พาส่อง 10 ข้อดี เมื่อองค์กร SMEs ตอบรับเข้าทำงาน

พาส่อง 10 ข้อดี เมื่อองค์กร SMEs ตอบรับเข้าทำงาน
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

อีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังกระแสและเป็นที่น่าจับตามองในปัจจุบัน คงหนีไม่พ้น SMEs รวมไปถึงบรรดา Startup ทั้งหลาย เพราะปัจจุบัน ผู้ประกอบการ รายย่อยเหล่านี้ได้พัฒนายกระดับตัวเองให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย มีการวางกลยุทธ์ และระบบระเบียบในการทำงานที่มีประสิทธภาพมากขึ้น JobsDB มองเห็นโอกาสดี ๆ ที่ผู้มองหางานอาจลองเปิดใจร่วมงานกับ SMEs เพราะว่ามีข้อดีที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าการทำงานกับองค์กรใหญ่ ๆ กันเลยทีเดียว

1. SMEs ร่วมด้วยช่วยกัน

ด้วยบรรยากาศขององค์กรขนาดเล็ก ทำให้การร่วมงานกับ SMEs มีความเป็นครอบครัวสูง ทุกคนในองค์กรก็เปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว จึงรู้สึกมีส่วนร่วมและมีสำนึกในความเป็นเจ้าของร่วมกันมากกว่าพนักงานในองค์กรใหญ่ สมาชิกในองค์กร SMEs มักจะมุ่งมั่นทำหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เพื่อความสำเร็จของธุรกิจที่ทุกคนต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ก็คืออนาคตที่มั่นคงของธุรกิจนั่นเอง

2. โอกาสเปิดกว้างทางความคิด

ผู้ก่อตั้ง SMEs หรือ Startup หลาย ๆ คน มักเป็นคนที่มีไอเดียเปิดกว้าง หากเราเป็นผู้สมัครงานที่มีความคิดต่อยอดไม่หยุดนิ่ง มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยพัฒนาองค์กร ก็เหมือนได้เข้ามาสู่ครอบครัวของคนที่มีความคิดเปิดกว้างเหมือน ๆ กัน น่าจะทำงานร่วมกันได้อย่างสนุกและมีพลังขับเคลื่อนอย่างสร้างสรรค์

3. วัฒนธรรมองค์กรดี ๆ

ด้วยความที่คนในองค์กรต่างมีความรู้สึกคุ้นเคยกัน ระยะห่างระหว่างตำแหน่งและสายงานก็จะลดน้อยลง เกิดเป็น วัฒนธรรมองค์กร ที่ส่งผลดีต่อการทำงาน ทุกคนรู้จักบทบาท หน้าที่ กฎ กติกา และมารยาทของตนว่าควรอยู่จุดใดจึงจะเหมาะสม นอกจากนี้ เมื่อมีเหตุผิดพลาด การพูดจาทำความเข้าใจหรือตักเตือนกันก็ทำได้ง่าย เพราะผู้บริหารระดับบนขององค์กรสามารถลงมากำกับดูแลพนักงานได้ด้วยตนเอง ทำให้การแก้ปัญหาต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้เวลาในการทำงานน้อยลง

4. บรรยากาศที่ดีในการทำงาน

น้อยคนก็ยิ่งน้อยความ ด้วยจำนวนพนักงานในองค์กรที่ไม่มากนัก บรรยากาศในการทำงานจึงเป็นไปในทิศทางที่ดี เช่น การให้ความสนิทสนม การพึ่งพาช่วยเหลือกันและกัน  มีการรับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง ทำให้ลูกน้องรู้สึกมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร หัวหน้าก็เอาใจใส่ลูกน้องได้ตามความเหมาะสม มีความยุติธรรม ไม่เล่นพรรคเล่นพวก เป็นต้น เหล่านี้เป็นความรู้สึกที่หาได้ยากในองค์กรใหญ่ และเป็นความรู้สึกที่เงินไม่อาจซื้อได้ด้วยเช่นกัน

5. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

จำนวนคนน้อย ๆ ในองค์กร SMEs เช่นนี้ แน่นอนว่าเรามักจะได้มีโอกาสดี ๆ ในการร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทมากกว่าการอยู่ในองค์กรใหญ่ เพราะทุกคนล้วนมีบทบาทสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันในองค์กรขนาดเล็ก สามารถทำให้เกิด Employee Engagement ได้สูง

6. ไม่เจอขั้นตอนสกัดดาวรุ่ง

ในองค์กร SMEs ทุกคนสามารถเสนอไอเดีย ลงมือปฏิบัติ และรายงานผลได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่ยุ่งยาก หากตัวเราเป็นคนที่ชอบทำโปรเจกต์และลงมือผลักดันจนสำเร็จแล้วละก็ รับรองว่าต้องชอบองค์กรลักษณะนี้แน่นอน เพราะสามารถมองเห็นผลในความพยายามได้ในทันที และมีโอกาสได้สร้างความแตกต่าง การเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ

7. มีโอกาสทำงานที่หลากหลาย

ในองค์กรใหญ่ ๆ ที่มีพนักงานหลากหลายตำแหน่งหน้าที่ เราอาจได้รับโอกาสในการทำงานเฉพาะอย่าง เพราะมีการจัดสรรบทบาทหน้าที่กันไว้ชัดเจนแล้ว แต่ที่ SMEs ข้อจำกัดของการมีพนักงานน้อย อาจเปิดช่องทางให้เราได้มีโอกาสทำงานหลากหลายอย่าง ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ เพิ่มทักษะในการทำงาน ความรู้รอบตัว และชั่วโมงบินให้กว้างไกลขึ้นกว่าเดิม

8. ความภาคภูมิใจกับความสุขในการทำงาน

พลังในการเปิดกว้างทางความคิด การได้ลงมือทำจนสำเร็จ ประกอบกับความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร ย่อมนำไปสู่ความพึงพอใจ และทำให้เรามีความสุขกับการทำงานในทุกวันได้อย่างแท้จริง ผลจากความสำเร็จที่ได้นอกจากตอบแทนกลับมาเป็นโบนัสงาม ๆ และฐานเงินเดือนน่าดึงดูดใจ ยังนำไปสู่ความภาคภูมิใจ เปรียบเหมือนฟันเฟืองตัวเล็ก ๆ ก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับองค์กรได้

9. ไม่จำเจกับการทำงานแบบเดิม ๆ

ด้วยตารางการทำงานที่ไม่แน่นอน หรือมีการปรับเปลี่ยนงานในองค์กรอย่างรวดเร็ว นับเป็นความท้าทายที่ทำให้เราลืมความซ้ำซากจำเจกับการทำงานวันละ 8 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์แบบทั่ว ๆ ไป ความคาดเดาไม่ได้และการไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ ก็เป็นอีกจุดขายของ SMEs ที่น่าสนใจไม่น้อย

10. ทางเลือกที่คนรุ่นใหม่ต้องการ

คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะเลือกทำงานกับธุรกิจขนาดเล็กมากขึ้น เพราะมีสิ่งดึงดูดใจคนรุ่นใหม่หลายอย่าง ทั้งกฎระเบียบและข้อปฏิบัติที่ไม่เคร่งครัดมากนัก สามารถเลือกแต่งกายแบบสบาย ๆ มาทำงานได้ รวมไปถึงเรื่องเวลาเข้างาน หรือรูปแบบการทำงานแบบ Work from Home หรือ Hybrid Work ที่กำลังเป็นที่นิยม ในขณะที่เวลาทำงานขององค์กรขนาดใหญ่อาจไม่ตอบสนองความต้องการอิสระของคนรุ่นใหม่ ทำให้พวกเขาหันมามององค์กรขนาดเล็กที่มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาการเข้าทำงานมากกว่า มีข้อแม้แค่เพียงว่าทำงานให้ครบตามเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้นเป็นพอ 

นอกจากความอิสระในสไตล์การทำงานที่ตอบโจทย์โดนใจ การทำงานกับ SMEs ยังทำให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และได้ลงมือทำจริงตั้งแต่ต้นไปพร้อม ๆ กับเจ้านายและเพื่อนร่วมงาน บางครั้งการลองผิดลองถูกก็อาจทำให้ได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานในโลกแห่งความเป็นจริง เรียนรู้วิธีการรับมือกับปัญหาในการทำธุรกิจอย่างใกล้ชิด ช่วยให้พนักงานเหล่านี้เติบโตขึ้นไปพร้อม ๆ กับองค์กร สร้างความผูกพันกับองค์กรได้อย่างแน่นแฟ้น

ได้รู้ 10 ข้อดีที่สามารถได้รับจากการทำงานในองค์กร SMEs กันไปแล้ว ใครสนใจอยากเปลี่ยนงานทำในองค์กรที่เติบโตไวและเคลื่อนไหวคล่องตัวแบบนี้ สามารถเข้าไป อัปเดตโปรไฟล์งานกับ JobsDB และสมัครงาน SMEs ดี ๆ ได้เลย เมื่อมีองค์กร SMEs สนใจติดต่อเราเข้ามา ก็อย่ารอช้า Say yes ตกลงร่วมงาน ไม่แน่ว่างานดี ๆ ชีวิตแฮปปี้ อาจรอเราอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้