เมื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเข้ามามีบทบาทในธุรกิจแบบ SMEs

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

ทำไมการบริหารทรัพยากรบุคคลถึงมีความสำคัญในการช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายจากการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ? 

กลยุทธ์ด้านคนสำหรับ SMEs
การจัดการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) ในธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs) และในองค์กรขนาดใหญ่มีความแตกต่างกันถึง 4 แง่มุมสำคัญ ทั้งด้านขนาดองค์กร ความรับผิดชอบ และการสรรหาทรัพยากรด้านคน จากความแตกต่างเหล่านี้ กลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงต้องปรับให้เข้ากับธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในขณะที่เป้าหมายของ HRM ยังคงเหมือนเดิม ส่วนวิธีการอาจแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจขนาดเล็กอาจใช้เพียงบุคคลเดียวในการจัดการทรัพยากรบุคคล ในขณะที่องค์กรขนาดใหญ่ต้องใช้เป็นแผนกหรือทีมงานในการปฏิบัติงาน ดังนั้นพนักงานเพียงคนเดียวสามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่ ไล่ไปตั้งแต่การจัดการเรื่องเงินเดือน ไปจนถึงการสรรหาบุคคลและฝึกอบรมพนักงาน
ถึงแม้ว่าในธุรกิจขนาดเล็กจะมีข้อจำกัดในด้านเวลาและทรัพยากร สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของแรงงานของพนักงานที่ต้องใช้เพื่อช่วยประหยัดเวลา ลดความเครียด และป้องกันสภาวะหมดไฟในการทำงาน(Burnout)

การใช้เทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการจัดการแรงงาน

การคัดเลือกจดหมายสมัครงานที่ครั้งหนึ่งคือจำนวนกระดาษจำนวนมากหรืออีเมลล์ที่ไม่ได้รับการเปิดอ่านจากแผนก HRM แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้ชีวิตคุณง่ายยิ่งขึ้น ผู้ให้บริการระบบ HRM หลายๆที่ให้บริการที่จะช่วยจัดการและคัดเลือกจดหมายสมัครงานเฉกเช่น Professional Employer Organisations(PEOs) ซึ่งจะช่วยใช้ช่วยคุณประหยัดเวลาไปทำงานในส่วนที่มีความสำคัญกว่าอย่างเช่นการจ่ายเงินเดือน

เสนอสวัสดิการและค่าตอบแทนที่มากกว่า

บ่อยครั้งที่ SMEs ไม่สามารถแข่งขันกับองค์กรขนาดใหญ่ได้ในด้านของเงินเดือน แต่คุณเองยังสามารถสร้างจุดสนใจให้แก่ตลาดแรงงานเพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังไม่ได้หลุดจากกลุ่มไป ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสวัสดิการอย่างเช่นประกันสุขภาพ สามารถเลือกเวลาทำงานได้ และการให้สิทธิวันพักร้อนที่มากกว่า ทำให้เกิดความแตกต่างเป็นอย่างมากและดึงดูดผู้สมัครงานให้มาสมัครงานได้ดียิ่งขึ้น

พัฒนาพนักงานให้เติบโตไปพร้อมๆกับองค์กร

ไปด้วยกันไปด้วยไกล พนักงานย่อมต้องการเห็นอนาคตกับองค์กรและมีโอกาสเติบโตในสายงาน หัวหน้างานสามารถช่วยการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยการนำสิ่งที่พนักงานในทีมคาดหวังและสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาผ่านการพัฒนาและฝึกฝนเพื่อช่วยสนับสนุนในการเติบโตในสายอาชีพต่อไป หัวหน้างานควรให้คำปรึกษาและแนะนำในการเดินทางในสายอาชีพของพนักงานเหล่านี้ไปพร้อมๆกับบริษัทและต่อไปในอนาคต

สร้างและรักษาพนักงานที่มีความสามารถเอาไว้

พนักงานล้วนใช้เวลาส่วนมากไปกับการทำงาน งานวิจัยในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระบุว่าพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงในการบริหารจัดการเรื่องคนจะสามารถสร้างแรงงานที่มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งต้องใช้ทั้งความคิด ความพยายาม แรงบันดาลใจ และแรงกระตุ้นในการทำงาน นอกจากนั้น พนักงานที่มีคุณรับฟังเรื่องราวและความกังวลต่างๆของเขามีแนวโน้มที่จะทำงานกับบริษัทคุณนานกว่าเดิม คุณสามารถรักษาพนักงานที่เก่งและมีความสามารถให้อยู่กับผูกพันกับองค์กรให้นานยิ่งขึ้นด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้

ลองมาดูวิธีการแก้ปัญหาต่างๆกันบ้าง ข้อแนะนำเหล่านี้เพื่อทำให้ปัญหาทุกอย่างถูกแก้ไขให้ราบรื่น
– การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
 ในสถานที่ทำงานเต็มไปด้วยสถานการณ์ที่สามารถเกิดการขัดแย้งได้ในทุกๆโอกาส อาจเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ดีหรือเข้าใจความรับผิดชอบของตัวเองผิดไป อาจเกิดจากรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันหรือมาจากการแข่งขันกันในสายงาน เพื่อลดการเกิดปัญหาดังกล่าว จงเน้นในเรื่องการแก้ไขปัญหามากกว่าตัวบุคคล ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนและหากลุ่มคนที่เป็นกลางเข้ามาหารือวิธีการแก้ไข ท้ายที่สุดการใช้ทักษะการบริหารจัดการทีมที่ดีจะช่วยให้สร้างวิธีการแก้ไขปัญหาแบบต่างๆและทำให้แน่ใจได้ว่าทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องตกลงในการเสนอวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน

– ความพึงพอใจของพนักงาน 
พนักงานที่อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารนั้นมีแนวโน้มที่จะไม่ได้ใส่ใจเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องในระดับบริหารเนื่องด้วยพวกเขามักวุ่นกับการตัดสินใจเรื่องสำคัญๆมากกว่า ดังนั้นการมีฟีดแบคจากการ HRM ในการรับรู้ถึงสิ่งทีพนักงานระดับเจ้าหน้าที่คิดหรืออยากบอกเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งองค์กรและพนักงานในระยะยาว

–  การทำตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
มืออาชีพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลควรหมั่นติดตามกฎหมายแรงงานอยู่เสมอ นอกจากนี้เรื่องเครื่องมือในการช่วยสนับสนุน SMEs แต่ก็ยังคงปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศเพื่อช่วยป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายอีกด้วย 

พนักงาน คือ แหล่งทรัพยากรที่มีค่าในทุกๆ SMEs
การลงทุนด้านบุคคลสำหรับการฝึกอบรมอละพัฒนาสายอาชีพของพนักงานนั้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การติดตามบริหารพนักงานอย่างต่อเนื่องช่วยสร้างการให้ความรู้ และพนักงานที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี สิ่งนี้จะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้ดีเยี่ยมและมีความสามารถในการทำงานให้กับบริษัทและปรับปรุงการให้บริการและสินค้าแก่ลูกค้า จึงเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริง

บทสรุปสำหรับ SMEs
ในฐานะที่เป็น HR กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการบริหารพนักงานในองค์กรให้มาร่วมงานและยังคงต้องการทำงานในองค์กรคืออะไร ? พนักงานทีทะเยอทะยานย่อมอยากจะเป็นส่วนหนึงในองค์กรซึ่งจะได้ทุ่มความพยายามลงไปตั้งแต่เริ่มต้น นายจ้างจึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานในองค์กร และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพและการให้ความสำคัญเสมือนคนในทีม

คุณได้ลองนำเทคนิคดังกล่าวไปลองใช้ธุรกิจของคุณเองหรือยัง ? คลิกที่นี่เลย

#icanbebetter

บทความยอดนิยม
           สุขภาพ กลายมาเป็นเรื่องที่ถูกยกความสำคัญขึ้นมาเป็นอันดับต้น ๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สังเกตได้จากเทรนด์การรับป...
           เพราะโควิดทำให้ออกไปไหนก็ยาก ขนาดทำงานยังต้อง work from home......
           อาการสมองตัน คิดงานไม่ออก หัวไม่แล่น เป็นอาการที่ไม่ว่าใครก็ต้องเคยเจอกันทั้งนั้น แม้ว่าคุณจะพยายามเปิดคอมตั้...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top