ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 19,270 ตำแหน่งงาน
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  Klongtoey
  • ชอบเรียนรู้งานเกี่ยวกับทางด้านไอที
  • ชอบทำงานเอกสารและประสานงาน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  Ladprao
  • ปริญญาตรี บัญชี การเงิน สถิติ เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • ติดตามตัวชี้วัดองค์กรรายเดือน นำเสนอผู้บริหาร
  Frasers Property Home (Thailand) Company Limited's banner
  Frasers Property Home (Thailand) Company Limited's logo
  Bangkok
  • Experience in real estate marketing 1-5 years
  • Good driving skill and have a driving licensed
  • Knowledge of advertising media offline and online
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  Klongtoey
  • ชอบทำงานเกี่ยวกับทางด้าน HR
  • ชอบทำงานเอกสารและประสานงาน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน
  Sony Device Technology ( Thailand ) Co.,Ltd.'s banner
  NDR Solution (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  NDR Solution (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  PhayathaiTHB 20K - 24,999 /เดือน
  • Project Coordinator
  • Coordinate customer and developer
  • Energy Management, IoT System, Smart City, EV
  Wisesight (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Wisesight (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  JatuchakTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • Analyzing social media data
  • Understanding market trends and customers' needs
  • Excel: Pivot table & VLOOKUP
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  Ladprao
  • ปริญญาตรี บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • มีความสามารถเจรจาต่อรอง และร่างหนังสือได้
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  Ladprao
  • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาเกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติบวก ให้คำปรึกษาที่ดี
  LadpraoTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • บริหารและจัดการช่องทางการทำการตลาดและช่องทางการขาย
  • วางกลยุทธ์และจัดทำ campaign / promotionบน platform
  • ติดต่อประสานงานกับ marketplace partner
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  Ladprao
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วางแผนงานได้ดี
  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • 1-3 years of experience in Customer service
  • Monday to Friday work
  • Able to work on shift rotation (Day/Night)
  ถัด ไป