เลือกอาชีพอย่างไร ให้เหมาะกับบุคลิกภาพ

เลือกอาชีพอย่างไร ให้เหมาะกับบุคลิกภาพ
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ทำอย่างไร คุณจึงจะรู้ว่า งานแต่ละชนิด ต้องการคนมีบุคลิกภาพอย่างไร? หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ลักษณะบุคลิกอย่างที่คุณมีอยู่นี้ควรเลือกงานประเภทใดดี

คุณทราบหรือไม่ว่า บุคคลในโลกนี้ ถ้าเราแบ่งออกตามลักษณะทางบุคลิกภาพแล้ว อาจจะแยกได้เป็น 6 กลุ่ม ตัวคุณเองก็เป็น 1 ใน 6 กลุ่มนี้

และบุคคลทั้ง 6 กลุ่มนี้ ก็มีงานอาชีพที่เข้าได้กับลักษณะทางบุคลิกภาพของเขา ดังนั้นคุณควรจะรู้ว่า ด้วยบุคลิกภาพและความสนใจที่คุณมีอยู่นี้ คุณอาจจะประกอบอาชีพอื่นใดได้บ้าง ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 ถ้าคุณสนใจทางช่าง ชอบทำงานกับวัตถุ เครื่องจักร

คุณมักจะมีลักษณะทาง บุคลิกภาพเป็นคนขี้อาย ขี้เกรงใจ ถ่อมตน จริงใจ ไม่ใคร่รู้ว่าใครเขาคิดอย่างไร แต่จะดูหนักแน่น ไม่เพ้อฝัน มีอารมณ์มั่นคง ไม่ท้อถอย และส่วนใหญ่มักจะคล้อยตามระบบ

ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนี้ แสดงว่า อาชีพที่คุณควรจะพิจารณาก็น่าจะเป็นอาชีพทางช่างชนิดต่างๆ เช่น ช่างเทคนิค ช่างเครื่องยนต์ ช่างฟิต และกลุ่มอาชีพทาง วิศวกร ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรเครื่องจักรกล เหมืองแร่ โยธา เป็นต้น นอกจากนี้ ก็มีอาชีพทางเกษตรกรรมต่างๆ และทางด้านป่าไม้ และที่เกี่ยวกับสัตว์ และพืช

กลุ่มที่ 2 ถ้าคุณชอบสังเกต เรียนรู้ วิเคราะห์ ตัดสินปัญหา

ย่อมแสดงว่า คุณมีบุคลิกของนักวิชาการ คือ ชอบวิเคราะห์ วิจารณ์ มีหลักการและเหตุผล สงสัยใฝ่รู้ ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ไม่ชอบพึ่งพา ละเอียดรอบคอบ สงวนท่าที และค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยม

ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนี้ อาชีพที่น่าจะตรงกับอุปนิสัย ได้แก่ อาชีพทางวิทยาศาสตร์ทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ นักเคมี ฟิสิกส์ ชีวะ นักคณิตศาสตร์ ธรณีวิทยา เภสัชกร นักภูมิศาสตร์ สมุทรศาสตร์ เป็นต้น

กลุ่มที่ 3 คุณที่สนใจทางด้านศิลปะ ชอบความอิสระ คิดฝันในการทำงาน

โดยทั่วไปแล้ว บุคลิกของคุณค่อนข้างสลับซับซ้อนกว่ากลุ่มอื่นอยู่บ้าง มักชอบทำอะไรตามอารมณ์ มีความคิดริเริ่ม ไม่ชอบคล้อยตาม ชอบแสดงออก รักความเป็นอิสระ ชอบสร้างวิมาน และบางทีคิดในสิ่งที่เป็นได้ยาก ข้อสำคัญ มักจะไม่ชอบทำงานที่มีโครงสร้างตายตัวหรือมีระเบียบที่เคร่งครัด

คุณที่เลือกกลุ่มนี้ อาชีพที่น่าจะประกอบได้ก็มีตั้งแต่ นักแสดง ผู้กำกับ ครูสอนดนตรี วรรณคดี นักประชาสัมพันธ์ นางแบบ มัณฑนากร นักเขียนบทละคร นักประพันธ์ จิตรกร และผู้ให้ความบันเทิงทุกรูปแบบ

กลุ่มที่ 4 ถ้าคุณชอบทำงานกับคน รับใช้ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น

ย่อมแสดงว่า ลักษณะเด่นทางบุคลิกภาพของคุณก็คือความเป็นกันเอง ชอบสังคม มีอุดมคติ น่าเชื่อถือ และรับผิดชอบ อาชีพที่น่าจะนำความพึงพอใจให้แก่บุคคลที่อยู่ในกลุ่มนี้จึงน่าจะได้แก่ อาชีพ ครู นางพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ให้คำปรึกษาทางจิตใจ อาจารย์ ผู้บริหารการศึกษา และงานให้การบริการทุกประเภท

กลุ่มที่ 5 ถ้าคุณชอบชักนำผู้อื่น มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น ให้เขาคล้อยตาม

บุคลิกภาพของคุณในกลุ่มนี้ มักจะเป็นคนกล้า เชื่อมั่นในตนเอง ชอบแสดงออก คล่องแคล่ว ว่องไว รักความก้าวหน้า ทะเยอทะยานสูง ชอบโน้มน้าวผู้อื่นให้คล้อยตามตน ชอบเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรม ที่จะต้องไปควบคุมผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

อาชีพหลักของบุคคลกลุ่มนี้ จึงได้แก่ อาชีพทางธุรกิจต่างๆ เช่น นักวิจัยตลาด นายธนาคาร ผู้ขายประกัน พนักงานขายสินค้า ผู้พิพากษา อัยการ ผู้จัดการธนาคาร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้ทำงานสำนักจัดหางาน เป็นต้น

กลุ่มที่ 6 ถ้าคุณชอบทำตามชี้แนะของคนอื่น ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง

ชอบคล้อยตามกฎที่เคยปฏิบัติ มา เป็นคนมีระเบียบ รับผิดชอบ อดทน ค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยม ชอบกิจกรรมทางธุรการ การจดบันทึก รวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบ การนับจำนวนและงานที่ได้รับคำสั่งจากผู้อื่น

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของบุคคลประเภทนี้จึงมักเป็น อาชีพ เลขานุการ เสมียนบัญชี พนักงานไปรษณีย์ พนักงานธุรการ ทุกประเภท ตลอดจนถึงผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับบรรณารักษ์

เห็นหรือยังว่า บุคลิกภาพของคุณ มีส่วนช่วยกำหนดว่า คุณควรประกอบอาชีพอะไร และถ้าคุณได้ประกอบอาชีพที่คุณถนัด ที่เข้าได้กับลักษณะทางบุคลิกภาพแล้วละก็ คุณจะมีความพึงพอใจในงานอาชีพ (Job satisfaction) ไม่ต้องใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับการลองผิดลองถูก และเข้างานออกงานอยู่เรื่อยไป

เมื่ออ่านถึงจุดนี้ คุณคงรู้แล้วว่า คุณควรเลือกอาชีพใดดีที่จะตรงกับความถนัดและบุคลิกภาพของคุณ

ที่มา : “วิธีสมัครงานหรือเปลี่ยนงานให้ได้งานที่ตรงกับความสามารถและความต้องการของตนเองมากที่สุด” ของ ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

jobsDB Mobile App

คว้างานที่ใช่ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

บริษัทเล็ก VS บริษัทใหญ่ เลือกอย่างไรดี

งานที่เหมาะกับเด็กจบใหม่เป็นแบบไหนกันแน่

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้