กรอกใบสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน

กรอกใบสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

แม้ส่วนใหญ่ในยุคนี้เราจะใช้เรซูเม่เป็นหลักในการสมัครงานและเป็นสิ่งที่บริษัทต่างๆ จะใช้เป็นตัวพิจารณาในการโทรเรียกมาสัมภาษณ์งาน แต่เมื่อถึงวันที่เราได้เข้าไปสัมภาษณ์งานแล้ว บริษัทส่วนใหญ่ก็มักจะนำใบสมัครของตัวเองมาให้ว่าที่พนักงานกรอกอีกครั้งอยู่ดี ซึ่งรายละเอียดที่เรากรอกในใบสมัครงานก็จะแตกต่างกันไปตามที่แต่ละบริษัทกำหนด เพราะฉะนั้นมาดูกันดีกว่า ว่าจะมีเทคนิคอย่างไรบ้างในการกรอกใบสมัครงานให้โดนผู้ว่าจ้างมากที่สุด

กรอกใบสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน

หาข้อมูลบริษัท

อันดับแรกเลยคือเราควรศึกษารายละเอียดของบริษัทที่เราอยากสมัครงานให้ดีก่อน เพื่อจะได้เป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนเข้าไปสัมภาษณ์งาน อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราใส่ใจในองค์กรนั้นๆ และอยากเข้าทำงานที่นี่จริงๆ

สมัครงานให้ตรงตำแหน่ง

เราควรวิเคราะห์คุณสมบัติของเราก่อนว่า เรามีทักษะและประสบการณ์ที่ตรงกับตำแหน่งนั้นๆ แค่ไหน อย่าพยายามส่งงานทั้งๆ ที่เราขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง แล้วคิดว่าบริษัทนั้นจะรับ เพราะอย่าลืมว่าเขาก็ต้องมีผู้สมัครงานคนอื่นรอเป็นคู่แข่งเราอยู่ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดอื่นๆ ที่ไม่ควรข้ามอีก เช่น

- การกำหนดเพศของผู้สมัคร

- การกำหนดช่วงอายุ

- เรียนจบในสาขาที่ไม่ตรงกับสายงาน

ทำความเข้าใจในใบสมัครให้ถี่ถ้วน

ก่อนเริ่มใส่ข้อมูล ควรรีวิวใบสมัครให้ครบถ้วนก่อนสักหนึ่งครั้งก่อนลงมือกรอก เพราะบางทีในใบสมัคร อาจมีคำแนะนำหรือคำสั่งอื่นๆ ให้ปฏิบัติตาม เช่น ให้พิมพ์หรือให้เขียน ภาษาที่ต้องใช้ควรเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เป็นต้น จากนั้นให้ทำตามคำแนะนำอย่างถูกต้อง

เอกสารต้องพร้อม รายละเอียดต้องครบ

ข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญทั้งหมด ควรเตรียมไปให้ครบทั้งแบบตัวจริงและแบบสำเนา ในส่วนของสำเนานั้น ควรเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบทุกใบ โดยเอกสารที่ควรเตรียมไปให้พร้อม ได้แก่

- บัตรประชาชน พร้อมเลขที่บัตร และวันหมดอายุบัตร

- ทะเบียนบ้าน

- ใบทรานสคริปต์

- ใบรับรองการจบการศึกษา หรือ วุฒิการศึกษา

- ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหาร (สด. 43) สำหรับพนักงานผู้ชาย

- เรซูเม่

อุปกรณ์ต่างๆ ก็จำเป็นไม่แพ้กัน

ใบสมัครงานส่วนใหญ่มักจะให้กรอกด้วยลายมือ ดังนั้นควรเตรียมปากกาของตนเองไปให้พร้อม ไม่ควรลืมเด็ดขาด เพราะหากต้องไปยืมหยิบยืมปากกาที่บริษัทที่เราไปสัมภาษณ์ อาจทำให้ไม่ดูดีและดูไม่เป็น Professional ได้ นอกจากนี้ยังควรเตรียมกาวหรือลวดเย็บกระดาษไปเผื่อได้ สำหรับการใช้แนบรูปลงในใบสมัครงาน

