แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานบริหารโครงการ
classification: งานก่อสร้าง
 • Contract Management, Coordination, Operations
 • Risk Analysis, Project coordinator, Project management
 • Pivort, V-lookUp, English skills
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารโครงการ
classification: งานก่อสร้าง
 • At least 2 years of experience in engineering or architecture.
 • Professional experience in the full cycle of project management is a BIG PLUS.
 • Adaptive, fast learner and entrepreneurial thinking.
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารโครงการ
classification: งานก่อสร้าง
 • New stores expansion projects in retails business
 • Major repair and Small project.
 • Civil & M&E degrees
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานโฟร์แมน/งานหัวหน้างาน
classification: งานก่อสร้าง
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿60,000 – ฿80,000 per month
subClassification: งานบริหารโครงการ
classification: งานก่อสร้าง
 • Has good communication in English
 • 3-4 years of working experience in Project Architect and Project Management
 • Know knowledge in Construction System
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานโฟร์แมน/งานหัวหน้างาน
classification: งานก่อสร้าง
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานโฟร์แมน/งานหัวหน้างาน
classification: งานก่อสร้าง
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกันและควบคุมคุณภาพ
classification: งานก่อสร้าง
 • 3+ Yrs Exp in Construction Quality Control
 • Bachelor's Degree in Civil Engineering/Construction Management
 • Knowledge in Condo/House Construction
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿42,690 per month
subClassification: งานก่อสร้างอื่น ๆ
classification: งานก่อสร้าง
 • Rapid Career Growth
 • Competitive Salary and Compensation
 • Collaborative and Supportive Work Environment
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿15,000 – ฿20,000 per month
subClassification: งานก่อสร้างอื่น ๆ
classification: งานก่อสร้าง
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรสิ่งแวดล้อม งาน จป
classification: งานก่อสร้าง
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿55,000 – ฿65,000 per month
subClassification: งานบริหารโครงการ
classification: งานก่อสร้าง
 • 8 years of architect experience with a license
 • Lead Project management
 • Strong English communication
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารโครงการ
classification: งานก่อสร้าง
 • Verify contract of construction
 • Cost controlling and process of construction
 • Property management is preferable
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿38,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานประกันและควบคุมคุณภาพ
classification: งานก่อสร้าง
 • Develop and implement project-specific quality control process
 • Proven working experience at least 3-5 years in construction quality control
 • Extremely detail oriented, well organized, systematic thinking and management
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรสิ่งแวดล้อม งาน จป
classification: งานก่อสร้าง
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรสิ่งแวดล้อม งาน จป
classification: งานก่อสร้าง
 • 2 years with related experience
 • effective written and verbal English communication
 • knowledge in environmental and waste water management.
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿250,000 – ฿300,000 per month
subClassification: งานบริหารโครงการ
classification: งานก่อสร้าง
 • Design Construction / Architecture Development
 • Pre-Construction, Project Feasibility, P&L
 • Experience in Construction Shopping Mall/ Retail Stores / Supermarket
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

200000 THB
subClassification: งานบริหารโครงการ
classification: งานก่อสร้าง
 • Managing Director (Business Transformation construction Sales driven)
 • Sales Management and Business Transformation
 • Construction Commercial Management
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานก่อสร้างอื่น ๆ
classification: งานก่อสร้าง
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกันและควบคุมคุณภาพ
classification: งานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้าน ISO 9001เเละวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการต่างๆ ของบริษัทฯ ได้
 • มีประสบการณ์ด้าน ISO 9001 หรือ งานด้านการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ ติดต่อสื่อสาร และความคิดเชิงวิเคราะห์
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานบริหารจัดการสัญญา
classification: งานก่อสร้าง
 • Steel fabrication for Oil & Gas industries
 • Sourcing for potential subcontractors
 • Check and verify for payment process
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประเมินราคา
classification: งานก่อสร้าง
 • Actual Award/ Analyze Data (Cost per Area and Cost per Unit Price)
 • แผนงานการทำราคากลางตาม Master schedule
 • Cost Target
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารโครงการ
classification: งานก่อสร้าง
 • Manage outsourced quantity surveyor
 • Identify and evaluate of potential contractors
 • Experience in high-rise projects
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสำรวจ
classification: งานก่อสร้าง
 • Site engineer
 • Civil Engineering
 • Developer, CM, low rise
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารโครงการ
classification: งานก่อสร้าง
 • Strong knowledge in Architect & Pre-construction
 • Retails experience is a plus
 • Overseeing design implementation
11 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่