หางานเด็กจบใหม่และงานระดับเจ้าหน้าที่หลากหลายตำแหน่ง ที่โฮมโปร

หางานเด็กจบใหม่และงานระดับเจ้าหน้าที่หลากหลายตำแหน่ง ที่โฮมโปร
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

          บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 และได้ขยายธุรกิจไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปี 2544 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และต่อมาได้จดทะเบียนเป็นบริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จนถึง ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีสาขาทั้งสิ้น 84 สาขา กระจายทั่วประเทศไทย เป็นเวลากว่า 16 ปี ในนาม HOMEPRO ที่คุณคุ้นเคย เราให้บริการลูกค้าดีขึ้น ให้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้าและเพิ่มคุณค่าที่ดีขึ้น ทุก ๆ ปีเรายังคงขยายธุรกิจ และขยายสาขาใหม่เพื่อให้บริการลูกค้าได้มากขึ้น

          หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ท้าทาย ความสำเร็จและชีวิตที่ดีขึ้น ขอเชิญคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่ประสบความสำเร็จ และเติบโตไปด้วยกัน  jobsDB  ได้รวบรวมงานหลากหลายตำแหน่งจาก HomePro สำหรับเด็กจบใหม่ หรืองานระดับเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี มาฝากค่ะ

หางาน HomePro ระดับเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งงานที่ต้องการด่วน!

ในกรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ขาย B2B

พนักงานออกแบบภายใน

- พนักงานขาย  สาขาจรัญสนิทวงศ์ 18

- พนักงานบริการลูกค้า  สาขาจรัญสนิทวงศ์ 18

- แคชเชียร์  สาขาจรัญสนิทวงศ์ 18

- พนักงานคลังสินค้า  สาขาจรัญสนิทวงศ์ 18

- ผู้จัดการแผนก  สาขาจรัญสนิทวงศ์ 18

- พนักงานขาย  สาขาเกตเวย์ บางซื่อ

- พนักงานบริการลูกค้า  สาขาเกตเวย์ บางซื่อ

- แคชเชียร์  สาขาเกตเวย์ บางซื่อ

- พนักงานคลังสินค้า  สาขาเกตเวย์ บางซื่อ

ในนนทบุรี

ผู้จัดการฝึกหัดฝ่ายขาย

ผู้จัดการฝึกหัดฝ่ายบริการลูกค้า

ผู้จัดการฝึกหัดฝ่ายคลังสินค้า

SAP BASIS

Programmer (C#, Java, SQL)

Art Director

Content English

ในสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ร้านค้าสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารร้านค้าเช่า

ในสุมทรสาครและสมุทรสงคราม (รับด่วนมาก)

ผู้จัดการแผนก

พนักงานออกแบบภายใน

ในปทุมธานี

ผู้จัดการสาขาฝึกหัด

พนักงานซ่อมบำรุง

เพชรบุรี

หัวหน้าแผนกขาย

ที่ปรึกษาปรับปรุงบ้าน

เจ้าหน้าที่ขายโครงการ

งานเด็กจบใหม่และงานระดับเจ้าหน้าที่ ในกรุงเทพฯ ที่โฮมโปร

งานการเงิน งานบัญชี

งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ

งานขนส่ง และงานคลังสินค้า

งานออกแบบ

งานทรัพยากรบุคคล

งานซ่อมบำรุง

ที่ปรึกษางานติดตั้ง

งานจัดซื้อ

แผนกป้องกันการสูญเสีย

งานเด็กจบใหม่และงานระดับเจ้าหน้าที่ ในนนทบุรี ที่โฮมโปร

งานการเงิน งานบัญชี

งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ

งานขนส่ง และงานคลังสินค้า

งานออกแบบ

งานทรัพยากรบุคคล

งานซ่อมบำรุง

ที่ปรึกษางานติดตั้ง

งานจัดซื้อ

งานไอที

แผนกป้องกันการสูญเสีย

งานเด็กจบใหม่และงานระดับเจ้าหน้าที่ ในปทุมธานี ที่โฮมโปร

งานการเงิน งานบัญชี

งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ

งานขนส่ง และงานคลังสินค้า

งานออกแบบ

งานทรัพยากรบุคคล

งานซ่อมบำรุง

ที่ปรึกษางานติดตั้ง

งานจัดซื้อ

แผนกป้องกันการสูญเสีย

งานเด็กจบใหม่และงานระดับเจ้าหน้าที่ ในนครปฐม ที่โฮมโปร

งานการเงิน งานบัญชี

งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ

งานขนส่ง และงานคลังสินค้า

งานออกแบบ

งานทรัพยากรบุคคล

งานซ่อมบำรุง

ที่ปรึกษางานติดตั้ง

งานจัดซื้อ

แผนกป้องกันการสูญเสีย

งานเด็กจบใหม่และงานระดับเจ้าหน้าที่ ในสมุทรปราการ ที่โฮมโปร

งานการเงิน งานบัญชี

งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ

งานขนส่ง และงานคลังสินค้า

งานออกแบบ

งานทรัพยากรบุคคล

งานซ่อมบำรุง

ที่ปรึกษางานติดตั้ง

งานจัดซื้อ

แผนกป้องกันการสูญเสีย

งานเด็กจบใหม่และงานระดับเจ้าหน้าที่ ในสมุทรสาคร ที่โฮมโปร

งานการเงิน งานบัญชี

งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ

งานขนส่ง และงานคลังสินค้า

งานออกแบบ

งานทรัพยากรบุคคล

งานซ่อมบำรุง

ที่ปรึกษางานติดตั้ง

งานจัดซื้อ

แผนกป้องกันการสูญเสีย

งานเด็กจบใหม่และงานระดับเจ้าหน้าที่ ในภาคกลาง ที่โฮมโปร

งานการเงิน งานบัญชี

งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ

งานขนส่ง และงานคลังสินค้า

งานออกแบบ

งานทรัพยากรบุคคล

งานซ่อมบำรุง

ที่ปรึกษางานติดตั้ง

งานจัดซื้อ

แผนกป้องกันการสูญเสีย

งานเด็กจบใหม่และงานระดับเจ้าหน้าที่ ในภาคตะวันออก ที่โฮมโปร

งานการเงิน งานบัญชี

งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ

งานขนส่ง และงานคลังสินค้า

งานออกแบบ

งานทรัพยากรบุคคล

งานซ่อมบำรุง

ที่ปรึกษางานติดตั้ง

งานจัดซื้อ

แผนกป้องกันการสูญเสีย

งานเด็กจบใหม่และงานระดับเจ้าหน้าที่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โฮมโปร

งานการเงิน งานบัญชี

งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ

งานขนส่ง และงานคลังสินค้า

งานออกแบบ

งานทรัพยากรบุคคล

งานซ่อมบำรุง

ที่ปรึกษางานติดตั้ง

งานจัดซื้อ

แผนกป้องกันการสูญเสีย

งานเด็กจบใหม่และงานระดับเจ้าหน้าที่ ในภาคเหนือ ที่โฮมโปร

งานการเงิน งานบัญชี

งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ

งานขนส่ง และงานคลังสินค้า

งานออกแบบ

งานทรัพยากรบุคคล

งานซ่อมบำรุง

ที่ปรึกษางานติดตั้ง

งานจัดซื้อ

แผนกป้องกันการสูญเสีย

งานเด็กจบใหม่และงานระดับเจ้าหน้าที่ ในภาคใต้ ที่โฮมโปร

งานการเงิน งานบัญชี

งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ

งานขนส่ง และงานคลังสินค้า

งานออกแบบ

งานทรัพยากรบุคคล

งานซ่อมบำรุง

ที่ปรึกษางานติดตั้ง

งานจัดซื้อ

แผนกป้องกันการสูญเสีย

หากยังไม่เจอตำแหน่งงานที่ใช่  คลิก เพื่อดูตำแหน่งงานโฮมโปรเพิ่มเติม

ถ้าอยากหางานบริษัทชั้นนำอื่น ๆ หรือตำแหน่งงานอื่น ๆ ง่าย ๆ แค่ add friend แล้วแชทมาคุยกับเรา ที่นี่  เพิ่มเพื่อน

สร้างโปรไฟล์

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้