โชว์สกิลวิชาคัดไทยสมัยยังเด็ก

เรื่องของความเรียบร้อยก็เป็นสิ่งสำคัญนะ ควรกรอกด้วยลายมือที่อ่านง่ายและชัดเจน หากเขียนด้วยลายมือที่อ่านยาก ฝ่ายบุคคลอาจจะอ่านไม่ออก ทำให้ข้อมูลผิดพลาดได้ หรือให้อีกแง่เขาอาจจะมองไม่ดี ทำให้เราดูไม่น่าเชื่อถือได้เช่นกัน ด้านปากกาที่ใช้ควรเป็นปากกาหมึกสีน้ำเงินหรือสีดำเท่านั้น ห้ามใช้ปากกาสีอื่นโดยเด็ดขาด ก่อนเขียนควรทบทวนข้อมูลในแน่ใจเสียก่อน เพื่อป้องกันการเขียนผิด รวมไปถึงเรื่องการสะกดคำด้วย แต่หากเขียนผิดจริงๆ ให้ใช้น้ำยาลบคำผิด ลบแล้วเขียนทับให้เรียบร้อย

กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง

ในใบสมัครงาน มักมีรายละเอียดให้กรอกมากมาย เราควรกรอกให้ครบทุกช่อง ไม่ควรเว้นว่างเอาไว้ เพราะทุกข้อมูลที่บริษัททำไว้ใบในสมัครงาน คือข้อมูลทั้งหมดที่เขาต้องการจากเรา ไม่ได้เป็นตัวเลือกว่าจะสามารถกรอกไม่กรอกอันไหนก็ได้ เพราะถ้าเรากรอกไม่ครบ ฝ่ายบุคคลอาจจะมองว่าเราขาดคุณสมบัติในบางข้อ แล้วทำให้เขาหันไปเลือกคู่แข่งคนอื่นที่มีข้อมูลครบได้

ส่วนช่องไหนที่เราไม่มีข้อมูลนั้นจริงๆ ให้กรอกเครื่องหมาย (-) ลงไป ไม่ควรเว้นว่างเอาไว้เช่นกัน

ใส่ข้อมูลการศึกษาและประวัติการทำงานให้ชัดเจน

อีกหนึ่งข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งในใบสมัครงาน คือเรื่องของการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน เพราะเป็นรายละเอียดที่บริษัทจะพิจารณาว่าเราเรียนจบมาตรงสายไหม ประสบการณ์ตรงแค่ไหน เพื่อนำมาพิจารณารับเราเข้าทำงาน โดยรายละเอียดการกรอกควรเป็นดังนี้

- เริ่มกรอกจากปัจจุบันก่อน แล้วค่อยย้อนไปยังอดีต

- ระบุปี พ.ศ. ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดให้ชัดเจน

- ที่ทำงานล่าสุด หากยังทำงานอยู่ ให้ใส่ ปี พ.ศ. ก่อน แล้วตามด้วย (-ปัจจุบัน)

- ข้อมูลการศึกษา ควรระบุชื่อสถานศึกษา ชื่อคณะ ชื่อวิชาเอก

- ข้อมูลการทำงาน ควรระบุชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง และหน้าที่การทำงานแบบคร่าวๆ

เด็กจบใหม่ล่ะ กรอกอย่างไรดี

หากเป็นเด็กจบใหม่ ยังไม่มีประสบการณ์การทำงาน ให้เปลี่ยนมาใส่รายละเอียดในการฝึกงาน การอบรม หรือกิจกรรมที่เคยทำสมัยเรียนแทน ในส่วนการอบรมหรือกิจกรรมนั้น ควรใส่เฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่เราสมัครเท่านั้น

ความสามารถพิเศษและทักษะเสริม

หากมีความสามารถพิเศษอื่นใดที่มี สามารถระบุลงไปได้เลย แต่ก็ควรเป็นความสามารถที่ดูเป็นน่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องกับงานเท่านั้น ส่วนทักษะเสริมก็ใส่ลงไปได้เช่นกัน ส่วนใหญ่ที่ระบุกัน จะเป็นทักษะด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ ทักษะภาษาที่ 2 หรือ 3 โดยทักษะเหล่านี้ ให้ระบุเป็นระดับ เช่น ดีมาก ดี ปานกลาง และควรใส่ตามความเป็นจริง

