เทคนิคพัฒนาพนักงานด้วยการสร้างคุณค่าในตนเอง

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ไม่ว่าบริษัทของคุณจะเล็กหรือใหญ่ บุคลากรคือส่วนสำคัญที่สุด  เมื่อพนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เขาเหล่านั้นจะรักองค์กร ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ และอยากเติบโตไปพร้อม ๆ กับองค์กรของคุณ การให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงานเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงออกว่าคุณเห็นคุณค่าของพนักงาน และทำให้พวกเขาปรารถนาที่จะอุทิศตนทำงานอย่างหนัก เพื่อนำพาองค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วย 5 เทคนิคพัฒนาพนักงานดังต่อไปนี้

1. ฟังความคิดเห็นของพวกเขา

          วิธีที่ง่ายที่สุดในการแสดงออกว่าคุณเคารพในความคิดเห็นของพนักงานคือ การฟังข้อเสนอ คำแนะนำ ไอเดียของพวกเขา เนื่องจากพนักงานแต่ละคนล้วนเชี่ยวชาญที่สุดในงานที่พวกเขารับผิดชอบ การพูดคุยกับพนักงานจะทำให้คุณได้ข้อมูลการทำงานแต่ละด้านในเชิงลึก ได้ทราบว่า พนักงานแต่ละคนควรได้รับการพัฒนาไปในทางใด ทั้งยังได้ทราบปัญหาและให้พวกเขาเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อนำมาพิจารณาหาวิธีที่เหมาะสมต่อไป โดยคุณอาจนัดประชุมแบบตัวต่อตัวกับพนักงานแต่ละคน เพื่อขอความคิดเห็นจากพวกเขา เช่น

  • สร้างคุณค่าให้พนักงานเขาคิดว่าระบบหรือกระบวนการใดที่ช่วยให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น
  • ปัญหาที่พบบ่อย ที่เขายังไม่สามารถแก้ไขได้คืออะไร
  • ส่วนไหนที่คุณชอบและไม่ชอบมากที่สุดในงานของคุณ
  • ควรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่จะช่วยให้เขาทำงานดีขึ้น
  • ความช่วยเหลือใดที่คุณต้องการในการทำงานของเขา
  • อื่น ๆ

2. ให้โอกาสตัดสินใจ

          ส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาการทำงานของพนักงานคือการให้อำนาจกับพวกเขาในการรับบทบาทผู้นำ และมี โอกาสได้เป็นเจ้าของโปรเจ็กต์ของตนเอง โดยคุณต้องทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของเขาเสียก่อน เพื่อมอบหมายงาน ที่เหมาะสมกับเขา อย่างไรก็ดี สำหรับงานแรกเขาอาจมีข้อผิดพลาด แต่เขาจะได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบในงานของตนอย่าง เต็มที่ ซึ่งเป็นส่วน สำคัญในการพัฒนาของตัวเขาเอง

3. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

          เมื่อมีการประชุมระดมความคิด ควรฝึกพนักงานทุกคนให้รู้จักแสดงความคิดเห็น ไม่มีความคิดเห็นใดที่ผิด แต่การไม่แสดงความคิดเห็นต่างหากที่ผิด เพื่อให้พนักงานได้เปิดตัวเองสู่การคิดสร้างสรรค์ เกิดไอเดีย หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างความหลากหลายให้กับการทำงาน ทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ตัวเอง เมื่อความคิดเห็นของเขาได้การยอมรับอีกด้วย

4. เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ

          การรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร คุณควรให้เขาได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถมากขึ้นไปเรื่อย ๆ ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ได้รับความรู้ใหม่ ๆ รวมถึงการเพิ่มความรับผิดชอบ และภาวะผู้นำที่มากขึ้น  แสดงให้เห็นว่าคุณพร้อมที่จะลงทุนเพื่อให้พนักงานของคุณเติบโต และประสบความสำเร็จ

5. ชื่นชมเมื่อคุณชอบผลงานของเขา

          พนักงานทุกคนต้องการการยอมรับในงานที่พวกเขาทำ การให้รางวัลพนักงาน การกล่าวชื่นชมผลงานเป็นกำลังใจอย่างดีสำหรับพวกเขา และการกระทำเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้เองที่สื่อถึงความชื่นชมและขอบคุณ ทำให้เขาภูมิใจและปรารถนาที่จะทำผลงานที่ดีต่อไป

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ทำไมต้องมีการพัฒนาบุคคล

การฝึกอบรมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองอย่างไร

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์กร

บทความยอดนิยม
ถ้าใครได้มีโอกาสอ่านหรือฟังข่าวเศรษฐกิจหรือได้ฟังผ่าน ๆ จากการพูดคุยในวงสนทนากับเพื่อนหรือสไลด์ข่าวผ่าน ๆ ในโซเชียลมีเดี...
หลังจากเดือนก่อนหน้าว่าด้วยบทความขั้นตอนการยื่นประกันสังคมสำหรับผู้ว่างงานกันไปแล้ว คราวนี้ JobsDB ขอปรับมุมมอง เปลี่ยนม...
จริงๆ เรื่องราวของโลกการทำงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในออฟฟิศเท่านั้น ยังมีอะไรที่อยู่นอกเหนือชีวิตการทำงานประจำในบริษัท เช่น...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top