แนวทางบริหารพนักงานในองค์กรหลากวัฒนธรรม

แนวทางบริหารพนักงานในองค์กรหลากวัฒนธรรม
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

multiculture_100 ใกล้ เปิดเสรีอาเซียน แล้ว องค์กรของคุณมีแผนรับพนักงานต่างชาติ หรือโยกย้ายพนักงานจากประเทศอื่นในเครือข่ายมาร่วมงานหรือเปล่า เมื่อในองค์กรมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ย่อมต้องการ การจัดการงานบุคคล ที่ต่างไปจากเดิม จะทำอย่างไรให้คนต่างชาติต่างวัฒนธรรม สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น นี่คือสิ่งที่ต้องวางแผนล่วงหน้า

  • ศึกษาวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของพนักงานแต่ละชาติทำความเข้าใจความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ค่านิยม ที่ทำให้เขาแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างจากเรา เข้าใจว่าที่เขาทำอย่างนี้เพราะประเทศเขาเป็นแบบนี้ ในขณะเดียวกันก็ให้เขาทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมของเราด้วย จะได้ปรับเข้าหากัน เพื่อการทำงานที่ราบรื่น เข้าอกเข้าใจกัน

  • ให้พนักงานทำกิจกรรมร่วมกันเปิดโอกาสให้พนักงานทำความรู้จักกัน เสริม สร้างทีมเวิร์ก ให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยอาจมีกิจกรรมให้พนักงานร่วมกันระบุความแตกต่างที่พบในการอยู่ร่วมกับชาวต่างชาติ พร้อมให้เสนอแนวทางการปรับตัวเข้าหากันแบบ win-win สบายใจกันทุกฝ่าย

  • สื่อสารให้พนักงานเห็นความสำคัญของความแตกต่างและหลากหลายในองค์กรเมื่อมีคนใหม่ ๆ เข้าจะช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างไร และเมื่อมีความสำเร็จเกิดขึ้น ให้แสดงความชื่นผ่านอีเมล จดหมายเวียน หรือบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ กระตุ้นบรรยากาศการทำงานให้พนักงานต้องการพัฒนาตนเองเพื่อจะเป็นที่ชื่นชมและยอมรับจากองค์กรเช่นกัน

  • จัดฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการเปิดรับความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม การทำงานร่วมกันในองค์กรที่มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรใช้จากวิทยากรภายนอกซึ่งจะแนะนำแนวทางอย่างปราศจากอคติ

  • ทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการทำงาน สไตล์การทำงาน แบบไหนที่พนักงานพึงพอใจ และส่งเสริมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งวิธีการที่หัวหน้างานและผู้จัดการจะปกครองลูกน้องอย่างเหมาะสม เพราะพนักงานแต่ละคนมีความแตกต่างกัน วิธีการสื่อสารย่อมต้องมีความละมุนละม่อมแตกต่างกันไป

  • ประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่องหากพบปัญหาความแตกต่างทางวัฒนธรรมให้รีบเข้าไปแก้ไข โดยการพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องทีละคน รับฟังปัญหา และหาทางคลี่คลาย พร้อมแจ้งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาที่จะถูกนำมาใช้ต่อไป

ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดในการบริหารพนักงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมควรอยู่บนพื้นฐานของการเปิดใจยอมรับในความแตกต่าง พยายามศึกษาเรียนรู้ ปรับตัวเข้าหากัน ก็จะสามารถเดินไปด้วยกันได้ตลอดทาง ทั้งยังเป็นการยกระดับองค์กรสู่ความอินเตอร์และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เทคนิคสร้างแบรนด์มัดใจคนเก่งรับ AEC

บริหารพนักงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

การเป็นผู้นำ

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด