เมื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเข้ามามีบทบาทในธุรกิจแบบ SMEs

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงที่สุดในองค์กร เพราะเป็นสิ่งที่จะช่วยผลักดันธุรกิจและองค์กรให้เติบโตไปด้านหน้า ทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลกลายเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจประเภท SMEs ที่การบริหารทรัพยากรจะมีความสำคัญอย่างมากต่อการเติบโตในอนาคต วันนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมการบริหารทรัพยากรจึงเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้

ทรัพยากรบุคคลเข้ามามีบทบาทในธุรกิจแบบ SMEs
ทรัพยากรบุคคลเข้ามามีบทบาทในธุรกิจแบบ SMEs

การจัดการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management – HRM) ในธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs) รวมไปถึงองค์กรขนาดใหญ่นั้น มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นขนาดขององค์กร ความรับผิดชอบ และการสรรหาทรัพยากรด้านคน ทำให้การจัดการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องปรับแต่งให้เข้ากับองค์กรในขนาดต่าง ๆ รวมไปถึงประเภทของธุรกิจที่ทำ

 

SMEs หลายแห่งเลือกที่จะละเลยกับการจัดการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือเลือกที่จะไม่ให้ความสำคัญกับหน่วยงานนี้ ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางบริษัทหรือบางองค์กรที่ให้พนักงานหนึ่งคนทำในหลาย ๆ หน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหาพนักงาน การดูแลสวัสดิการ การพัฒนาพนักงาน ซึ่งเป็นไปไม่เลยที่พนักงานหนึ่งคนจะสามารถจัดการงานเหล่านี้ได้ทั้งหมด

 

ปัญหาทั้งหมดนั้น HRM จะสามารถเข้ามาช่วยธุรกิจของคุณได้ ไม่ว่าองค์กรของคุณจะมีขนาดเล็ก ผ่านวิธีการต่าง ๆ ต่อไปนี้

 

การใช้เทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการจัดการแรงงาน

 

ในการประกาศรับสมัครงานในแต่ละครั้งมักจะมี Email จำนวนมากเข้ามาในบริษัท ซึ่งอาจจะทำให้ผู้สมัครบางรายตกหล่นจากแผนทรัพยากรบุคคลได้ แต่ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ทำให้เราสามารถที่จะทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากขึ้น ผู้ให้บริการระบบ HRM หลายๆที่ให้บริการที่จะช่วยจัดการและคัดเลือกจดหมายสมัครงานเฉกเช่น Professional Employer Organisations(PEOs) ซึ่งจะช่วยใช้ช่วยคุณประหยัดเวลาไปทำงานไปได้อย่างมากมาย

 

นอกจากนี้งานที่สำคัญกว่าของ HRM อย่างการจ่ายเงินเดือน ก็สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยได้เช่นกัน อย่างโปรแกรมที่ใช้ในการจ่ายเงิน จะทำให้เราประหยัดเวลามากขึ้นอีกทั้งยังลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วย

เสนอสวัสดิการที่โดดเด่นกว่า

 

จุดอ่อนหนึ่งของ SMEs ที่หลาย ๆ บริษัทหรือองค์กรมักจะเจอคือ เรื่องที่ไม่สามารถแข่งขันในเรื่องของค่าตอบแทน เมื่อเทียบกับองค์กรหรือบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดแรงได้ แต่เราเองก็สามารถที่จะนำเสนอในเรื่องของสวัสดิการที่ดีกว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ การเลือกเวลาทำงานได้ การ WFH แบบไม่มีเงื่อนไข สิทธิในการลาพักร้อน เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความแตกต่างกับบริษัทอื่น อีกทั้งยังดึงดูดผู้สมัครงานเข้ามาได้เป็นจำนวนมากอีกด้วยพัฒนาพนักงานให้เติบโตไปพร้อมๆกับองค์กร

 

เมื่ออยู่ด้วยกันก็ต้องโตไปด้วยกัน หัวหน้างานสามารถที่ให้หลักการในการบริหารทรัพยากรส่วนบุคคล ในการที่ผลักดันให้พนักงานสามารถที่จะพัฒนาตัวเอง ผ่านแรงบัลดาลใจและการให้ความรู้เกี่ยวกับสายงานในอนาคต รวมไปถึงการติดตามการพัฒนาของพนักงานแต่ละคน ทำให้พนักงานอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับบริษัทในอนาคตสร้างและรักษาพนักงานที่มีความสามารถเอาไว้

