นักเรียนอาชีวศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนจบแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง

นักเรียนอาชีวศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนจบแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

นักเรียนอาชีวศึกษา เรียนอะไรบ้าง หลักสูตรอาชีวศึกษา ประกอบไปด้วย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) มีหลายหลักสูตรให้เรียนรู้ หนึ่งในนั้นคือ หลักสูตรด้านไอที คือสาขาอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ต่อยอดไปสู่ระดับชั้นปริญญาตรี

นักเรียนอาชีวศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนจบแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง

เทคโนโลยีสารสนเทศเรียนอะไรบ้าง

ด้วยความที่ตลาดแรงงานด้านไอทีกำลังต้องการคนเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับยุคเทคโนโลยีดิจิทัล  การศึกษาจากสายงานอาชีวะสามารถต่อยอดสู่ระดับปริญญาตรีได้ โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัดดำเนินการข้อมูล เรียนทางด้านระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น กราฟิก

วิชาที่เรียนก็อย่างเช่น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในสำนักงาน คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ Computer Programming Web Technology เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย Software Development Process การบริหารสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ Web Programming ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการการโปรแกรมฐานข้อมูล Network Management เป็นต้น

อยากเป็น นักเรียนอาชีวศึกษา เรียนที่ไหนได้บ้าง

มีหลายสถาบันการศึกษาที่เปิดสอน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต่อยอดมาจากการเรียนอาชีวะ ปวช. ปวส. ได้แก่

 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

เทคโนโลยีสารสนเทศจบมาทำงานอะไร

มีสายงานรองรับและงานให้เลือกมากมายสำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็น

 • โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
 • นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
 • นักทดสอบโปรแกรม (Software Tester)
 • นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
 • นักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architect)
 • นักออกแบบระบบเครือข่าย (NetworkSystem Designer)
 • นักพัฒนาระบบเครือข่าย (Network System Engineer)
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network System Administrator)
 • นักพัฒนาเกม (Game Developer)
 • นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web Designer/Developer)
 • นักออกแบบ UI/UX
 • นักผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Media Content Creator)
 • นักวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านไอที (IT Security Analyst)
 • SEO (Search Engine Optimization) Analysis
 • นักพัฒนาฐานข้อมูล (Database Developer)

สายงานไอทียังคงเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานต่อเนื่องเรื่อยมา ยิ่งปีนี้เป็นปีแห่งดิจิทัลด้วย จึงทำให้ นักเรียนอาชีวศึกษา มีโอกาสได้เข้าทำงานในองค์กรที่ต้องการสูง ค้นหางานในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ที่แอปพลิเคชัน JobsDB

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b5/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b5/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b5/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/it-insider-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%b0-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b5/

More from this category: Resumes

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สำรวจหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เลือกสิ่งที่สนใจเพื่อเรียกดูอาชีพที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด