อาจารย์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 69 ตำแหน่งงาน
  TFU EDUCATIONAL SERVICES CO., LTD.'s banner
  TFU EDUCATIONAL SERVICES CO., LTD.'s logo
  ปริมณฑล-นนทบุรีมากกว่า THB 410 /ชั่วโมง
  • Tutor Part time
  • การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ทั้งในและต่างประเทศ
  • มีใจรักในการสอน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  ประเวศ
  • ปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านอาหารตะวันตก อย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีทักษะการสอน
  Dusit Thani College's banner
  Dusit Thani College's logo
  ประเวศTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการจัดการโรงแรม
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์ด้านบริการด้านอาหาร/จัดการห้องอาหาร
  OpenDurian Co., Ltd.'s banner
  OpenDurian Co., Ltd.'s logo
  ลาดพร้าว
  • Design and simplify educational contents
  • Passionate about education with creativity
  • WFH 30%, free meal, and BTS Pick-up service
  OpenDurian Co., Ltd.'s banner
  OpenDurian Co., Ltd.'s logo
  ลาดพร้าว
  • Design and simplify educational contents
  • Passionate about education with creativity
  • WFH 30%, free meal, and BTS Pick-up service
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • วางแผน/ออกแบบหลักสูตร เป็นวิทยากร
  • ดูแลการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเรื่องผลิตภัณฑ์ILP
  • ฝึกอบรมให้กับตัวแทนและผู้ขายในทุกช่องทาง
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  บางพลัด
  • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • แก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยา อาหาร เครื่องสำอาง
  • กำกับดูแลการขออนุญาตซื้อวัตถุดิบ หรือสารเคมี
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  ปทุมวัน
  • พัฒนาบุคคลและพัฒนาองค์กร HRD & OD
  • Training และ ระบบ E-Learning
  • สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานกรุงเทพฯ ติด MRT ลุมพินี
  Advanced Information Technology Public Company Limited's banner
  Advanced Information Technology Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • มีประสบการณ์ในงานด้าน HRD 2 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการทำแผนฝึกอบรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • พนักงานประจำ / โบนัสรายไตรมาสและรายปี
  ถัด ไป