มาเป็นสุดยอดพนักงานกันเถอะ … ทำงานอย่างไรให้องค์กรไม่ปล่อยคุณหลุดมือ

มาเป็นสุดยอดพนักงานกันเถอะ … ทำงานอย่างไรให้องค์กรไม่ปล่อยคุณหลุดมือ
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

คติพจน์ที่ว่า “ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด” เป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนต้องมีไว้ประจำใจกันอยู่แล้ว แต่หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากประสบความสำเร็จในฐานะสุดยอดพนักงาน สามารถสร้างคุณค่าให้กับตนเองในระดับที่องค์กรต้องรู้สึกว่าไม่สามารถขาดพนักงานคนนี้ไปได้ และต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเหนี่ยวรั้งตัวคุณไว้ไม่ให้ไปไหน หรือทำงานอยู่กับองค์กรให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่นนั้นก็จะต้องมีคุณสมบัติเหนือชั้นกว่าพนักงานธรรมดาทั่ว ๆ ไป พร้อมจะอัปเกรดตัวเองกันแล้วหรือยัง jobsDB มีคำแนะนำดี ๆ มาฝากคนทำงานที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นสุดยอดพนักงานที่ใคร ๆ ต่างก็ต้องการตัวมากที่สุด

10 คุณสมบัติของสุดยอดพนักงานที่ทุกองค์กรต้องการตัว

1. มีฝันใหญ่ และมี แรงจูงใจในการทำงาน คุณสมบัติพื้นฐานของคนที่จะประสบความสำเร็จก็คือ การเป็นคนมีฝัน แน่นอนว่าต้องเป็นความฝันที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง และสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เราดำเนินอยู่ เช่น หากเราทำงานเป็นพนักงานบัญชี ก็ต้องมีความฝันว่า เราอยากจะเป็นสุดยอดพนักงานบัญชีที่ใคร ๆ ก็ต้องการตัว เพราะการมีความฝันจะเป็นพลังในการผลักดันตัวเอง ทำให้เรามีแรงจูงใจในการทำงาน และพยายามทำตามวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ฝันนั้นเป็นจริงได้ในที่สุด โดยปกติแล้วพนักงานที่มีแรงจูงใจในการทำงานสูง มักจะไม่ปฏิเสธงานหรือความรับผิดชอบที่เจ้านายหรือหัวหน้างานมอบหมาย ทำให้มีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเอง ได้ท้าทายความสามารถไปพร้อม ๆ กับสั่งสมประสบการณ์และชั่วโมงบินในสายงาน

2. รับผิดชอบตัวเองได้ในทุกมิติคนทำงานที่สามารถบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย รู้ตัวว่าต้องทำอะไรอยู่เสมอ และรู้จักการจัดลำดับความสำคัญของงาน เรียกได้ว่ามีส่วนผสมที่ดีของสัญชาตญาณ สามัญสำนึก และประสบการณ์ ย่อมมีสไตล์การทำงานที่โดดเด่น เป็นคนทำงานที่มีประสิทธิภาพ เอาอยู่ทุกสถานการณ์ คนแบบนี้ไปได้ไกลในสายงานอย่างแน่นอน

3. ถ่อมตัว มีน้ำใจ ให้เครดิตการเป็นคนเก่งไม่จำเป็นต้อง ego สูง จนไม่มีใครอยากเข้าใกล้ เพราะใคร ๆ ก็ย่อมต้องการทำงานกับคนที่สามารถเข้ากับคนทุกระดับได้เป็นอย่างดี ถ่อมตัว มีศิลปะในการผูกใจผู้คน วางตัวได้เหมาะสม ตลอดจนมีทักษะในการเข้าสังคม และการรู้จักวางตัวดีนี้ก็มักจะมาพร้อมกับการมีน้ำใจ แสดงออกถึงการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงให้เกียรติและให้เครดิตกับทุกคนที่ทำงานด้วยอยู่เสมอ

4. ทุ่มเท มุ่งมั่น ทำงานจริงจังการทุ่มเทให้กับการทำงานไม่ได้หมายถึงให้เราตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียวจนไม่ต้องทำอย่างอื่น แต่การทำงานแบบจริงจังนั้นก็คือการตั้งใจทำงานให้อยู่ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด และทำให้ผลงานนั้นออกมาดีที่สุด เป็นคนทำงานที่มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความสม่ำเสมอ รักษาระดับผลงานให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ได้คนทำงานครบเครื่องแบบนี้ เจ้านายแฮปปี้แน่นอน

