แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประเมินราคา
classification: งานก่อสร้าง
  • Actual Award/ Analyze Data (Cost per Area and Cost per Unit Price)
  • แผนงานการทำราคากลางตาม Master schedule
  • Cost Target
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประเมินราคา
classification: งานก่อสร้าง
  • ปริญญาตรี สาขา สถาปัตย์ ,ตกแต่งภายใน
  • มีประสบการณ์ทางด้าน Cost Control
  • พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประเมินราคา
classification: งานก่อสร้าง
  • Oil & Gas / Petrochemical Plant / Factory
  • Bidding / Estimating / Project Management / Procurement / QS
  • Construction / Turnkey / EPC
28 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่