ทำงานในบริษัทมหาชนมีข้อดีอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างกลุ่มบริษัทมหาชนมาแรงปี 2565

ทำงานในบริษัทมหาชนมีข้อดีอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างกลุ่มบริษัทมหาชนมาแรงปี 2565
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ผลตอบแทน/เงินเดือน มีสวัสดิการ

วัฒนธรรมองค์กรหรือไลฟ์สไตล์ในที่ทำงาน ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกเข้าทำงานในองค์กรของคนทำงานแทบทุกยุคทุกสมัย และหนึ่งในองค์กรที่สามารถตอบโจทย์ปัจจัยหลักเหล่านี้ได้คงหนีไม่พ้นบริษัทมหาชน ที่จัดว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่สามารถดึงดูดแรงงานที่มีความสามารถให้เข้าไปร่วมงานด้วยได้อย่างมาก มาทำความเข้าใจข้อดีของการการทำงานในบริษัทมหาชน และกลุ่มบริษัทมหาชนอะไรที่น่าทำงานด้วย

ข้อดีของการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่อย่างบริษัทมหาชน

  • บริษัทมีความมั่นคง เพราะบริษัทมหาชนเหล่านี้คือบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบมากมาย ทำให้การันตรีได้ระดับหนึ่งว่าบริษัทมีความมั่นคงในระดับดีมาก ยากต่อการเลิกกิจการแบบที่จะทำให้เราตั้งตัวไม่ทัน รวมไปถึงเรื่องระบบระเบียบในการบริหารงานและบริหารคนเป็นขั้นเป็นตอนดีกว่าบริษัทขนาดเล็กหลายแห่งที่การบริหารยังไม่นิ่งและยังต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา
  • เงินเดือนและสวัสดิการได้มาตรฐาน เนื่องจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีข้อบังคับเรื่องของเงินเดือนและสวัสดิการให้พนักงานไว้อย่างชัดเจน ทำให้บริษัทมหาชนมีข้อกำหนดเรื่องเงินเดือนเริ่มต้น และการขึ้นเงินเดือน รวมไปถึงการจ่ายโบนัส และสวัสดิการที่มีให้กับพนักงานที่มีมาตรฐานและค่อนข้างไปในทางที่ดี เช่น สวัสดิการการรักษาพยาบาล สวัสดิการค่าเล่าเรียนลูก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินอุดหนุนให้พนักงานไปลงคอร์สเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะ และหลักสูตรอบรมและพัฒนาสกิลพนักงานที่จะมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
  • ทำงานเป็นระบบ ด้วยความที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจำนวนมาก ทำให้การแบ่งงานค่อนข้างมีระบบ ระเบียบและเป็นขั้นเป็นตอนไม่เหมือนกับบริษัทเล็ก ๆ พนักงานหนึ่งคนมักถูกมอบหมายให้ดูแลงานเฉพาะของตัวเอง ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบก็จะมีขอบเขตที่ชัดเจน สามารถโฟกัสกับงานที่ตัวเองทำได้เต็มที่ นอกจากนี้ยังทำให้คนที่ทำงานงานในบริษัทมหาชนได้เรียนรู้ระบบการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลายแผนก ได้รู้จักการทำงานภายในแผนกของตัวเองและการสื่อสารซึ่งหมายรวมไปถึงการทำงานร่วมกันของแผนกอื่น ๆ ในบริษัทอีกด้วย
  • ได้สังคม รู้จักคนมากขึ้น อย่างที่บอกไปแล้วว่าองค์กรมหาชนมันมีพนักงานเป็นจำนวนมาก ทำให้เรามีโอกาสได้พบปะ ทำความรู้จักและร่วมงานกับคนมากหน้าหลายตา ซึ่งถึงเป็นการเปิดกว้างด้านสังคมของเรา และยังช่วยสร้างคอนเนกชันเพิ่มเติมได้ด้วย
  • โอกาสก้าวหน้า มี Career Path ที่ชัดเจน บริษัทมหาชนมักจะมีการกำหนดตำแหน่งและแบ่งระดับขั้นในงานไว้แล้ว ทำให้การเลือกทำงานในบริษัทมหาชนเพิ่มโอกาสที่จะได้รับการโปรโมตหรือเลื่อนขั้นให้ขึ้นไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่อง หรือแม้แต่การเปลี่ยนสายงาน ก็สามารถทำได้ภายในบริษัทมหาชนที่มีสายงานค่อนข้างหลากหลาย ทำให้สามารถเปลี่ยนสายงานได้ด้วยการโยกย้ายตำแหน่งภายในบริษัทเองโดยที่ไม่ต้องลาออกเลยก็ได้

ข้อเสียของการทำงานในบริษัทมหาชน

  • ได้ทำงานในขอบเขตที่จำกัด เพราะการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน ที่แม้จะเป็นข้อดี แต่ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกัน เพราะทำให้เราทำงานแค่เฉพาะส่วนที่รับผิดชอบ หากอยากจะลองทำงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากส่วนที่รับผิดชอบก็ต้องพยายามหาโอกาสให้ได้ทำงานส่วนนั้นมากกว่าเดิม และต้องแสดงความสามารถมากขึ้นเพื่อที่จะได้มีคนมาเห็นจนทำให้สามารถเปลี่ยนสายงานไปทำอย่างอื่นในบริษัทได้ ซึ่งถ้าหากทำงานในบริษัทเล็ก ก็จะสามารถทำให้แสดงความสามารถและมีโอกาสได้ทำงานที่หลากหลายมากกว่า
  • การแข่งขันสูง แม้ว่า Career Path จะดีแต่เพราะคนเยอะก็ทำให้โอกาสที่จะได้รับการโปรโมตเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก จากการที่ต้องแข่งขันกับพนักงานในระดับเดียวกันที่มีอยู่อย่างมากมาย ยิ่งถ้าหากอยากจะไปได้ไกลเป็นระดับผู้บริหารยิ่งต้องพยายามแสดงความสามารถให้มาก เพื่อสร้างความแตกแต่ง และทำให้ตัวเองโดดเด่น มี Performance ในระดับยอดเยี่ยม ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักจะทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่อาจจะดูไม่อบอุ่นหรือเป็นมิตรเท่ากับการทำงานในบริษัทเล็ก ๆ ที่ผู้บริหารมีโอกาสได้เห็นความสามารถของพนักงานแต่ละคนได้อย่างทั่วถึง

ตัวอย่างบริษัทมหาชนในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ

กลุ่มพลังงาน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT, บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP, บริษัท บีพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG, บริษัท เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน), บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

กลุ่มสถาบันการเงินและประกันภัย

ธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารทิสโก้, ธนาคารธนชาต, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย), ธนาคารไอซีบีซี (ไทย), ธนาคารยูโอบี, ทิพยประกันภัย, เทเวศประกันภัย, ไทยประกันภัย, เมืองไทยประกันภัย สินมั่นคงประกันภัย และบริษัท ทีคิวเอ็ม (TQM) คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS, บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน),บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN, บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน), บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน), บริษัท เอพี จำกัด (มหาชน), บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เสนา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

นอกจากกลุ่มบริษัทที่เรายกตัวอย่างไปแล้ว ยังมีกลุ่มบริษัทมหาชนอีกมากมายรอให้ไปสมัครงานอยู่ หากรู้ตัวแน่นอนแล้วว่าเป็นคนชอบการแข่งขัน ชอบทำงานเป็นระบบ และอยากรู้จักคนเยอะ ๆ ก็มุ่งหน้าสมัครงานในบริษัทมหาชนเหล่านี้ได้เลย แต่หากคิดแล้วความไลฟ์สไตล์เราไม่ใช่ จะเลือกทำงานในบริษัทเล็กก็ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไร เพราะทุกบริษัทมีข้อดีข้อเสียเป็นของตัวเอง เพียงแต่ขอให้เลือกทำงานในบริษัทที่เหมาะตัวเอง เท่านี้ก็จะสามารถทำให้ชีวิตพนักงานออฟฟิศไม่น่าเบื่อและมีความสุขกับการทำงานในทุก ๆ วันได้ไม่ยาก

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5/

More from this category: สมัครงาน

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สำรวจหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เลือกสิ่งที่สนใจเพื่อเรียกดูอาชีพที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด