• ประสบการณ์ 2-3 ปีด้านการออกแบบ ux
 • สำหรับ software หรือ Web applications
 • มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบ

20-Oct-20

 

Applied
 • Experience in data engineering
 • Proficient in Python and Hadoop
 • Experience in data warehouse

19-Oct-20

 

Applied
 • Experience in project management.
 • Solid technical background, experience in Big Data
 • Excellent written and verbal communication skills

19-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Business Analyst

Bluebik Group Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in Business Computer
 • 3 year experiences in gathering and analyze
 • Strong communication and organizational skills

19-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years of experience in IT Consultant field
 • Strong Analytical skills
 • Strong Communication skills

19-Oct-20

 

Applied
 • 5+ years experience in corporate secretariat role
 • Knowledge of compliance, relevant legal, etc.
 • Excellent Communication and coordination skill

15-Oct-20

 

Applied