แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานข่าว งานเขียน
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿35,000 – ฿45,000 per month
subClassification: งานข่าว งานเขียน
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานข่าว งานเขียน
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿45,000 per month
subClassification: งานข่าว งานเขียน
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
 • Experience with social media management.
 • Create storyboard and key concepts to materialize into creative marketing.
 • Stay updated with industry trends and best practices in content marketing.
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานข่าว งานเขียน
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
 • ***Fresh graduates also welcome to apply***
 • More than 1 year experiences in any field
 • Able to work in Shifts
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿28,000 – ฿42,000 per month
subClassification: งานข่าว งานเขียน
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
 • More than 2 years of experience in Content Creative
 • Up-to-date on mass Thai social trends
 • Digital Agency or Creative Agency
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿16,000 – ฿24,000 per month
subClassification: งานข่าว งานเขียน
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿14,000 – ฿15,000 per month
subClassification: งานข่าว งานเขียน
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานข่าว งานเขียน
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
 • แปลงานข่าว อังกฤษ>ไทย
 • เข้าใจแพลตฟอร์มออนไลน์
 • ตัดต่อคลิปวิดีโอ
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานข่าว งานเขียน
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
 • Plan and execute communication strategies
 • Manage public relations, communication in crisis
 • Manage various media, both online and offline
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานข่าว งานเขียน
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานข่าว งานเขียน
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
24 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่