งานประชาสัมพันธ์ ทำอะไร ? และมีประเภทไหนบ้าง

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

งานประชาสัมพันธ์เป็นงานที่ค่อนข้างมีลักษณะการทำงานที่หลากหลาย และค่อนข้างกว้าง สามารถนิยามได้ว่า นักประชาสัมพันธ์ (Public Relations Officer) คือ ผู้ดำเนินงานเพื่อสร้างสรรค์ และดำรงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน สถาบัน องค์กร สถาบัน และประชาชน แล้วนัก ประชาสัมพันธ์ ทำอะไร บ้างล่ะ

PR-definition
การทำงานของนักประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่วางแผน และดำเนินการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายใน และภายนอก องค์กร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ข่าวสารประชาสัมพันธ์ บทความ ภาพถ่าย วิดีโอ และสไลด์ รวมถึงบทความสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือบุคคลพิเศษในโอกาสพิเศษ ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่กิจกรรมพิเศษเพื่อสังคมต่างๆ
หน้าที่ความรับผิดชอบของนักประชาสัมพันธ์
– จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายนอก และภายใน
– ศึกษานโยบาย เป้าหมาย และพันธกิจของหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผน และดำเนินงาน
– จัดทำสื่อที่เหมาะสม ประกอบข้อมูลที่ถูกต้อง และน่าสนใจเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับการประชาสัมพันธ์
– ประชาสัมพันธ์ให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมาย อาจด้วยแผ่นพับ ใบปลิว ติดบอร์ด หรือผ่าน สื่อมวลชนต่าง ๆ
– จัดเก็บข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
– พิจารณา ประเมินผลการทำงาน และรายงานผลสรุปข้อมูล
– หากเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสถานที่นั้นๆ อาจจะต้องเตรียมข้อมูลสำหรับการสอบถามจากลูกค้า

หางานได้ง่ายกว่าเดิมผ่าน application บนมือถือจาก jobsDB ทั้ง iOS และ Android โหลดเลย


ตำแหน่งต่างๆ ของนักประชาสัมพันธ์
ในการทำงานประชาสัมพันธ์ก็มีหลากหลายตำแหน่งที่รองรับนักประชาสัมพันธ์ โดยมีลักษณะหน้าที่ในการทำงานที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างตำแหน่งงานนักประชาสัมพันธ์ เช่น
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ (Public Relation Officer)
– เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโส (Senior Public Relation Executive)
– Marketing Communication Officer
– พนักงานสื่อสารองค์กร
– เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ต้อนรับ (Information Officer/ Receptionist)
– Customer Service Receptionist
นี่เป็นเพียงตัวอย่างลักษณะการทำงานของนักประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีหลากหลายหน้าที่ อาจดูเหมือนเนื้องานที่ทำจะหลากหลายจนจับทางได้อยาก แต่ทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อนำเสนอ และรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ไปจนถึงการประชาสัมพันธ์ให้องค์กร หรือบริษัทเป็นที่รู้จักกับคนทั่วไปมากขึ้นนั่นเอง


มองหางานนักประชาสัมพันธ์ คลิก jobsDB

#icanbebetter

เพิ่มเพื่อน

สร้างโปรไฟล์

บทความยอดนิยม
e Invoice และ e Tax invoice ถือว่าเป็นสองคำที่หลาย ๆ คนคุ้นหู วันนี้เราจะมาเจาะข้อสงสัยว่าสองคำนี้คืออะไร......
ในขณะที่เราตกอยู่ในห้วงความผันผวนของหลายๆ สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายๆ กิจกรรมไม่สามารถดำเนินกิจวัตรต่อไปได้...
การฝึกงานถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่นักศึกษาเลือกที่จะทำ เพราะนอกจากจะได้นำความรู้ที่เรียนมาไปใช้จริงแล้ว ยังได้ประสบกา...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top