แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารโครงการ
classification: งานก่อสร้าง
 • At least 2 years of experience in engineering or architecture.
 • Professional experience in the full cycle of project management is a BIG PLUS.
 • Adaptive, fast learner and entrepreneurial thinking.
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานบริหารโครงการ
classification: งานก่อสร้าง
 • Contract Management, Coordination, Operations
 • Risk Analysis, Project coordinator, Project management
 • Pivort, V-lookUp, English skills
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรสิ่งแวดล้อม งาน จป
classification: งานก่อสร้าง
 • 2 years with related experience
 • effective written and verbal English communication
 • knowledge in environmental and waste water management.
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿15,000 – ฿20,000 per month
subClassification: งานก่อสร้างอื่น ๆ
classification: งานก่อสร้าง
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿55,000 – ฿65,000 per month
subClassification: งานบริหารโครงการ
classification: งานก่อสร้าง
 • 8 years of architect experience with a license
 • Lead Project management
 • Strong English communication
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานโฟร์แมน/งานหัวหน้างาน
classification: งานก่อสร้าง
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรสิ่งแวดล้อม งาน จป
classification: งานก่อสร้าง
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรสิ่งแวดล้อม งาน จป
classification: งานก่อสร้าง
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกันและควบคุมคุณภาพ
classification: งานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้าน ISO 9001เเละวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการต่างๆ ของบริษัทฯ ได้
 • มีประสบการณ์ด้าน ISO 9001 หรือ งานด้านการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ ติดต่อสื่อสาร และความคิดเชิงวิเคราะห์
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารโครงการ
classification: งานก่อสร้าง
 • Verify contract of construction
 • Cost controlling and process of construction
 • Property management is preferable
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประเมินราคา
classification: งานก่อสร้าง
 • Actual Award/ Analyze Data (Cost per Area and Cost per Unit Price)
 • แผนงานการทำราคากลางตาม Master schedule
 • Cost Target
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารโครงการ
classification: งานก่อสร้าง
 • Manage outsourced quantity surveyor
 • Identify and evaluate of potential contractors
 • Experience in high-rise projects
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿40,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานบริหารโครงการ
classification: งานก่อสร้าง
 • High job security.
 • High compensation.
 • Have a good organizational culture.
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานบริหารจัดการสัญญา
classification: งานก่อสร้าง
 • Steel fabrication for Oil & Gas industries
 • Sourcing for potential subcontractors
 • Check and verify for payment process
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารจัดการสัญญา
classification: งานก่อสร้าง
 • Fluent in English in both Writing and Speaking
 • Electrical Eng with exp in renewable esp. solar
 • Analytical skills
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสำรวจ
classification: งานก่อสร้าง
 • Site engineer
 • Civil Engineering
 • Developer, CM, low rise
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารโครงการ
classification: งานก่อสร้าง
 • Bachelor's degree in Civil Engineering or related field
 • Minimum 10 years of experience in Project Manager
 • Experience in Infrastructure work
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารโครงการ
classification: งานก่อสร้าง
 • Strong knowledge in Architect & Pre-construction
 • Retails experience is a plus
 • Overseeing design implementation
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารโครงการ
classification: งานก่อสร้าง
 • 5 years+ of experience in MEP design/construction management.
 • Experience with commercial company project: office, condominium, retail etc.
 • Excellent interpersonal and communication skills
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรสิ่งแวดล้อม งาน จป
classification: งานก่อสร้าง
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานโฟร์แมน/งานหัวหน้างาน
classification: งานก่อสร้าง
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรสิ่งแวดล้อม งาน จป
classification: งานก่อสร้าง
 • Safety Construction Staff
 • Health Occupation & Environmental degree
 • 5 days working, Available for staff allocation
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago
ที่ ผู้โฆษณาแบบเป็นส่วนคัว

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿22,000 – ฿30,000 per month
subClassification: งานบริหารโครงการ
classification: งานก่อสร้าง
16 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่