รูปถ่าย

รูปประกอบใบสมัครงาน ควรดูเป็นทางการและดูเรียบร้อย ทั้งในเรื่องของทรงผมและชุด แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เวลาถ่ายรูป เราสามารถอมยิ้มได้นิดๆ ไม่ต้องทำหน้านิ่งเหมือนสมัยก่อนแล้ว เพื่อเพิ่มความเป็นมิตรและดูธรรมชาติมากขึ้น ในส่วนของรายละเอียดที่ควรคำนึง ประกอบด้วย

- พื้นหลังควรเป็นสีฟ้า สีน้ำเงิน หรือสีขาว

-  ขนาดรูปภาพควรเป็น 1 หรือ 2 นิ้ว และควรนำติดไปทั้ง 2 ขนาด

- ควรถ่ายรูปไม่เกิน 3-6 เดือน

กรอกใบสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ

ในยุคนี้บริษัทส่วนใหญ่มักใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ใบสมัครงานบางที่แทบจะเป็นภาษาอังกฤษล้วนด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นควรฝึกปรือสกิลการกรอกใบสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้วย และหากบริษัทไหนที่ใบสมัครงานเป็น 2 ภาษา เราควรเลือกกรอกเป็นภาษาอังกฤษ จะได้ดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น อีกทั้งยังถือเป็นการโชว์สกิลด้านภาษาของเราไปในตัวอีกด้วย

บุคคลอ้างอิง

หากมีการต้องระบุชื่อบุคคลอ้างอิงลงในใบสมัครงาน เราจะต้องแจ้งบุคคลนั้นก่อน ว่าเราจะเอาชื่อของเขาไปใส่ในใบสมัครงาน เพราะบางทีฝ่ายบุคคลอาจมีการโทรไปถาม เพื่อเช็คนิสัย ความประพฤติ และการทำงานในอดีตของเรา โดยเราควรระบุบุคคลอ้างอิงอย่างน้อย 2 คน หรือตามจำนวนที่บริษัทนั้นๆ ทำช่องว่างไว้ในใบสมัครงาน ซึ่งบุคคลที่เราเลือกไม่ควรเป็นพ่อแม่ ญาติพี่น้อง แต่อาจจะหัวหน้าเก่าหรือเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น ในส่วนของรายละเอียดที่ต้องระบุ ได้แก่

- ชื่อ นามสกุล พร้อมคำนำหน้า

- ตำแหน่งงาน

- เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

เงินเดือน

ในเกือบทุกใบสมัครงานมักมีช่องเงินเดือนที่ต้องการให้เรากรอก โดยเราควรระบุเป็นช่วงเดือน เช่น 25,000-35,000 บาท โดยควรพิจารณากรอกตามความเป็นจริง ห้ามกรอกสูงจนเกินไป หรือไม่เช่นนั้นหากไม่กรอกเป็นตัวเลข อาจกรอกด้วยข้อความอื่นได้ เช่น เงินเดือนตามแต่ตกลง

ข้อมูลติดต่อต้องชัดเจนและครบถ้วน

ปิดท้ายด้วยสิ่งสำคัญที่สุด ที่ห้ามผิดพลาดโดยเด็ดขาด คือเรื่องข้อมูลการติดต่อของเรา ต้องชัดเจนครบถ้วนและห้ามผิดพลาด เพราะจุดนี้แหละที่บริษัทจะใช้ในการติดต่อกลับเรา ในกรณีที่เราได้รับข่าวดีในการเข้าทำงาน ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรืออีเมลล์ ควรระบุให้ชัดเจน ถูกต้อง และตรวจทานอย่างละเอียดก่อนส่งใบสมัคร

สรุปวิธีกรอกใบสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน

แท้จริงแล้วการกรอกใบสมัครงานอาจดูเป็นเรื่องใกล้ตัวและไม่ใช่เรื่องยาก แต่เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความละเอียดและความรอบคอบเป็นหลัก เพราะมีดีเทลที่ค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นเมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนแล้ว ควรอ่านซ้ำอีกหนึ่งรอบ เพื่อเช็คความถูกต้อง จะได้ไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น แล้วขั้นตอนต่อไปในการสมัครงานจะได้ราบรื่น ก้าวไปสู่หนทางอาชีพที่สดใสต่อไป

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%88%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b0/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-walk-%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%b5/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b/

More from this category: Cover letters

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สำรวจหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เลือกสิ่งที่สนใจเพื่อเรียกดูอาชีพที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด