ออกสตาร์ทโปรเจ็กต์ใหม่อย่างไรดี

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ในองค์กรใด ๆ ก็ตาม จะมีทั้งคนที่พึงพอใจกับการธำรงรักษาสภาพปัจจุบันกับคนที่ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา วิธีการธำรงรักษาสภาพปัจจุบันก็สามารถทำให้งานต่าง ๆ ลุล่วงไปได้ด้วยดีได้ แต่ในระยะหลัง ก็มีบริษัทที่ไม่ยอมพึงพอใจกับการธำรงรักษาสภาพปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะถ้ามัวแต่ธำรงรักษาสภาพปัจจุบันเพียงอย่างเดียว จะทำให้ถูกคู่แข่งแย่งชิงโอกาสที่จะเป็นฝ่ายนำไปก่อนได้ แล้วเราก็จะกลายเป็นผู้แพ้ในที่สุด

          อย่าเพียงแต่พึงพอใจในสภาพปัจจุบัน จะต้องวางแผนการใหม่ ๆ แล้วท้าทายต่อการทำลายสภาพปัจจุบัน คนที่มีความคิดเช่นนี้เริ่มจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นทุกที การวางแผนก็คือการเริ่มต้นอะไรใหม่ ๆ เพื่อทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่นั่นเอง การกำหนดหัวข้อและการทำให้คอนเซ็ปต์มีความชัดเจน คือก้าวแรกของการวางแผน

          ลองมาวางแผนการใหม่ ๆ เพื่อทำให้เกิดการปฏิรูปขึ้นมาบ้าง คำว่า “ปฏิรูป” ในที่นี้หมายถึง การมุ่งสู่การทำลายสภาพปัจจุบันอย่างฉับพลัน และกล้าหาญ การปฏิรูปนั้นเปรียบเสมือนการกระโดดร่ม ที่เริ่มจากการ
กำหนดตำแหน่งเป้าหมายเอาไว้อย่างกล้าหาญ แล้วดำเนินการปฎิบัติให้ถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากไปด้วยทางราบแล้วจะไม่สามารถไปถึงได้ ตามลำดับดังนี้

          เริ่มต้นจากการนำเสนอประเด็นปัญหาต่าง ๆ ซึ่งประเด็นปัญหาที่ว่านี้ก็ได้แก่ เรื่องต่าง ๆ  ที่เรามีจิตสำนึกต่อปัญหา ว่าหากเป็นเช่นนั้นไปเรื่อย ๆ แล้วจะต้องแย่แน่ ๆ หรือการแสดงท่าทีมุ่งมั่นที่จะฉกฉวยโอกาส
ที่กำลังจะมาถึง จากนั้นก็นำมากำหนดหัวข้อ

          ต่อไปก็กำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่า “ทำ…เพื่อ…” แล้วหลังจากนั้น เพื่อให้วัตถุประสงค์สามารถอธิบายได้อย่างเป็นรูปธรรม ก็อาจจะมีการให้คำจำกัดความแก่เป้าหมายที่ต้องการบรรลุถึงนั้นเอาไว้ต่างหากก็ได้

เริ่มโปรเจ็กต์ใหม่อย่างไร          เป้าหมายที่ต้องการบรรลุถึงนั้น อาจจะเป็นต้นทุน หรือระยะเวลาส่งมอบเป็นต้น แล้วนำมาทำให้เป็นค่าที่เป็นตัวเลข กำหนดเป็นระดับต่าง ๆ ทำให้สามารถที่จะให้คำจำกัดความของวัตถุประสงค์ได้อย่างมีความชัดเจนมากขึ้นเป็นต้นว่า ต้นทุนนั้นกำหนดให้เป็นตัวเลขชัดเจนไว้เลยว่าจะต้องไม่เกินเท่าไร

          วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการบรรลุนั้น เมื่อมีความชัดเจนแล้วขั้นต่อไปก็คือ กำหนดขอบเขตที่เป็นเป้าหมายของหัวข้อนั้นๆ และสุดท้ายก็ทำให้คอนเซ็ปต์เพื่อกำหนดหัวข้อที่จะดำเนินการในแผนมีความชัดเจน หมายความว่า…

          …ขั้นแรกของการวางแผนนั้นจะต้องกำหนดหัวข้อให้ได้ และต้องทำให้คอนเซ็ปต์นั้นมีความชัดเจนนั่นเอง

ที่มา : หนังสือ “เก่งงานได้ ทั้งง่ายทั้งสนุก” เขียนโดย Kaisumi Nishimura
แปลโดย รังสรรค์ เลิศในสัตย์

บทความยอดนิยม
           ในวันที่เรียนจบมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นเหมือนวันแรกของการก้าวเข้าสู่ชีวิตจริงอย่างแท้จริง เพราะจะต้องเปลี่ยนจากช...
วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาขณะนี้ ส่งผลต่อคนทำงานและผู้สมัครงานที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพและการทำงาน ไม่...
          ปัจจุบันมีผู้ประกอบการหน้าใหม่หลายต่อหลายธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งนอกเหนือจากเทคนิคในการบริหารธุรกิจแล้ว สิ่งท...
           หากตอนนี้คุณกำลังมีปัญหาคับข้องใจในที่ทำงาน ที่ไม่ได้มาจากเรื่องงาน แต่มาจากเรื่อง “คน” บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่อง...
           ใครเป็นบ้าง เบื่องาน เบื่อสังคมที่ทำงาน หรือทำงานมาซักพักก็ถึงทางตัน เลยเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่า......

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top