "SEEK" "เรา" และ "ของเรา" จะหมายรวมถึงการระบุถึงธุรกิจของเราที่ดําเนินการภายใต้แบรนด์ต่อไปนี้:

ก. SEEK ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ข. JobStreet by SEEK (ไม่รวม JobStreet Express) ในมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

ค. JobsDB by SEEK ในประเทศไทยและฮ่องกง

กลุ่ม SEEK ⁠(SEEK Group)

SEEK Limited และองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ SEEK Limited (เนื่องจากคำดังกล่าวได้กำหนดความหมายไว้ในในกฎหมาย Australian Corporations Act 2001 (Cth))

ผู้ใช้ SEEK ⁠(SEEK Users)

ก. ผู้ใช้ทุกราย (ยกเว้นผู้ลงโฆษณา) ที่ใช้แพลตฟอร์มที่มีชื่อการค้า SEEK ปรากฏอยู่ หรือดำเนินการร่วมกับเราโดยอยู่ภายใต้แบรนด์ SEEK ผ่านช่องทางนอกแพลตฟอร์ม SEEK และ

ข. ผู้ลงโฆษณาที่จัดซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการจาก:

 • SEEK Limited

 • SEEK (NZ) Limited

ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ⁠(Sensitive Information)

ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทตามที่ให้คำจำกัดความไว้ในกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจำเพาะ ตามกฎหมาย PDP ของอินโดนีเซีย) ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ของบุคคล ความคิดเห็นหรือความคิดเห็นร่วมกันทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือสมาคม เพศวิถี ประวัติอาชญากรรม ตลอดถึงกระบวนการที่มีการดำเนินการกับความผิดที่บุคคลผู้นั้นได้กระทำไปหรือถูกกล่าวหาว่ากระทํา (รวมถึงการจำหน่ายคดีหรือผลของกระบวนการดังกล่าว) ข้อมูลด้านสุขภาพและพันธุกรรม หรือเอกสารระบุตัวตนที่รัฐออกให้ โดยข้อมูลหรือความเห็นดังกล่าวจะต้องตรงตามคําจํากัดความของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ให้บริการ ⁠(Service Providers)

บุคคลภายนอกที่ช่วยเราจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการของเราแก่ท่าน เช่น ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการด้านการตลาดและการโฆษณา ผู้ให้บริการวิจัยตลาด ผู้ให้บริการด้านบัญชี ผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบ ผู้ให้บริการด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ผู้ให้บริการที่ให้บริการด้านการจัดงาน ผู้ให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ให้บริการรายอื่นทั้งปวง

โปรไฟล์ที่ใช้ร่วมกัน ⁠(Shared Profile)

ฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้สมัครงานสามารถส่งโปรไฟล์เฉบับย่อให้ผ่านลิงก์ที่ใช้ร่วมกันได้

ระบบค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ ⁠(Talent Search)

ฐานข้อมูลผู้สมัครงานที่มีความสามารถซึ่งช่วยให้ผู้ลงโฆษณาสามารถค้นหา กรอง และเชื่อมต่อกับผู้สมัครงานที่มีโปรไฟล์และตั้งค่าการมองเห็นโปรไฟล์ของตนเพื่อให้ผู้ลงโฆษณาสามารถค้นหาโปรไฟล์ของตนได้

วิธีการเชื่อมต่อระบบค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ ⁠(Talent Search Connection Method)

วิธีการที่ผู้ลงโฆษณาซึ่งใช้ระบบค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถสามารถติดต่อผู้สมัครงานได้โดยส่งเอกสารเสนอโอกาสในการทำงานซึ่งผู้ลงโฆษณากําลังรับสมัคร (โดยใช้ฟังก์ชัน "ส่งงาน") หรือโดยการส่งอีเมลเกี่ยวกับโอกาสในการทำงานให้ผู้สมัคร (โดยใช้ฟังก์ชัน "ข้อความ")

ข้อกําหนดและเงื่อนไข ⁠(Terms and Conditions

ข้อตกลงในการใช้บริการ ข้อกําหนดและเงื่อนไขและ / หรือข้อกําหนดอื่นที่ได้ตกลงกัน (ตามที่อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว) ที่ท่านตกลงเมื่อจัดซื้อผลิตภัณฑ์และจัดหาบริการของเรา ข้อกำหนดดังกล่าวอาจรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) ข้อกําหนดการใช้บริการโฆษณาของเรา (รวมถึงสัญญาการโฆษณาที่อาจทํากับเรา) ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ ข้อกําหนดและเงื่อนไขของระบบค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ ข้อกําหนดและเงื่อนไขของประวัติโดยสังเขปของบริษัท ข้อตกลงในการใช้บริการของ SEEK API และข้อกําหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์

เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ⁠(Third Party Websites)

มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 (ง) ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

UK

สหราชอาณาจักร

UK GDPR

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหราชอาณาจักร

ผู้ใช้ที่ไม่ลงทะเบียน ⁠(Unregistered User)

ผู้ใช้ดังต่อไปนี้ ⁠ ⁠ก. ผู้ที่ใช้และเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของเราแต่มิได้ลงทะเบียนรายละเอียดไว้กับเราผ่านแพลตฟอร์ม

