เปิดช่องทางสร้างคุณค่า ปัจจัยที่ทำให้พนักงานไทยรู้จักชื่อเสียงขององค์กร

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          การหางานที่ดีและมีความมั่นคงนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องยากสำหรับใครหลาย ๆ คน แต่การจะทำงานกับองค์กรได้อย่างยาวนานนั้นกลับเป็นเรื่องยากยิ่งกว่า มีปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่แปรผันตามสถานการณ์ของคนทำงานแต่ละคน เริ่มตั้งแต่ก้าวแรกคือ การจะตกลงใจเข้าร่วมงานกับบริษัทหรือองค์กรใดก็ใช่ว่าจะตัดสินใจกันได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องคิด หากตัดสินใจผิดอาจหลงทิศทางที่จะก้าวสู่ความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น เพราะคนทำงานส่วนใหญ่ย่อมต้องการทำงานกับองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก มีภาพลักษณ์ในเชิงบวก มีพื้นฐานองค์กรที่มั่นคง และมีศักยภาพในการเติบโตต่อไปได้ในอนาคตด้วยเล็งเห็นว่าจะเป็นโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สานต่อไปสู่ความสำเร็จในชีวิต คนหางานจึงจะมีความมั่นใจ และพร้อมคว้าโอกาสและความท้าทายนั้นไว้ไม่ให้หลุดมือ

          สำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้เข้าขั้นเป็นองค์กรใหญ่ที่ใคร ๆ รู้จัก ต้องเร่งสร้างจุดขายให้ไว เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรไว้ให้แข็งแกร่ง จะได้ดึงดูดคนทำงานรุ่นใหม่ ๆ ที่มีความสามารถน่าสนใจ ให้มาร่วมงานกันได้ในที่สุด มาดูกันว่าองค์กรชั้นนำส่วนใหญ่มีอะไรน่าดึงดูดใจให้คนทั่วไปอยากร่วมงานด้วย ตามไปดูผลสำรวจล่าสุดที่ jobsDB จัดทำ10 สุดยอดองค์กรชั้นนำที่พนักงานไทยอยากร่วมงานมากที่สุดประจำปี 2560 มีข้อมูลดี ๆ ที่น่าสนใจดังนี้

ทำให้องค์กรเป็นที่รู้จัก

ทำให้องค์กรเป็นที่รู้จัก

          ปัจจัยที่ส่งเสริมให้คนทำงานอยากร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ

          – การเติบโตและความมั่นคงของงาน เป็นปัจจัยที่พนักงานส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อการเลือกทำงานกับองค์กร พร้อมให้โอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ รวมไปถึงให้โอกาสเติบเติบโตในอาชีพและก้าวหน้าในหน้าที่การงานแก่พนักงาน

          – วัฒนธรรมองค์กร ต้องสร้างแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์และคุณค่าองค์กร ดำเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการปรับเปลี่ยนรวดเร็ว สอดรับกับกระแสโลกยุคโลภาภิวัตน์ ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความเป็นมืออาชีพสูง

          – ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หากคนทำงานเลือกที่จะร่วมงานกับองค์กรแล้ว จะได้มีโอกาสทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่มีศักยภาพ มีโอกาสทำงานกับหัวหน้าสายตรงที่มีความสามารถและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันองค์กรก็พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์ในการทำงานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีทีมบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีภาวะความเป็นผู้นำภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใส

          ปัจจัยข้างต้นที่ได้มาข้อมูลมาจากการสำรวจของ jobsDB นี้นับเป็นสาระสำคัญที่ผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่และขนาดย่อมควรพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ (Employer Branding) สร้างรากฐานขององค์กรให้แข็งแกร่ง เพื่อดึงดูดผู้สมัครงาน ให้องค์กรได้คนคุณภาพมาร่วมงาน อีกทั้งองค์กรยังต้องปรับกลยุทธ์ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรรูปแบบใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employer Engagement) ให้พนักงานมีส่วนร่วม ริเริ่ม และตัดสินใจ เพื่อดูแลรักษาพนักงานในองค์กรให้ทำงานได้อย่างมีความสุข เมื่อภาพรวมภายในองค์กรดีแล้ว การบอกต่อเกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะแพร่หลายสู่แวดวงภายนอกไปโดยอัตโนมัติ

          เมื่อองค์กรได้สร้างจุดขายที่ดึงดูดความสนใจให้คนอยากมาร่วมงานแล้ว อีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสนใจก็คือ ทำอย่างไรให้ภาพลักษณ์และคุณสมบัติที่น่าสนใจเหล่านี้เกิดการรับรู้ในวงกว้างได้มากขึ้น jobsDB มีข้อมูลจากการสำรวจคนทำงานและนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สายอาชีพอย่างเต็มตัว ในหัวข้อว่าด้วยปัจจัยที่ทำให้พนักงานไทยรู้จักชื่อเสียงของบริษัทนั้น ๆ

ทำให้องค์กรเป็นที่รู้จัก

          34% ช่องทางออนไลน์/เว็บไซต์หางาน/เว็บไซต์องค์กร

          24% บอกต่อกันมา ได้ยินคนอื่นพูดถึงต่อ ๆ กันมา

          11% ใช้สินค้าหรือบริการของบริษัทนั้นอยู่

          10% เคยทำงานในบริษัทนั้นมาก่อน

          9% สมาชิกในครอบครัว/เพื่อน ทำงานที่บริษัทนั้น ๆ

          6% ติดต่อประสานงานกับบริษัทนั้น ๆ อยู่

          2% สมัครรับอีเมลข่าวสารของบริษัทนั้น

ทำให้องค์กรเป็นที่รู้จัก

          สำหรับนักศึกษาจบใหม่มีช่องทางในการรับรู้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทต่าง ๆ ดังนี้

          51% ช่องทางออนไลน์/เว็บไซต์หางาน/เว็บไซต์องค์กร

          18% บอกต่อกันมา ได้ยินคนอื่นพูดถึงต่อ ๆ กันมา

          13% ใช้สินค้าหรือบริการของบริษัทนั้นอยู่

          9% สมาชิกในครอบครัว/เพื่อน ทำงานที่บริษัทนั้น ๆ

          3% ติดต่อประสานงานกับบริษัทนั้น ๆ อยู่

          จะเห็นได้ว่าช่องทางออนไลน์และเว็บไซต์หางาน ยังเป็นช่องทางอันดับหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอกย้ำให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะเว็บไซต์หางาน เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลอันดับต้น ๆ ที่ผู้หางานเลือกใช้ เป็นแหล่งรวบรวมตำแหน่งงานที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลขั้นต้นในการสืบค้นหรือศึกษาข้อมูลของบริษัทนั้น ๆ เพื่อใช้ในการพิจารณาก่อนตัดสินใจยื่นใบสมัคร

          jobsDB ในฐานะที่เป็นหนึ่งในเว็บไซต์หางานที่ได้รับความไว้วางใจจากทั้งผู้ประกอบการและผู้หางานมาโดยตลอด ได้พัฒนาช่องทางที่จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในด้านการเผยแพร่ตำแหน่งงานและภาพลักษณ์องค์กร พร้อม ๆ กับการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับองค์กรไปสู่ผู้หางาน ผ่าน function ที่น่าสนใจอย่าง jobsDB brandedAD+ช่องทางที่ช่วยให้แบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จักของผู้หางานอย่างกว้างขวาง เมื่อผู้สมัครรู้จักองค์กรของคุณ ก็จะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง ให้คนหางานได้เจองานที่ใช่ และองค์กรเองก็ได้มีโอกาสเลือกคนทำงานที่ถูกใจ มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการมาทำงานให้กับองค์กร พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าไปพร้อมกัน

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ทำไมพนักงานไทยอยากร่วมงานกับ 10 สุดยอดองค์กรชั้นนำประจำปี 2560

บทความยอดนิยม
กรุงเทพฯ 1 สิงหาคม 2565 – ซีค (SEEK) บริษัทต้นสังกัดของ จ๊อบส์สตรีท  (JobStreet)......
Startup (สตาร์ทอัพ) เป็นชื่อเรียกของธุรกิจหรือองค์กร ที่เพิ่งเริ่มต้นกิจการด้วยคนเพียงไม่กี่คน โดยในช่วงเวลาสองถึงสามปีท...
เรื่องราวของ Toxic People ในที่ทำงาน ยังคงเป็นท็อปปิคที่พูดถึงกันได้อยู่เสมอและเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถพบเจอได้ แถมยังอา...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top