ใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้มั่นใจ เมื่อเข้าสู่อาเซียน

ใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้มั่นใจ เมื่อเข้าสู่อาเซียน
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ภาษาอังฤษไม่ได้จำกัดไว้เฉพาะคนที่ทำ งาน กับ บริษัทต่างชาติ หรือการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ แต่ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และจะมีความจำเป็นมากขึ้นเมื่อมี การเปิดเสรีอาเซียน ในปี 2558 ที่กำลังจะมาถึง ความเป็นสากลมากขึ้น ทำให้เราต้องใส่ใจกับการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 ซึ่งบัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” จึงเป็นที่เข้าใจตรงกันว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญ โดยไม่ได้สำคัญเฉพาะทางราชการ และทางภาคธุรกิจเท่านั้น เมื่อเกิดการรวมตัวกันใน อาเซียน ประชาชนทุกคนในทุกภาคส่วนต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ จึงจะทำให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ทุกคนใช้ติดต่อสื่อสารอย่างแท้จริง

ความต้องการที่จะให้ประชาชนทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษนั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจให้มากขึ้น และมีความท้าทายมากกว่าเดิม คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มีความจำเป็นในการพูดภาษาอังกฤษ ก็จะไม่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีพอ จึงมักจะรู้สึกขัดเขินเมื่อต้อง สื่อสารภาษาอังกฤษ ขึ้นมาจริง ๆ คนส่วนใหญ่ไม่กล้าและมักจะเกิดข้อสงสัยว่า ต้องทำอย่างไรจึงจะเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผลักดันให้เกิดการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

สถานภาพของเราเปลี่ยนแปลงจากประชาชนของประเทศต่าง ๆ มาเป็นประชาชนของอาเซียน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสื่อสารเป็นภาษาเดียวกัน ไม่เช่นนั้นแล้ว จะไม่สามารถเข้าใจ และเข้าถึงความเป็นอาเซียนได้อย่างลึกซึ้งมากนัก เมื่อภาษาอังกฤษถูกกำหนดให้เป็นภาษากลาง เราจึงต้องฝึกฝนให้มากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

การเป็นพลเมืองอาเซียนทำให้ทุกคนสามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้อย่างอิสระ เพื่อมาทำงาน ท่องเที่ยว และเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกันได้ง่ายขึ้น เราจึงต้องปรับความรู้ความเข้าใจ และผลักดันตัวเราเองให้เรียนรู้ และใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น หากมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษทุกวันก็จะดีมาก โอกาสที่เราจะได้ฝึกฝนยิ่งมีมากขึ้น ก็จะยิ่งทำให้เราใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วมากขึ้น

ใช้ภาษาอังกฤษทุกครั้งเมื่อมีโอกาส

ในปัจจุบัน โอกาสที่เราจะได้ใช้ภาษาอังกฤษมีมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะ ภาษาอังกฤษในการทำงาน เท่านั้น แต่ช่วงเวลาอื่น ๆ ที่เราเดินไปตามท้องถนน เราก็จะมีโอกาสที่จะได้พบกับคนต่างชาติมากขึ้น โอกาสที่เราจะได้ฝึกฝนก็มีมากขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ฝึกฝน เพราะเราได้ทดลองพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษจริง ๆ อยู่ตลอดเวลา จึงทำให้เราไม่รู้สึกกลัว หรืออาจจะค่อย ๆ กลัวน้อยลงในที่สุด

เพียงแค่เราไม่กลัวที่จะต้องพูดคุยกับชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ เราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้น แต่ความมั่นใจส่วนหนึ่งควรมาจากการฝึกฝนที่ดีด้วย การฟังเพลง ชมภาพยนตร์ การดูข่าว เป็นภาษาอังกฤษ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้เราสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น เมื่อเราเกิดความคุ้นเคย เราจะรู้สึกว่าการพูดคุยกันเป็นภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย  ๆ ไม่จำเป็นต้องประหม่าเมื่อต้องสื่อสารกัน

ภาษาอังกฤษคือภาษาที่สอง

การเข้าใจแนวคิดที่ว่า “ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง” จะช่วยให้เราเข้าใจถึงความจำเป็น ในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น ทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ เราจะผลักดันตัวเองให้พยายามพูด หรือเขียนภาษาอังกฤษให้ได้ เพื่อไม่ให้เกิด อุปสรรคในการทำงาน ระหว่างคนในภูมิภาคเดียวกัน และสามารถติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อราชการ หรือภาคธุรกิจ เราก็จะติดต่อได้หมด โดยไม่ต้องกังวลว่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องอีกต่อไป

ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ชื่นชอบภาษาอังกฤษมาก แต่หากเราเข้าใจถึงสถานการณ์ ความจำเป็นที่จะเกิดขึ้นแล้ว จะมีแรงผลักดันบางอย่างที่ช่วยให้เรามีความพยายามมากขึ้น คนทำงานที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับ เพื่อนร่วมงาน ชาวต่างชาติ จะรับรู้ได้ถึงแรงกดดันที่มี เพราะหากเราพูดไม่ได้ ก็จะส่งผลกระทบกับ การทำงาน ได้ เมื่อคุยกันไม่รู้เรื่อง ก็ยากที่จะบรรลุข้อตกลงทางธุรกิจที่ดีได้

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับคนทำงานในปัจจุบัน ดังนั้น เมื่อต้องมีการติดต่อสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษ ก็ต้องมีความมั่นใจว่าเราสามารถใช้ได้ดี และสื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง ถูกความหมาย เมื่อมีการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน พลเมืองทุกคนก็จะเข้าใจกันมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องมีภาษาเป็นอุปสรรคอีกต่อไป

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

แรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวไทยพร้อมเปิดเสรีอาเซียนหรือยัง

ภาษาอังกฤษของคนไทย อยู่ตรงไหนในอาเซียน

สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้