Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานข่าว งานเขียน
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานข่าว งานเขียน
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
  • Motivated and savvy Copywriter to develop our campaign, idea headline & scripts
  • Creative and content developing strategy
  • Writing, copy editing, and proofreading experience
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานข่าว งานเขียน
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
  • Strong command of spoken and written English and Thai.
  • 3 years' experience with newspaper company, online news service or wire service.
  • Computer skills, photography and multimedia skills a plus
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานข่าว งานเขียน
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานข่าว งานเขียน
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
  • Experience in content writing, with a focus on the crypto currency or fintech
  • Proficiency in both English and Thai languages
  • Passion for crypto currency and blockchain technology
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานข่าว งานเขียน
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
  • ✅Hybrid working, Flexible working hours ,ประกันสุขภาพกลุ่มAIA
25 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่