เส้นทางสายอาชีพของช่างยนต์

เส้นทางสายอาชีพของช่างยนต์
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ช่างยนต์

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าคนทำงานบริษัทส่วนใหญ่มักจะซื้อรถไว้เป็นของตนเอง เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางไปทำงานหรือไปที่อื่น ๆ ดังนั้นหนึ่งในอาชีพที่มีความต้องการมากขึ้นตามไปด้วยก็คืออาชีพช่างยนต์ เพราะเป็นอาชีพที่จะมาช่วยในการดูแลรถยนต์ รวมไปถึงยานพาหนะอื่น ๆ

ในปัจจุบันอาชีพช่างยนต์มีเส้นทางให้เลือกหลากหลายขึ้น เพราะ เทคโนโลยี ใหม่ ๆ ที่เพิ่มเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ของเครื่องยนต์ การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเชื่อมต่อกับยานพาหนะ ไปจนถึงอุปกรณ์แต่งรถต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนช่วยให้เส้นทางสายอาชีพของช่างยนต์แตกสาขาออกไปได้มากขึ้น ลองมาดูกันดีกว่าว่าเส้นทางอาชีพนี้จะสามารถแยกเป็นสายไหนได้บ้าง

ช่างยนต์ทำหน้าที่อะไรบ้าง

หน้าที่หลักของช่างยนต์คือการวินิจฉัย ซ่อมแซมและบำรุงเครื่องยนต์ ถึงแม้ว่าในสมัยก่อนช่างยนต์จะดูเรื่องเครื่องยนต์ในยานพาหนะเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ช่างยนต์เองก็ต้องคอยติดตามเทคโนโลยีเหล่านี้และคอยเรียนรู้เพิ่มเติมอีกด้วย

หากคุณสนใจที่จะทำงานในสายอาชีพนี้ ก็สามารถลองดูได้ว่าหน้าที่หลัก ๆ ที่ต้องทำมีอะไรบ้าง

 • การดูแลเครื่องยนต์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งเครื่องยนต์ การเปลี่ยนน้ำมัน การเปลี่ยนล้อรถยนต์ การตั้งศูนย์ ไปจนถึงการเปลี่ยนไส้กรองเป็นต้น
 • การซ่อมแซมเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ โดยอาจจะต้องทำการซ่อมแซมเครื่องยนต์ ตรวจสอบและวินิจฉัยความผิดปกติของเครื่องยนต์ รวมไปถึงเปลี่ยนอะไหล่และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
 • ตรวจสอบความสามารถในการให้บริการของเครื่องยนต์ พร้อมปรับแต่งเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้ เช่น การทดสอบขับรถยนต์แล้วจึงปรับแต่งเครื่องยนต์ และระบบต่าง ๆ ให้เข้าที่
 • ปฏิบัติตามกฏจราจรในด้านการทดสอบเครื่องยนต์ ความปลอดภัยของยานยนต์ และ ตรวจสอบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
 • ดูแลทำความสะอาด และทาสียานยนต์
 • เก็บข้อมูลการดูแลซ่อมแซมเครื่องยนต์ของพาหนะแต่ละชนิด
 • ประเมินการซ่อมแซมในแต่ละครั้ง รวมไปถึงประเมินราคาการซ่อมและราคาอะไหล่ว่ายังอยู่ในงบประกันหรือไม่
 • ตรวจสอบคลังสินค้า คอยสั่งอะไหล่ที่ขาดและตรวจสอบใบเสร็จต่าง ๆ
 • เรียนรู้ทักษะ และเทคนิคใหม่ ๆ โดยอาจจะเรียนผ่านออนไลน์ หรือมองหาชั้นเรียนเพิ่มเติม

อัตราเงินเดือน

ช่างยนต์ส่วนใหญ่จะทำงานแบบเต็มเวลา ดังนั้นอัตราเงินเดือนก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่ทำงาน ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน หรือขนาดขององค์กร ทั้งนี้อัตราเงินเดือนมักจะขึ้นอยู่กับทักษะเป็นส่วนใหญ่ และในปัจจุบัน หากมีความรู้และมีทักษะด้านเครื่องยนต์ไฮบริดและระบบไฟฟ้าก็มีสิทธิที่จะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น

 • ฐานเงินเดือน: 15,000-30,000 บาท ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญ และทักษะที่หลากหลาย

เส้นทาง สายอาชีพ ของช่างยนต์ เป็นอย่างไรบ้าง

ระดับเจ้าหน้าที่ (ประสบการณ์ 1-3 ปี)

 • ช่างยนต์ระดับเจ้าหน้าที่

ระดับหัวหน้างาน (ประสบการณ์ 4-8 ปี)

 • หัวหน้าช่างยนต์

 • ผู้ฝึกสอนช่างยนต์

ระดับผู้จัดการ (ประสบการณ์ 8 ขึ้นไป)

 • ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
 • ผู้จัดการร้าน
 • เจ้าของกิจการ

ทักษะที่ช่างยนต์ควรมี

ทักษะที่ต้องการ

 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเครื่องยนต์ และส่วนประกอบของเครื่องยนต์

พื้นฐานของการเป็นช่างยนต์คือมีความรอบรู้เรื่องเครื่องยนต์ของยานพาหนะต่าง ๆ แต่หากต้องการเป็นช่างเฉพาะทางก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับยานพาหนะอื่น ๆ เช่น รถยนต์ระบบผสมผสาน รถมอเตอร์ไซค์ หรือรถไฟฟ้า

 • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า และระบบคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมยานยนต์อย่างละเอียด

ช่างยนต์ควรมีความกระตือรือร้นในการหาความรู้ใหม่ ๆ ในด้านเครื่องยนต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ และเครื่องมือใหม่ ๆ ที่อาจจะช่วยให้การทำงานราบรื่นขึ้น

 • มีร่างกายที่แข็งแรงและมีทักษะด้านการพัฒนากล้ามเนื้อ

การเป็นช่างยนต์ต้องใช้งานร่างกายค่อนข้างหนัก นอกจากจะต้องแข็งแรงแล้วจะต้องมีความคล่องแคล่วด้วย เพราะในบางครั้งคุณอาจจะต้องยกเครื่องยนต์หนัก ๆ ในระหว่างการทำงาน

ทักษะอื่น ๆ

 • ทักษะการวินิจฉัย

หน้าที่หลักในการเป็นช่างยนต์คือการตรวจสอบและวินิจฉัยอาการผิดปกติที่เครื่องยนต์ หากคุณมีความสามารถในการวินิจฉัยอาการของเครื่องยนต์ได้ตรงจุด ก็จะสามารถแก้ปัญหาเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยรักษาค่าใช้จ่ายของ ผู้ประกอบการ และลูกค้าไว้ได้อีกด้วย

 • ความสามารถในการดัดแปลง

เครื่องยนต์มักจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นช่างยนต์ก็ควรจะมีทักษะด้านการดัดแปลง และต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ทันตลอดเวลา ดังนั้นช่างยนต์จึงต้องพร้อมที่จะดัดแปลงเครื่องยนต์ และโปรแกรมใหม่ ๆ ตลอดเวลา

 • ทักษะเกี่ยวกับผู้คน

ช่างยนต์ต้องสามารถสื่อสารกับผู้คนได้ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการทราบรายละเอียดปัญหาเครื่องยนต์ และต้องการทราบความคืบหน้า ดังนั้นการมีทักษะการสื่อสารกับผู้คนจะช่วยให้ลูกค้าประทับใจมากขึ้น

การศึกษา

ถึงแม้ว่าช่างยนต์ไม่จำเป็นต้องเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแต่ก็ควรจะมีการเข้ารับการเรียนและฝึกฝนเกี่ยวกับเครื่องยนต์เพื่อให้รู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ โดยประกาศงานตำแหน่งช่างยนต์ที่มีใน JobsDB มักจะต้องการคุณสมบัติ คือ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานเครื่องยนต์ การซ่อมบำรุง การเปลี่ยนอุปกรณ์ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องยนต์

ประกาศนียบัตรและการฝึกอบรมที่ควรมี

นอกจากการฝึกขั้นพื้นฐานแล้ว ก็ควรมีขับขี่ไว้ด้วย เพราะหนึ่งในหน้าที่ของช่างยนต์คือการทดลองขับยานพาหนะ

โอกาสในการเรียนต่อ

การเป็นช่างยนต์ต้องหมั่นหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นเสมอ ในปัจจุบันมีการสอนออนไลน์มากมายที่คุณสามารถเรียนรู้และพร้อมที่จะอัปเดตเทรนด์เครื่องยนต์ใหม่ ๆ หรือตามข่าวเกี่ยวกับเครื่องยนต์ได้ คุณอาจจะลองเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ หรือการใช้แบตเตอรี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การเขียน เรซูเม่ ของช่างยนต์

ชื่อ - นามสกุล

ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล

รายละเอียด

ส่วนแรกควรอธิบายเกี่ยวกับ ทักษะและประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องยนต์ของคุณ โดยเฉพาะความรู้ด้านโปรแกรมหรือระบบต่าง ๆ หากคุณมีผลงานโดเด่นก็สามารถสรุปใว่ไว้ในส่วนนี้ได้เช่นกัน

ประวัติการทำงาน

[ชื่อบริษัท], ที่อยู่

ตำแหน่ง, เดือนและปีที่เริ่มทำงาน (ตัวอย่าง มีนาคม 2560 - กรกฎาคม 2564)

 • หน้าที่ที่ทำ เช่น ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวินิจฉัยปัญหาเครื่องยนต์ ทำให้ใช้เวลาในการวินิจฉัยและการแก้ปัญหาเร็วขึ้น
 • ดูแลและซ่อมแซมเครื่องยนต์ไฮบริด
 • แจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบ

ประวัติการศึกษา

อนุปริญญาด้านเทคโนโลยีเครื่องยนต์

[ชื่อสถานศึกษา], ปีที่เรียน

 • ได้คะแนนะสูงสุดอันดับ 3 ของชั้นเรียนเครื่องยนต์ไฮบริด
 • ได้รับตำแหน่งนักศึกษาดีเด่นระดับชั้น

ใบประกาศนียบัตรเทคโนโลยีด้านยานยนต์ (การดูแลรักษายานยนต์)

[ชื่อสถานศึกษา], ปีที่เรียน

 • ผ่านการศึกษาด้านการซ่อมแซมยานยนต์
 • เป็นอาสาสมัครด้านการจัดกิจกรรมงานอีเวนต์ วันการศึกษาด้านอาชีพ

ประวัติการฝึกงาน [ชื่อสถานประกอบการ], ปีที่ฝึกงาน

 • เป็นผู้ช่วยในการเปลี่ยนยาง ตั้งศูนย์เครื่องยนต์ และทำความสะอาดเครื่องยนต์
 • จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในร้าน
 • ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่ในสภาพใช้งานได้

ดาวน์โหลดตัวอย่างเรซูเม่ได้ ที่นี่

ที่ JobsDB เรามีตำแหน่งงานช่างยนต์จากบริษัทชั้นนำมากมาย ผู้หางานที่สนใจสามารถคลิกดูได้ ที่นี่

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b52021/

More from this category: สมัครงาน

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สำรวจหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เลือกสิ่งที่สนใจเพื่อเรียกดูอาชีพที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด