เรียนจบคณะมนุษยศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          คณะมนุษยศาสตร์ เป็นคณะที่ศึกษาเกี่ยวกับผู้คนตั้งแต่เกิดจนถึงตาย เรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การวิวัฒนาการของมนุษย์ การปรับตัวของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ สาขาที่เรียนก็มีความหลากหลาย เช่น ด้านภาษา ด้านสังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ครอบครัว การเมือง โบราณคดี ซึ่งในบ้านเราก็มีการจำแนกและเรียกชื่อคณะมนุษยศาสตร์ต่าง ๆ กันไปตามแต่ละสถาบันการศึกษา เช่น คณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะจิตวิทยา คณะนิเทศศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นต้น

          น้อง ๆ ที่เรียนจบคณะมนุษยศาสตร์มาสามารถหางานทำได้หลากหลายตามแต่สาขาและความถนัดของตน jobsDB ได้รวบรวมงานอาชีพต่าง ๆ มาให้ได้ศึกษาเป็นข้อมูลประกอบในการหางานมาฝากค่ะ

อาจารย์ตามสถาบันการศึกษาหรือนักวิจัย

          น้อง ๆ ที่มีความถนัดหรือความสามารถเฉพาะทางตามสาขาด้านคณะมนุษยศาสตร์ที่จบมา สามารถไปทำงานอาจารย์สอนในสาขาวิชานั้น ๆ ตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หรือเป็นนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับมานุษยวิทยาได้

ล่ามและนักแปล

          ผู้ที่มีความชอบและความถนัดด้านภาษา เมื่อได้ฝึกฝนและหมั่นพัฒนาทักษะทางภาษาอยู่เสมอจะสามารถประกอบอาชีพเป็นนักแปลหนังสือ เป็นล่ามตามหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน หรือทำเป็นอาชีพอิสระได้

นักเขียน

          หากน้อง ๆ มีใจรักในการเขียน ยิ่งจบคณะมนุษยศาสตร์หรือคณะที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว น้อง ๆ จะมีความเข้าใจในความแตกต่างของคน และมีความรู้พื้นฐานในประวัติความเป็นมาต่าง ๆ และด้วยนิสัยที่ชอบค้นคว้า นิสัยนักอ่านที่ถูกปลูกฝังขณะเรียน ประกอบกับความสามารถในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดและจินตนาการ จะทำให้น้อง ๆ เป็นนักเขียนที่ดีได้เลยทีเดียว

ไกด์หรือพนักงานโรงแรม

          หากเรียนจบสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และมีใจรักในงานบริการ งานมัคคุเทศก์นำเที่ยว หรืองานโรงแรมก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจ

รับราชการ

          ผู้ที่เรียนจบคณะมนุษยศาสตร์สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ได้ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น

ทำงานกับเอกชนต่างชาติ

          ข้อได้เปรียบของผู้ที่เรียนจบคณะมนุษยศาสตร์ หรือคณะอักษรศาสตร์คือความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ยิ่งประเทศเรากำลังก้าวเข้าสู่ AEC ด้วยแล้ว งานใด ๆ ที่ต้องใช้ความสามารถทางภาษาในการติดต่อกับชาวต่างชาติ ทั้งงานล่าม งานอิมพอร์ต/ เอ็กซปอร์ต หรืองานติดต่อประสานงาน น้อง ๆ สามารถสมัครเข้าทำงานได้ทั้งสิ้น ขอเพียงมีความถนัด คล่องแคล่ว มีความรู้รอบตัว ก็จะสามารถทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้

เลขานุการ

          การเรียนมนุษยวิทยาคือการศึกษาเกี่ยวกับผู้คน งานเลขานุการจึงเป็นงานเกี่ยวกับคนที่สำคัญ ถือเป็นผู้ช่วยของผู้บริหารระดับต่าง ๆ ในองค์กร ถือเป็นหนึ่งหน่วยที่แบ่งเบาภาระของผู้บริหาร และทำให้องค์กรดำเนินไปได้อย่างราบรื่น 

แอร์โฮสเตสและสจ๊วต

          เรียนจบคณะนี้มาสามารถทำงานการบิน เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้ เพราะได้ใช้ความสามารถทางภาษาและเป็นงานบริการผู้คนที่มีเกียรติงานหนึ่ง

นักจิตวิทยา

          ผู้ที่เรียนจบคณะมนุษยวิทยา หรือคณะจิตวิทยาสามารถประกอบอาชีพเป็นนักจิตวิทยาที่จะให้คำปรึกษากับบุคคล หรือองค์กรได้

นักประวัติศาสตร์

          นักประวัติศาสตร์จะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ ศึกษาและวิจัย รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของบุคคล สถานที่ ประเทศ และเหตุการณ์ต่าง ๆ

นักโบราณคดี

          นักโบราณคดีจะศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในแง่กายภาพ โดยศึกษาจากหลักฐานต่างๆ ที่ถูกค้นพบ เพื่อให้เข้าใจที่มาของมนุษย์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

บรรณารักษ์

เรียนมนุษยศาสตร์สมัครงานอะไร          บรรณารักษ์ คือ ผู้ที่มีอาชีพในการจัดการข้อมูลในด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์จะทำงานตามห้องสมุดของหน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่างๆ

งานด้านสื่อสารมวลชน

          ด้วยความสามารถทางภาษาและความรู้ความเข้าใจในมนุษย์ ทำให้ผู้ที่เรียนจบคณะมนุษยศาสตร์จะใช้ภาษาและความรู้ที่ได้จากการเรียนในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ โดยสามารถเป็น copywriter นักข่าว ผู้ประกาศข่าวได้

          คำกล่าวที่ว่า “เรียนจบคณะมนุษยศาสตร์มาจะไปทำงานอะไร” คงไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป เมื่อน้องๆ ได้อ่านรายชื่ออาชีพที่น้องๆ สามารถทำได้เมื่อจบคณะนี้มา jobsDB ขอให้น้อง ๆ ได้งานตามที่ใฝ่ฝันไว้ทุกคนค่ะ

หางานได้ง่ายผ่าน 3 ขั้นตอน (คลิกดูทีละขั้นตอนได้ทันที)

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

jobsDB Mobile App

คว้างานที่ใช่ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

 

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

การต่อรองเงินเดือนสำหรับเด็กจบใหม่

เริ่มงานแรก เงินเดือนน้อย ทำอย่างไรให้เติบโตไว

บทความยอดนิยม
ขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กจบใหม่ย่อมต้องยังไม่มีประสบการณ์ในโลกของการทำงาน ดังนั้นปราการด่านแรกในการเริ่มต้นสมัครงานอย่างการเขี...
การเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ นอกจากจะต้องคิดถึงเรื่องธุรกิจแล้ว หากมีลูกจ้างด้วย สิทธิกฎหมายแรงงานเบื้องต้น ก็เป็นอีกเรื่อ...
ประกันสังคม คือ สวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ทางรัฐบาลมอบให้แก่ลูกจ้าง โดยระบบประกันสังคมนั่นคือมีในประเทศไทยมาตั้งแต่เมื่อปี...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top