เรียนจบรัฐศาสตร์ สมัครงานตำแหน่งอะไรดี

เรียนรัฐศาสตร์สมัครงานอะไร

          น้อง ๆ ที่เพิ่งเรียนจบใหม่หลายคนอาจจะกังวลใจอยู่ว่า “เรียนจบมาแล้ว สมัครงานอะไรดี” หางานแต่ละทีก็ยากเหลือเกิน เพราะต้องแข่งขันกับคนหางานอีกจำนวนมาก ยิ่งเรียนจบมาในสายที่มีตำแหน่งงานรองรับด้วยแล้ว ยิ่งต้องคิดหนักอีกเป็นหลายเท่าตัว เพราะไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นหางานจากตรงไหนก่อนดี

          เด็กจบใหม่ที่เรียนจบมาจากคณะรัฐศาสตร์ ก็คงจะคิดเช่นเดียวกัน อาจจะเป็นเพราะว่าสาขาวิชา ทำให้รู้สึกว่าการหางานที่เหมาะกับสิ่งที่ตัวเองเรียนมาเป็นเรื่องที่ยากเอาการ เพราะตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ก็ไม่ได้เป็นตำแหน่งงานที่เฉพาะเจาะจง ต้องคิดเอาเองว่า เราเรียนจบมาทางด้านนี้ น่าจะสมัครงานอะไรได้บ้าง

          คณะรัฐศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 สาขาหลัก ๆ คือ สาขาการเมืองการปกครอง สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ แต่ในบางมหาวิทยาลัย ก็จะมีบางสาขาวิชาเพิ่มขึ้นมาเช่น สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขางานยุติธรรมและความปลอดภัย

          โอกาสการได้งานทำก็จะแตกต่างกันออก ตามแต่สาขาวิชาที่เลือกเรียนมา การสมัครงานนั้น ก็ต้องเลือกดูเอาเองว่าด้วยความรู้ความสามารถที่เรามี สามารถนำไปสมัครงานอะไรได้บ้าง แต่โดยรวมแล้ว งานที่น้อง ๆ รัฐศาสตร์สามารถสมัครได้ แบ่งเป็น 3 หัวข้อดังนี้

  1. งานราชการ หรือบางคนจะเรียกว่า “รัฐกิจ” คือการบริหารงานให้กับกิจการของรัฐ งานที่สามารถสมัครได้ เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เลขานุการบริหาร นักวิชาการศึกษา นายอำเภอ หรือเจ้าหน้าที่ด้านการปกครองอื่น ๆ หน่วยงานที่เปิดรับ คือ กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานรายชการต่าง ๆ
  2. งานรัฐวิสาหกิจ เป็นหน่วยงานที่บริหารร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ตำแหน่งงานที่เปิดรับ จึงไม่ต่างจากตำแหน่งงานของงานราชการ และบริษัทเอกชนมากนัก ขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังมองหางานแบบไหน หรือต้องการทำงานกับหน่วยงานใด
  3. งานบริษัทเอกชน สำหรับคนที่ต้องการ และกำลังมองหาตำแหน่งงานในบริษัทเอกชน ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาความรู้ที่ได้เรียนมานั้น ไปปรับใช้กับการทำงานในตำแหน่งอะไร ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครจึงค่อนข้างหลากหลาย เช่น เจ้าหน้าที่ HR นักวิเคราะห์โครงการ นักวิเคราะห์การลงทุน นักวิเคราะห์ระบบงาน นักบริหารองค์การระดับสูง เป็นต้น

          จะเห็นได้ว่าช่องทางในการหางานของคนที่เรียนจบมาทางรัฐศาสตร์นั้นมีความหลากหลาย ไม่แพ้สาขาวิชาอื่น ๆ เพียงแต่ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราเรียนมาว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง และเราสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปปรับใช้อย่างไรได้บ้าง ไม่จำเป็นว่าเรียนจบมาแล้ว ต้องไปเป็นนักการเมือง เหมือนอย่างที่หลาย ๆ คนเคยเข้าใจมา

          นอกจากช่องทางในการสมัครงานแล้ว ตำแหน่งงานที่นักศึกษาที่จบจากคณะรัฐศาสตร์ มักจะให้ความสนใจ และสมัครงานกันเป็นส่วนใหญ่ ทั้งที่ตรงสาย และไม่ตรงสายที่เรียนมา เรามาดูกันว่ามีตำแหน่งงานอะไรกันบ้าง

          เห็นอย่างนี้แล้ว น้อง ๆ ที่จบใหม่มาจากคณะรัฐศาสตร์หลาย ๆ คน น่าจะได้ไอเดียการสมัครงาน ไม่มากก็น้อย แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การสมัครงานก็ต้องเลือกตามความสามารถ และมั่นใจว่าเราสามารถทำได้ เพราะคนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานหลาย ๆ คน ก็ไม่ได้ทำงานตรงสายไปเสียทุกคน ขึ้นอยู่กับว่าได้นำความรู้ที่ได้เรียนมานั้นไปปรับใช้อย่างไร

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ สร้างโปรไฟล์กับ jobsDB

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ อัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับ jobsDB

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เรียนจบมานานแล้ว แต่ยังหางานไม่ได้ทำยังไงดี

ทำไมเด็กจบใหม่ Start เงินเดือนไม่เท่ากัน