 

เมื่อรับพนักงานเข้ามาในบริษัทแล้ว อย่าลืมที่จะดูแลพนักงานด้วย เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาในแต่ละวันในการทำงาน งานวิจัยในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระบุว่าพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงในการบริหารจัดการเรื่องคนจะสามารถสร้างแรงงานที่มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งประกอบไปด้วยหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็น ความคิด ความพยายาม แรงบัลดาลใจ และแรงกระตุ้นในการทำงาน

 

นอกจากนี้การที่บริษัทที่รับฟังเรื่องราวและความกังวลต่างๆ ของพนักงานมีแนวโน้มที่จะอยู่กับองค์กรได้นานขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัทของคุณเพราะการที่พนักงานลาออกบ่อย ย่อมทำให้การทำงานขององค์กรของคุณเดินหน้าได้อย่างไม่เต็มที่ 

 

อีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่ HRM จะเข้ามามีส่วนช่วย ยกตัวอย่างดังกรณีต่อไปนี้

 

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

 

 ในสถานที่ทำงานเต็มไปด้วยสถานการณ์ที่สามารถเกิดการขัดแย้งได้ในทุกๆโอกาส อาจเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ดีหรือเข้าใจความรับผิดชอบของตัวเองผิดไป อาจเกิดจากรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันหรือมาจากการแข่งขันกันในสายงาน เพื่อลดการเกิดปัญหาดังกล่าว จงเน้นในเรื่องการแก้ไขปัญหามากกว่าตัวบุคคล ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนและหากลุ่มคนที่เป็นกลางเข้ามาหารือวิธีการแก้ไข ท้ายที่สุดการใช้ทักษะการบริหารจัดการทีมที่ดีจะช่วยให้สร้างวิธีการแก้ไขปัญหาแบบต่างๆและทำให้แน่ใจได้ว่าทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องตกลงในการเสนอวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน

 

ความพึงพอใจของพนักงาน 

พนักงานที่อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารนั้นมีแนวโน้มที่จะไม่ได้ใส่ใจเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องในระดับบริหารเนื่องด้วยพวกเขามักวุ่นกับการตัดสินใจเรื่องสำคัญๆมากกว่า ดังนั้นการมีฟีดแบคจากการ HRM ในการรับรู้ถึงสิ่งที่พนักงานระดับเจ้าหน้าที่คิดหรืออยากบอกเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งองค์กรและพนักงานในระยะยาว

 

การทำตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ

มืออาชีพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลควรหมั่นติดตามกฎหมายแรงงานอยู่เสมอ นอกจากนี้เรื่องเครื่องมือในการช่วยสนับสนุน SMEs แต่ก็ยังคงปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศเพื่อช่วยป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายอีกด้วย 

 

พนักงาน คือ แหล่งทรัพยากรที่มีค่าในทุกๆ SMEs

 

เนื่องจากหัวใจของบริษัทคือพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทนั้น ๆ ทำให้การลงทุนกับพนักงานเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมและการพัฒนาสายอาชีพให้กับพนักงานในด้านต่าง ๆ และฝึกฝนพนักงานอย่างต่อเนื่อง  สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนาเป็นพนักงานที่เก่งขึ้น นำมาซึ่งการพัฒนาองค์หรือสินค้าได้ดีกัน ซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งตัวพนักงาน ลูกค้า รวมไปถึงองค์กรอีกด้วย

 

สรุปท้ายบทความ 

 

จะเห็นได้ว่า การจัดการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจประเภท SMEs ที่จะช่วยให้คุณจัดการองค์ได้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังรักษาพนักงานคุณให้อยู่กับบริษัทได้ในระยะยาว เพื่อการเติบโตในอนาคต ลองนำเอาเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้กับองค์กรหรือบริษัทของคุณได้

บทความยอดนิยม
เมื่อเราอยู่ในยุคที่โลกแห่งเทคโนโลยีพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เรื่องราวของอินเทอร์เน็ตก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของคนในยุคนี...
ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว เพียงเสี้ยววินาที หลาย ๆ อย่างในชีวิตคุณก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีและอิ...
งานด้านไอที หรือ Information Technology ที่เป็นอีกหนึ่งสายงานที่ได้รับความนิยมไม่แพ้สายงานอื่นๆ จนที่เป็นต้องการในตลาดค่...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top