จบ ปวช. สาขานี้ เรียนต่อมหาวิทยาลัย คณะไหนได้บ้าง

จบ ปวช. สาขานี้ เรียนต่อมหาวิทยาลัย คณะไหนได้บ้าง
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

หลังจากจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีคนจำนวนไม่น้อยกลับมานั่งคิดทบทวนและกำหนดเป้าหมายชีวิตใหม่ว่า จะก้าวเดินต่อไปอย่างไรดี จริงๆ แล้ว ผู้จบการศึกษา สายอาชีพ ระดับ ปวช. สามารถ เรียนต่อมหาวิทยาลัย เพื่อคว้าปริญญาตรีได้ โดยมีคณะที่ใช่ที่พร้อมรับวุฒิ ปวช.เข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก

จบ ปวช. สาขานี้ เรียนต่อมหาวิทยาลัย คณะไหนได้บ้าง

หลาย ๆ คนที่ เรียนจบ ปวช. และต้องการเบนสายไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยนั้น อาจเข้าใจผิดว่าทางเลือกในการเรียนต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยนั้น อาจมีทางเลือกน้อยกว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่จริง ๆ แล้วหากผู้ที่จบ ปวช. แล้วสนใจจะเรียนต่อในระบบมหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรียนต่อในรั้วมหาวิทยาลัยของเอกชน หรือมหาวิทยาลัยของรัฐ

แน่นอนว่าโอกาสการเปิดรับของมหาวิทยาลัยเอกชนมีมากกว่า เพราะเปิดรอบรับสมัครเรื่อย ๆ โดยใช้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติ ไม่จำเป็นต้องมีคะแนนสอบในระบบ TCAS

เมื่อทราบแล้วว่า วุฒิ ปวช. นั้นสามารถสมัคร เรียนต่อมหาวิทยาลัย ได้ คำถามที่พบกันมากและพบบ่อย ๆ คือ มีมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่เปิดรับผู้ที่จบ การศึกษาระดับ ปวช.เข้าเรียนต่อบ้าง สำหรับคณะที่น่าสนใจในระดับมหาวิทยาลัย ที่ต่อยอดจากหลักสูตรสายอาชีพได้ ประกอบด้วย

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ฯลฯ
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาการบัญชี, สาขาการตลาด, สาขาการจัดการสํานักงาน, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฯลฯ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาสถาปัตยกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมภายใน, สาขาภูมิสถาปัตย์, สาขาออกแบบอุตสาหกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมไทย, สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง เป็นต้น
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาทัศนศิลป์, สาขาดุริยางคศิลป์​, สาขานฤมิตศิลป์​, สาขานาฏยศิลป์​ เป็นต้น
 • คณะการโรงแรมและการท่องเที่ยวสาขาการโรงแรม, สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว, สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว ฯลฯ
 • คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฯลฯ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาชีวสารสนเทศ ฯลฯ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 • คณะอุตสาหกรรมสาขาช่างยนต์, สาขาช่างกลโรงงาน, สาขาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง, สาขาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาช่างก่อสร้าง ฯลฯ
 • คณะเกษตรกรรมสาขาวิชาเกษตรศาสตร์, สาขาวิชาพืชศาสตร์, สาขาวิชาสัตวศาสตร์, สาขาวิชาประมง ฯลฯ

สำหรับการเลือกคณะที่ ปวช. เข้าได้นั้นมีเกือบครบทุกคณะ ซึ่งรวมไปถึงคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งผู้ที่จบ ปวช. มาจะต้องเข้าใน TCAS รอบ 3 ซึ่งจะเปิดรับตรงร่วมกัน ผ่านทางกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ซึ่งถือว่าเปิดกว้างมาก ๆ  ส่วนคณะที่ยกเว้นไม่เปิดรับ ปวช. เข้าเรียนต่อมีเพียง คณะสายวิทยศาสตร์สุขภาพ เช่น ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัช สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เท่านั้น

มหาวิทยาลัยไหนเปิดรับเรียนต่อบ้าง

สำหรับมหาวิทยาลัยที่เปิดรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช.ที่ต้องการ เรียนต่อมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรี นั้นโดยมากจะมีโครงการรับวุฒิ ปวช. เช่น

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ
 • สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎ ทั่วประเทศ

สำหรับนักศึกษาที่กำลังเรียนจบปชว.และรู้ว่าสามารถ เรียนต่อมหาวิทยาลัย ในคณะที่ใช่ได้มากมาย และหลาย ๆ คนที่กำลังมองหางานที่ใช่ เพื่อก้าวสู่สายอาชีพของการทำงานสามารถสมัครงานได้ที่แอปพลิเคชัน JobsDB

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%9b%e0%b8%a7%e0%b8%8a/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/checklists-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%9b%e0%b8%a7%e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5/

More from this category: Resumes

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สำรวจหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เลือกสิ่งที่สนใจเพื่อเรียกดูอาชีพที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด