เทคนิครักษาและดูแลพนักงานให้อยู่ดีมีสุข

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint
happy employee_9527

          การรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้เป็นกลยุทธ์สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งองค์กรต้องวางแผนอย่างดีในการสร้างความสุขในองค์กรพนักงานสุขภาพดี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้พนักงานอยากอยู่กับองค์กรไปนาน ๆ

การมอบอำนาจ

          การมีอิสระเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงาน คนทุกคนต้องการได้รับความไว้วางใจ ไม่ต้องการถูกควบคุม วิธีการง่าย ๆ ที่จะให้อิสระแก่พนักงานคือให้เขาได้ริเริ่มทำโปรเจ็กต์ที่เขาสนใจ แล้วให้อิสระในการบริหารจัดการอย่างเต็มที่ โดยดูที่ผลการทำงานเป็นสำคัญ

ความรู้สึกเป็นเจ้าของ

          การสร้างความสุขอีกทางหนึ่งคือการให้พนักงานได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของบริษัทเช่นเดียวกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งผลกำไร หรืออย่างง่าย ๆ เลยคือการให้เครดิตและชื่อเสียง ให้โบนัสแก่ทีมงานเมื่อผลงานของพวกเขาประสบความสำเร็จ

องค์กรน่าอยู่

          การจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานที่ทำให้พนักงานรู้สึกดีมีความสุขในทุก ๆ วัน เช่น แสงไฟธรรมชาติ มีการจัดวางรูปแบบของที่ทำงานและอุปกรณ์สำนักงานให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย อากาศถ่ายเทดี การลงทุนในสิ่งเหล่านี้อาจมีค่าใช้จ่ายสูง แต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากับการรักษาคนให้อยู่กับองค์กร

การดูแลสุขภาพพนักงาน

          การที่พนักงานมีสุขภาพดีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้น การทำประกันสุขภาพให้แก่พนักงานเป็นสวัสดิการที่ไม่ควรมองข้าม

การให้ฟีดแบ็ก

          รับฟัง ให้คำแนะนำติชม และข้อเสนอแนะแก่พนักงานด้วยความนับถือ ทำให้พนักงานจบวันทำงานด้วยความรู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญขององค์กร สิ่งเหล่านี้มีค่ามากกว่าการได้ค่าตอบแทนสูง แต่ไม่ได้รับการดูแลที่ดีเพียงพอ

การให้คำปรึกษา

          พนักงานจะทุ่มเทให้กับงานมากขึ้น และอยู่กับองค์กรนานขึ้นถ้าเขาเชื่อว่าเขามีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ คุณสามารถช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีให้กับพนักงานได้โดยการให้คำปรึกษา ถ่ายทอดทักษะ ความรู้ คำแนะนำ หรือแม้แต่ส่งพนักงานออกไปเก็บเกี่ยวความรู้จากสัมมนาภายนอกบริษัท เป็นต้น

          ทรัพยากรบุคคลมีความหมายต่อธุรกิจอย่างยิ่ง การขาดพนักงานที่มีความสามารถไปแม้เพียงคนเดียวก็อาจทำให้ SME สั่นคลอนได้ ดังนั้นองค์กรจึงควรรักษาพนักงานฝีมือดีเอาไว้ให้นานที่สุด เพื่อเติบโตไปพร้อมกับองค์กรของคุณไปนาน ๆ

 

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ดูแลพนักงานให้ดี ไม่ได้มีแค่เรื่องเงิน

กลยุทธ์บริหารดาวเด่นของบริษัท

Scroll to Top