เด็กจบใหม่ที่ ไม่อยากว่างงาน ฟังทางนี้!

เด็กจบใหม่ที่ ไม่อยากว่างงาน ฟังทางนี้!
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ทำไมเด็กจบใหม่ว่างงาน

จากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนสิงหาคม 2558 มีบัณฑิตจบใหม่ทั้งหมดประมาณ 360,000 คน แต่ก็มีจำนวนไม่น้อย ที่ ว่างงาน อยู่กว่า 157,000 คน หรือคิดเป็น 43% เลยทีเดียว ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจอยู่ไม่น้อย แต่หากจะถามถึงเหตุผล หรือที่มาของอัตราการว่างงานนี้ คงจะมีหลายปัจจัยด้วยกัน

ทั้งด้านสภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว การขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น แต่เหตุผลที่ใกล้ตัวที่สุดคงไม่พ้นเหตุผลที่เกิดจากตัวของเด็กจบใหม่เอง โดยผลจากแบบสำรวจ ผู้ประกอบการมองหาอะไรจากนักศึกษาจบใหม่ โดย jobsDB ได้ระบุ 3 ปัจจัยที่ทำให้ นักศึกษาจบใหม่ว่างงาน ดังนี้

1. เรียก เงินเดือน สูงเกินไป(59%)– เรื่องค่าตอบแทนเป็นเหตุผลแรก ๆ ที่ HR ต้องพบเจอ และเจรจาต่อรอง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกันทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งตัวองค์กรเอง และผู้สมัครงาน

2. เลือกงาน เลือกองค์กร (48%)– เป็นเรื่องธรรมดาที่เด็กจบใหม่จะเลือกทำงานกับเฉพาะองค์กรใหญ่ ๆ ที่มีชื่อเสียง หรือทำเฉพาะงานที่ตรงกับสายงานจริง ๆ หรือทำเฉพาะงานที่ตนถนัดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

3. ขาดทัศนคติเชิงบวก(36%)– การคิดบวกเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ HR ให้ความสำคัญ เพราะการมีทัศนคติเชิงบวกจะมีผลทำให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความสุข แล้วเมื่อมีความสุข พนักงานก็จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในองค์กรได้นาน

ทั้งนี้ทั้งนั้น น้อง ๆ เด็กจบใหม่ ก็อย่าเพิ่งสิ้นหวัง หมดกำลังใจไป เพราะจากแบบสำรวจดังกล่าว jobsDB ยังได้สอบถามถึงความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการในตัวเด็กจบใหม่ในด้านต่าง ๆ อีกด้วย

ในด้านของประสบการณ์ทำงานที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญเป็นพิเศษ 3 อันดับแรกคือ

1. เคยผ่านการ ฝึกงาน มาก่อน(75%)– เพราะการ ฝึกงาน เป็นเสมือนการที่ได้ทำงานจริง และมีการรับรองที่เชื่อถือได้ ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่โดดเด่นที่สุดในโปรไฟล์ของนักศึกษาจบใหม่

2. เคยทำงานนอกเวลา(49%)– การทำงานนอกเวลา หรืองาน part-time เป็นการทำงานจริง และได้ค่าตอบแทนแบบชีวิตงานจริง ๆ แสดงถึงการที่เป็นคนแบ่งเวลาได้อย่างคุ้มค่า และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังโชว์ถึงความขยัน อดทนในตัวเองอีกด้วย

3. เคยทำกิจกรรมนอกหลักสูตร(41%)– กิจกรรมนอกหลักสูตรเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่แสดงให้เห็นหลาย ๆ แง่มุมในตัวนักศึกษาเอง อาทิ ความสามารถในการ ทำงานเป็นทีม หรือความสามารถอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

คุณลักษณะของเด็กจบใหม่ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจจ้าง 3 อันดับแรก

1. สามารถเปิดรับความรู้ใหม่ และพัฒนาตนเองได้(50%)– การทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วนั้นทำให้เราได้ความรู้ หรือแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างเปิดกว้าง และรู้รอบมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาตัวเองต่อไป

2. สามารถ ทำงานเป็นทีม ได้(50%)– หลาย ๆ องค์กรต้องการทีมที่มีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถรังสรรค์ผลงานดี ๆ ให้กับองค์กรต่อไป เพราะหลายหัวย่อมดีกว่าหัวเดียว องค์กรจะไปได้ไกลหรือไม่ ความมี Teamwork และ Team Spirit นั้นสำคัญ

3. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้(45%)– ความกระหายใคร่รู้ หรือกระตือรือร้นที่จะหาความรู้ และเรียนรู้เพิ่มเติมกับสิ่งใหม่ ๆ นั้นจะเป็นพลังที่ทำให้องค์กรมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

ทักษะสำคัญของเด็กจบใหม่ที่เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจจ้าง 3 อันดับแรก

1. ทักษะการสื่อสาร ที่ดี(62%)– เพราะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะทำให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

2. ทักษะด้านภาษา (62%)– ไม่ว่าเป็นภาษาที่ 2 อย่างภาษาอังกฤษ ที่มีอิทธิพลกับทุกวงการธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นภาษากลางที่ทั่วโลกใช้ ในการสื่อสาร นอกจากนี้ ภาษาที่ 3 เช่น ภาษาจีน ญี่ปุ่น ฯ ก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะในสายงาน หรือบริษัทที่ต้องร่วมงานกับเจ้าของภาษาดังกล่าว

3. ทักษะเฉพาะตามสายอาชีพ (54%)– เป็นทักษะเฉพาะตามที่เด็กจบใหม่ได้เรียนมา หรือเรียกง่าย ๆ ว่าทำงานตรงสายที่เรียนนั่นเอง เป็นเหมือนเป็นการพูดภาษาเดียวกัน ลดขั้นตอนในการสอนงาน และประหยัดเวลา

ไม่ว่าผลของแบบทดสอบเรื่องผู้ประกอบการมองหาอะไรจากนักศึกษาจบใหม่นั้นจะออกในรูปแบบไหน การเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ชีวิต การทำงาน จริง ๆ ของน้อง ๆ นักศึกษาจบใหม่ ย่อมมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือการใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ร่ำเรียนมาให้เต็มที่ แสดงศักยภาพภายในออกมาให้ทุกคนได้เห็น รวมถึงการใช้ช่องทางอันทันสมัยต่าง ๆ เพื่อพรีเซนต์ให้ผู้ประกอบการได้เห็นถึงความสามารถ โดยน้อง ๆ นักศึกษาจบใหม่สามารถ สร้างโปรไฟล์ ของตนเองขึ้นมาได้ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการ หางาน ได้ทุกที่ ทุกเวลา รับรองว่าน้อง ๆ จะไม่มีวันนั่งทำวิจัยฝุ่นอย่างแน่นอน

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

งานที่เหมาะกับเด็กจบใหม่เป็นแบบไหนกันแน่

8 วิธีเลือกงานแรกที่ใช่

More from this category: งานแรก

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สำรวจหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เลือกสิ่งที่สนใจเพื่อเรียกดูอาชีพที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด