แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานออกแบบอุตสาหกรรม
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานขายด้านเคมี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Exp. in Conduct Construction control
 • Exp. in construction in industrial estate projects
 • Exp. in Soil Mechanics & Geotechnical engineering
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนำเข้า งานส่งออก งานศุลกากร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿16,000 – ฿19,999 per month
subClassification: งานเคมี งานฟิสิกส์
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿15,000 – ฿20,000 per month
subClassification: งานตัดต่อ งานพิมพ์
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • BSEE, BSME, BA, Strategic purchasing
 • 4-5 years work experience in sourcing especially
 • Possess excellent interpersonal, communication
21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • Electric Vehicles (EV) and its ecosystem especially EV Charger
 • Knowledgeable in Hydrogen (H2) and its ecosystem is a plus but not mandatory
 • 3 – 5 years in Power Business Development experience
16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

$40000.00 - $50000.00 p.m.
subClassification: งานวิศวกรอุตสาหการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Mechanical or Industrial Engineering.
 • Insect Industry
 • Lean Manufacturing
21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนำเข้า งานส่งออก งานศุลกากร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Job Challenging
 • Attractive Benefits
 • DEI Culture
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿60,000 – ฿70,000 per month
subClassification: งานอีเวนต์
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Sales Event Manager
 • customer engagement
 • sales opportunities during events
21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาสินค้า
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Join global packaging company
 • Learn new product and innovation
 • Good benefits and opportunity to travel across country
13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Responsible for management and Board of Directors’ meetings
 • Provident fund
 • Annual Bonus
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿22,000 – ฿28,000 per month
subClassification: งานวิศวกรซ่อมบำรุง
classification: งานวิศวกรรม
 • New Graduate Are Welcome
 • Engineer
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวางแผนกลยุทธ์
classification: งานที่ปรึกษา งานวางแผนกลยุทธ์
 • Strategic Planning
 • Automotive Industry
 • Good Compensation & Benefits
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรซ่อมบำรุง
classification: งานวิศวกรรม
 • Join global packaging company
 • Good benefits and convenient location
 • Grow career path and new challenge
15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารจัดการบัญชีและงบประมาณ
classification: งานบัญชี
 • Closely cooperate with German CFO; Manage Accounting Department (Team of 14)
 • Top package, Medical Insurance, Join the new team of International Managers
 • 5 y experience ,Top English, SAP B1, CPA/CPD; Proactive Mindset
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานการตลาดดิจิทัล
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • New Graduate is welcome
 • A leading Business process outsourcing company to automotive business
 • Multicultural environment and team player
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันการเสียชีวิต
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago
ที่ ผู้โฆษณาแบบเป็นส่วนคัว

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกันคุณภาพ งานควบคุมคุณภาพ
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Bachelor’s Degree in Chemical, Food Science, Food Technology.
 • Strong communication, problem-solving.
 • Knowledgeable about quality systems in the food industry.
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานช่างเทคนิค
classification: งาน Trade งานบริการ
 • Opportunity to learn, growth and career advancement
 • Excellant Benefits
 • Impactful Work
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿32,000 per month
subClassification: งานผู้ช่วยส่วนตัว งานเลขานุการ
classification: งานธุรการ
 • Personal assistant
 • Secretary
 • Good communication in English
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿45,000 – ฿55,000 per month
subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • Business Development
 • Property Leasing
 • Leasing & Event
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่