ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 18,553 ตำแหน่งงาน
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  ลาดพร้าว
  • ปริญญาตรี บัญชี การเงิน สถิติ เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • ติดตามตัวชี้วัดองค์กรรายเดือน นำเสนอผู้บริหาร
  TRC Construction Public Company Limited's banner
  TRC Construction Public Company Limited's logo
  บางเขนTHB 16K - 24,999 /เดือน
  • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering
  • Fresh graduate are welcome
  • Able to work at Sukhapiban 5 (BKK)
  ESSENTRA LIMITED's banner
  ESSENTRA LIMITED's logo
  บางขุนเทียน
  • HR and administration experience.
  • good service mind - good support to staff.
  • good communication and interpersonal skill.
  Bogart Lingerie (Thailand) Ltd.'s banner
  Bogart Lingerie (Thailand) Ltd.'s logo
  บางเสาธง
  • ประสบการณ์ในงาน ด้านการแปลเอกสาร ระยะเวลา 1 ปี
  • Meal Allowance 15 / day
  • Shuttle Bus, Yearly Bonus, Living Allowance
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  ลาดพร้าว
  • ปริญญาตรี บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • มีความสามารถเจรจาต่อรอง และร่างหนังสือได้
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  ลาดพร้าว
  • ปริญญาตรี สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่,เทคโนโลยีการอาหาร
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • มีความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  The Thai Silk Co., Ltd.'s banner
  The Thai Silk Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Learning & Development
  • Performance Management & Development
  • Good communication in English.
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  ลาดพร้าว
  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • มีความขยัน มุ่งมั่น กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ
  The Thai Silk Co., Ltd.'s banner
  The Thai Silk Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Experience in HRBP
  • Resolving complex employee relations issues
  • Implement HR strategies, policies
  Enwei Group Co., Ltd.'s banner
  Enwei Group Co., Ltd.'s logo
  บางนา
  • สร้าง Content บน TikTok
  • กำหนด Key Message เขียน Caption เขียนข้อความโฆษณา
  • ตามกระแส Viral ใน Social เพื่อนำมาปรับทำ Content
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  ลาดพร้าว
  • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาเกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติบวก ให้คำปรึกษาที่ดี
  ถัด ไป