ข. ผู้ที่ติดต่อกับเราผ่านช่องทางอื่นนอกแพลตฟอร์ม เช่น ผ่านโทรศัพท์ หรือติดต่อด้วยตัวเอง ติดต่อผ่านขั้นตอนการสมัครงานโดยตรง ติดต่อในฐานะผู้ลงทุน หรือโดยการเข้าร่วมในกิจกรรม โครงการ หรือการส่งเสริมการขาย

ข้อมูลการใช้งานและข้อมูลอุปกรณ์ ⁠(Usage and Device Data)

มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 (ก) ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ผู้ใช้ ท่าน ของท่าน ⁠(Users, you, your)

ผู้สมัครงาน ผู้ลงโฆษณา ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ผู้ใช้ที่ไม่ลงทะเบียน และผู้ใช้อื่นทั้งปวง (ตามแต่กรณี) ที่ติดต่อกับเรา และ/หรือใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลของเรา เว้นแต่บริบทจะกำหนดว่าเป็นผู้สมัครงาน ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ผู้ใช้ที่ไม่ลงทะเบียน และ/หรือผู้ลงโฆษณาเท่านั้น

ผู้ใช้ที่เป็นผู้เยาว์ ⁠(Young User)

หมายถึงผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กําหนดไว้ตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้

ก. กรณีของผู้ใช้ในประเทศไทย ผู้ใช้ที่เป็นผู้เยาว์ หมายถึงบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีซึ่งยังไม่ได้สมรสตามกฎหมาย

ข. กรณีของผู้ใช้ในอินโดนีเซีย ผู้ใช้ที่เป็นผู้เยาว์ หมายถึงบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปีซึ่งยังไม่ได้สมรสตามกฎหมาย

หากท่านเป็นพลเมืองหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ประจําในเขตประเทศที่ระบุไว้ด้านล่างข้อ จะมีข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละประเทศเพิ่มเติม และควรต้องอ่านร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ข้อกําหนดเฉพาะของประเทศของท่านขัดกับนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนที่เหลืออยู่ ให้ยึดเอาข้อกําหนดเฉพาะของประเทศเป็นเกณฑ์

ก. เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และสหราชอาณาจักร (UK)

หากท่านอยู่ใน EEA หรือสหราชอาณาจักร นอกเหนือจากข้อความที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับท่านตาม GDPR หรือ UK GDPR (ตามแต่กรณี)

ท่านสามารถติดต่อเราโดยใช้วิธีการใด ๆ ที่กําหนดไว้ในข้อ 15 ข้างต้นเพื่อขอให้เราดำเนินการต่อไปนี้:

 • ส่งสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่านในรูปแบบพกพาและสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง

 • ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกที่ระบุชื่อไว้

ข. ฮ่องกง

เรามีความประสงค์ที่จะใช้ชื่อและรายละเอียดติดต่อของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ในการทําการตลาดทางตรงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการต่อไปนี้ ซึ่งจําเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน (ซึ่งมีการระบุว่าไม่มีการคัดค้านการดำเนินการที่ว่า)

 • ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ซึ่งได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ ตําแหน่งงานและข้อมูลด้านการงานที่เกี่ยวข้อง จดหมายข่าวแบบสํารวจและข้อมูลกิจกรรมอื่น ๆ

 • ผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทในกลุ่ม SEEK Group เสนอขายหรือให้บริการ

 • ผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ลงโฆษณาและพันธมิตรเสนอขายหรือให้บริการ

การยกเลิกการสมัครรับข้อความเกี่ยวกับตลาดทางตรงสามารถดูรายละเอียดได้ในข้อ 13

ค. ประเทศไทย

หากท่านอยู่ในประเทศไทย ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเป็นไปตามใต้ข้อจํากัดและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (กฎหมาย PDPA) ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ ประกาศ และคําสั่งใด ๆ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย PDPA ตามที่อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

เพื่อขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งขอให้เปิดเผยวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูล

เพื่อขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเราในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ หรือสามาถใช้งานได้กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ และท่านมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น

สิทธิในการคัดค้าน

เพื่อคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตลาดทางตรง

สิทธิในการลบข้อมูล

เพื่อขอให้ลบ ทําลาย หรือ ทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน

สิทธิในการหยุดการประมวลผล

เพื่อขอให้หยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

เพื่อขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องสมบูรณ์ ในกรณีของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนท่านสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยเข้าไปที่ 'โปรไฟล์' ของแพลตฟอร์มของเราหรือปรับการตั้งค่าของท่านที่ 'การตั้งค่า' บนแพลตฟอร์ม

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ในกรณีที่ฐานทางกฎหมายเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือต้องได้รับความยินยอม ท่านจะมีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อจํากัดที่กฎหมาย PDPA กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก่อนที่จะมีการเพิกถอนดังกล่าว

สิทธิในการร้องเรียน

ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกํากับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เราไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA หรือละเมิดกฎหมาย PDPA อย่างไรก็ตามโปรดติดต่อเราก่อนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อกังวลใด ๆ

⁠ง. ฟิลิปปินส์

สำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในฟิลิปปินส์ คุณสามารถคลิกลิงก์ต่อไปนี้เพื่อดูตราประทับนิติบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:

สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด