แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than five days ago
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประเมินราคา
classification: งานก่อสร้าง
  • Actual Award/ Analyze Data (Cost per Area and Cost per Unit Price)
  • แผนงานการทำราคากลางตาม Master schedule
  • Cost Target
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประเมินราคา
classification: งานก่อสร้าง
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประเมินราคา
classification: งานก่อสร้าง
  • Construction & Design for Industrial, Commercial and Residential projects
  • Civil Engineering - Professional Civil Engineer Certified
  • Based in Bangkok and Prachinburi
26 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่