การเขียนเรซูเม่สมัครงาน Marketing ให้โดนใจนายจ้าง

การเขียนเรซูเม่สมัครงาน Marketing ให้โดนใจนายจ้าง
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

เขียนเรซูเม่สมัครงาน marketing การเขียนเรซูเม่ ภาษาอังกฤษใครว่ายากหากเรารู้เทคนิค คนหางานหลายคนรู้สึกว่าการเขียน เรซูเม่ โดยเฉพาะเรซูเม่ภาษาอังกฤษด้วยแล้ว ยิ่งเป็นเรื่องยากไปกันใหญ่ เพราะเราต้องนำประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย ประวัติการทำงาน ทักษะในการทำงาน และความสามารถอื่น ๆ มารวมเข้าไว้ด้วยกันในกระดาษแผ่นเดียว อีกทั้งยังต้องทำให้เรซูเม่ของเราโดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ เพื่อให้เรามีโอกาสได้ งาน ทำมากกว่าผู้หางานคนอื่น

งาน Marketing เป็นหนึ่งในงานยอดนิยมที่ทุกคนให้ความสนใจ และมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ผู้หางานที่ต้องการสมัครงานในสายงานการตลาดควรเตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็น การเขียนเรซูเม่ การเตรียมตัวตอบคำถามสัมภาษณ์งาน เป็นต้น ในสายงานการตลาด นายจ้างมักจะให้ความสำคัญกับผู้สมัครงานที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า ดังนั้น เรซูเม่สมัครงานที่จะสร้างความประทับใจนายจ้าง คือ เรซูเม่ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจของนายจ้างให้เกิดความอยากรู้เกี่ยวกับตัวผู้สมัครงานได้

ใน การหางาน การเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครงาน Marketing จะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป หากเรารู้จักวิธีการเขียนเรซูเม่ที่ถูกต้อง มีเทคนิคใดบ้างที่ช่วยให้เราเขียน resume ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสในการได้งานทำมากกว่าผู้สมัครงานคนอื่น ๆ

เขียนเรซูเม่เหมือนโปรโมทสินค้า

ในการเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษเพื่อสมัครงาน Marketing ให้นึกถึงประโยคภาษาอังกฤษที่ว่า You are the Product เพื่อให้เรานึกถึงขั้นตอนการนำเสนอตัวเองในเรซูเม่ว่าต้องเริ่มต้นอย่างไร โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การเขียนแนะนำตัวเองให้เหมือนเราเป็นสินค้าหนึ่งชิ้นที่ต้องการโปรโมท เสนอข้อดีให้มีมากกว่าข้อเสีย เหมือนกับว่าเรากำลังโฆษณาสินค้าให้เป็นที่จดจำ ให้นำเทคนิคและวิธีการในการทำ งาน Marketing มาใช้ในการเขียนเรซูเม่ ในฐานะที่ทำงานทางด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็น การเขียนแผนงานการตลาด การเขียนข้อความโปรโมท ตลอดจนการทำการวิจัยการตลาด ประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยให้เราเขียนเรซูม่ได้น่าสนใจมากขึ้น เพราะนายจ้างไม่เพียงแต่จะเห็นความเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ของเราเท่านั้น แต่เขายังจะได้เห็นทักษะด้านการเขียนของเราว่ามีความน่าสนใจเพียงใด

รู้ว่าเราจะเขียนให้ใครอ่าน

ก่อนที่จะเริ่มต้น สร้างเรซูเม่ เราควรรู้ก่อนว่าเรากำลังจะ เขียนเรซูเม่ เพื่อสมัครงานอะไร และรูปแบบของบริษัทมีลักษณะเช่นไร บริษัทมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เราจึงควรถามตัวเองก่อนว่าเรารู้สึกบริษัทที่เราจะไปสมัครงานมากขนาดไหน Know you audience เป็นคำถามที่จะช่วยให้เราเขียนเรซูเม่สมัครงานการตลาดได้มีเป้าหมายมากขึ้น การค้นคว้าและหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เราจะสมัครงานจึงมีความสำคัญไม่น้อย เพราะไม่เพียงแต่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทนั้น ๆ แต่เขายังจะได้รู้ด้วยว่าเรามีวิธีการที่หาข้อมูลได้น่าสนใจเพียงใด เมื่อเขาถามเราว่ารู้เกี่ยวกับบริษัทของเขามากน้อยเพียงใด

เขียนอย่างมีเป้าหมาย

ในการเขียนเรซูเม่เพื่อสมัครงาน Marketing นั้น เราต้องสื่อสารออกไปให้ชัดเจน ตรงประเด็น โดยเริ่มต้นจากการวางเป้าหมายที่ชัดเจนในการเขียนเรซูเม่ หากนึกไม่ออกว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไร ให้นึกถึงคำว่า Make a clear strategy เพื่อช่วยให้เราวางเป้าหมายในการเขียนได้เป็นรูปธรรม หลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราจะเขียนเรซูเม่ให้ใครอ่าน หรือรู้แล้วว่าบริษัทมีรูปแบบการทำงานอย่างไร เราก็จะต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในการเขียนเรซูเม่ได้ง่ายขึ้น เพียงแต่เราต้องใช้การเขียนให้มีทักษะมากขึ้น ไม่ควรยึดรูปแบบเดิม ๆ จนมากเกินไป ให้นำเอาวิธีการที่เกี่ยวกับงานการตลาดมาร่วมด้วยก็จะยิ่งทำให้เรซูเม่ของเราไม่เหมือนใคร เพราะคนที่ทำงานด้านการตลาด แม้ว่าจะมีหลักการที่คล้ายกัน แต่วิธีการย่อมแตกต่างกันไปตามประสบการณ์

เขียนให้ละเอียดแต่อย่ามากเกินไป

บางคนเข้าใจว่าการเขียนเรซูเม่นั้นต้องใส่รายละเอียดทั้งหมดที่เรามี แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเขียนเรซูเม่สมัครงานการตลาดนั้นเขียนเท่าที่จำเป็น เก็บข้อมูลได้ครบถ้วนก็เพียงพอแล้ว ให้นึกถึงประโยคภาษาอังกฤษที่กล่าวว่า This is a brochure not a catalog ดังนั้น เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ และไม่เกิดความเบื่อหน่าย เราก็ไม่ควรเขียนเรซูเม่ให้ยาวเกินไป เพราะการเขียนตัวหนังสือลงไปหลาย ๆ ย่อหน้า จะทำให้ไม่น่าสนใจ

หัวใจสำคัญของการเขียนเรซูเม่ คือ ความเรียบง่าย และชัดเจน ไม่ว่าจะเขียนเป็นภาษาใดก็ตาม โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การนำเสนอจุดเด่น คุณสมบัติ และความสามารถของคนหางานไปสู่นายจ้าง เพื่อให้เกิดการพิจารณาตัดสินใจว่าจะเลือกเราเข้ามาสัมภาษณ์ หรือทำการทดสอบต่อไปหรือไม่ การเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษที่ดีจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้เราได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างเร็วขึ้น หากเรซูเม่ของเรามีความน่าสนใจมากพอ

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เทคนิคการเขียน Resume ภาษาอังกฤษให้ได้งาน

การเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไร

เคล็ดลับน่ารู้ในการเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษ

More from this category: Resumes

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สำรวจหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เลือกสิ่งที่สนใจเพื่อเรียกดูอาชีพที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด