เรียนจบคณะบริหารทำงานอะไรได้บ้าง

          คณะบริหารเป็นคณะที่ช่วยให้รู้เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจแบบครอบคลุม และหากเลือกเรียนสาขาเฉพาะเช่น ด้านการเงิน การบัญชี การตลาด การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก็จะช่วยให้เข้าใจในวิชาความรู้นั้น ๆ อย่างชัดเจนและสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง ใครที่อยากจะรู้ว่าเราเรียนจบบริหารมาแล้ว จะไปทำอาชีพอะไรได้บ้าง jobsDB ได้รวบรวมอาชีพต่าง ๆ ที่สามารถทำได้เมื่อคุณจบจากคณะบริหารมาฝากค่ะ

นักธุรกิจ/ ทำธุรกิจส่วนตัว

          การเรียนจบบริหารจะทำให้เรารู้หลักพื้นฐานขั้นต้นในการประกอบธุรกิจส่วนตัว เพราะเราจะได้เรียนเกี่ยวกับหลักการวางแผน การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการเชิงกลยุทธ์ ขั้นตอน และหลักการตัดสินใจซึ่งความรู้พื้นฐานเหล่านี้จะทำให้เรามีพื้นความรู้ในการสร้างธุรกิจของตัวเองที่จะทำให้เราตั้งตัวได้เร็วอย่างมีหลักการ

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

          ผู้ที่จบจากคณะบริหารสามารถทำงานบุคคล งานการตลาด งานสินเชื่อ ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนได้ ด้วยความรู้ที่หลากหลายทำให้งานของผู้ที่เรียนจบคณะนี้มีไม่จำกัด

นักการธนาคารและนักลงทุน

          หากคุณเรียนจบบริหารสาขาการเงิน คุณจะสามารถบริหารเงินอย่างสร้างสรรค์ รู้หลักโครงสร้างการบริหารสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์ หลักการลงทุน นโยบายการเงินการคลัง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการจะไปทำงานบริการด้านการเงิน งานบริหารสินเชื่อ งานวิเคราะห์หลักทรัพย์ งานการธนาคาร งานลงทุน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงิน

นักการตลาด

          หลักสูตรในคณะบริหารสาขาการตลาดที่สอนให้เรารู้จักเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภค เรียนการวางแผนการตลาดอย่างสร้างสรรค์ ฝึกวิจัยการตลาดและการส่งเสริมการขาย พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการวางแผนทางการตลาด จะทำให้คุณสามารถทำงานการตลาด งานวิจัยการตลาด งานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ งานการขายที่ประสบความสำเร็จได้

ผู้จัดการในองค์กร

          เมื่อคุณจบจากคณะบริหารมา และหมั่นฝึกฝนทักษะในการทำงานอยู่เสมอ ใฝ่รู้ ขยัน ตั้งใจในการทำงาน คุณจะสามารถเป็นผู้จัดการในหน่วยงานหรือองค์กรที่คุณทำอยู่ได้อย่างแน่นอน

พนักงานฝ่ายบุคคล

เรียนคณะบริหารสมัครงานอะไร          คณะบริหารจะทำให้เราได้เรียนรู้หลักการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพ จัดการฝึกอบรม พัฒนา ประเมินผลงานบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร นอกจากนี้ยังทำให้เราสามารถใช้ไอเดียของเรามาวางแผนกำลังคน จ่ายค่าตอบแทน และทำแรงงานสัมพันธ์ได้ ซึ่งอาชีพที่ต่อยอดจากการเป็นพนักงานฝ่ายบุคคล คือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการแผนกการจ้างงาน เป็นต้น

          นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของทางเลือกในอาชีพสำหรับคนที่จบคณะบริหารซึ่งจะเห็นได้ว่ามีอย่างไม่จำกัด เพราะคณะบริหารถือเป็นศาสตร์วิชาความรู้ที่เป็นที่ต้องการในองค์กรต่าง ๆ ในหลาย ๆ ฝ่าย หลาย ๆ แผนกเสมอมาและแม้กระทั่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงในปัจจุบัน เราหวังว่าคุณคงได้ไอเดียใหม่ ๆ ในการไปสมัครงาน และหางานที่ใช่มากขึ้นจากบทความนี้นะคะ

อย่าพลาดโอกาสได้งานดี มีโอกาสใหม่ ๆ มากมายรอคุณอยู่ที่นี่ทุกวัน สร้างอีเมลแจ้งงานด่วน

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

การต่อรองเงินเดือนสำหรับเด็กจบใหม่

เรียนจบมานานแล้ว แต่ยังหางานไม่ได้ทำยังไงดี