5. มีความเชื่อมั่น กล้าตัดสินใจเป็นคนมั่นใจ แต่ไม่หยิ่งผยอง คนทำงานที่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง ย่อมมีโอกาสในการแสดงความสามารถในที่ทำงานได้ทุกเมื่อ เตรียมตัวเองให้พร้อม สร้างฐานความรู้ให้แน่น จะได้ถ่ายทอดแนวคิด นำเสนอผลงาน และแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อการทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ คนทำงานที่พัฒนาตัวเองให้มีความมั่นใจ มักจะนำไปสู่การกล้าตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง สามารถผลักดันตัวเองให้มีบทบาทในการทำงาน เจ้านายก็จะมองเห็นคุณค่าในตัวเราได้เร็วขึ้นเท่านั้น

6. เป็นนักสื่อสารที่ดี มีทักษะการทำงานเป็นทีมไม่ว่าองค์กรไหน ๆ ก็ต้องการคนทำงานที่สื่อสารได้ชัดเจน โดยเฉพาะเวลามีปัญหา เราต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถตอบคำถาม อธิบายถึงที่มาของปัญหา สรุปสาระสำคัญ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขได้อย่างชัดเจน นอกจากเวลาเกิดปัญหาแล้ว ทักษะการสื่อสารที่ดียังเชื่อมโยงไปสู่การทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการประสานงาน และการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในทีม นำไปสู่ความสำเร็จได้ดังมุ่งหวังตั้งใจ

7. ซื่อสัตย์ จริงใจ ไว้วางใจได้ความซื่อสัตย์เป็นจรรยาบรรณพื้นฐานในการทำงานทุกอาชีพ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทำงานบนพื้นฐานของศีลธรรมอันดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต เมื่อมีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน ย่อมส่งผลให้คนทำงานมีคุณสมบัติของความน่าเชื่อถือ เป็นมืออาชีพ และไว้วางใจได้ ไม่ว่าจะมอบหมายงานใด ๆ ก็สามารถรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี นี่คือคุณสมบัติของบุคคลที่มีภาวะผู้นำสูง องค์กรสามารถฝากอนาคตไว้กับคุณได้อย่างแน่นอน

8. คิดใหม่ ทำใหม่ เปี่ยมไปด้วยพลังสร้างสรรค์ถึงงานที่ทำจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสายงานครีเอทีฟ แต่คนทำงานทุกคนก็สามารถมีไอเดียใหม่ ๆ และใส่ความคิดสร้างสรรค์ให้กับงานได้เสมอ เปลี่ยนแนวคิดเดิม ๆ ในการทำงาน แล้วค้นหาวิธีการที่สร้างสรรค์ สร้างทางเลือกใหม่ และนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงกับองค์กร

9. ไม่หยุดเรียนรู้ สนใจดูสิ่งรอบตัวการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างไม่สิ้นสุด เพราะไม่แน่ว่าสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้และสนใจดูสิ่งรอบตัว เราอาจได้นำมาใช้ในการทำงานไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง การสะสมคลังความรู้และประสบการณ์รอบด้าน ก็เท่ากับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเราได้ในทุกวัน

10. มีพลังด้านบวกในการทำงานคนคิดบวก มีพลังด้านบวกในตัว ย่อมไม่กลัวทุกปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านเข้ามา ไม่ว่าปัญหาหรืออุปสรรคจะยากเพียงใด คนมีพลังด้านบวกในการทำงานจะมองว่าเป็นความท้าทาย ทุกอย่างแก้ไขได้ และมีทางออกเสมอ attitude ดี ๆ แบบนี้ จำเป็นต่อการทำงานเป็นอย่างยิ่ง แถมคนรอบข้างก็ยังได้รับผลพลอยได้จากกำลังใจอันเข้มแข็งนี้ ให้ร่วมกันฟันฝ่าทุกอุปสรรคไปพร้อม ๆ กัน

คนทำงานส่วนใหญ่ต่างก็มีความตั้งใจที่ดีในการทำงานกันอยู่แล้ว เพียงแค่เพิ่มพลังด้านบวกลงไปในการทำงาน รับรองว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคุณจะโดดเด่น ไปได้ไกล องค์กรไม่ปล่อยตัวให้หลุดมืออย่างแน่นอน

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

10 เหตุผลที่คนเก่งไปได้ไม่ไกลในสายงาน

6 พฤติกรรมเสี่ยงโดนไล่ออก

ความอยู่ดีมีสุขในที่ทำงาน

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด