ล่าม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 114 ตำแหน่งงาน
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  ตาก
  • สามารถสื่อสารภาษาพม่าได้
  • จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ (ตามเวลาห้าง)
  Leadership Development Charoen Pokphand Group Co., Ltd.'s banner
  Leadership Development Charoen Pokphand Group Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • แปลเอกสาร ล่ามภาษาให้กับผู้บริหาร
  • ประสานงานให้กับนักเรียนต่างชาติกับหน่วยงาน
  • ล่ามภาคปฎิบัติ ประชุม สัมมนา ประสานงาน
  Leadership Development Charoen Pokphand Group Co., Ltd.'s banner
  Leadership Development Charoen Pokphand Group Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ล่ามภาษาให้กับผู้บริหาร และพนักงาน ของโครงการ
  • ประสานงานให้กับนักเรียนต่างชาติกับหน่วยงาน
  • ล่ามภาคปฎิบัติ ประชุม สัมมนา ประสานงาน
  GRAVITY GAME TECH CO., LTD.'s banner
  GRAVITY GAME TECH CO., LTD.'s logo
  วัฒนา
  • พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุนได้ในระดับดี
  • สามารถแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นได้
  • มีประสบการณ์ และความเข้าใจเกี่ยวกับเกมส์
  Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวงTHB 35K - 54,999 /เดือน
  • JLPT N1 - N2
  • Free shuttle bus and Parking Space
  • NO SAT Working Day
  ถัด ไป