พยาบาลวิชาชีพคือใคร แล้วได้เงินเดือนเท่าไหร่บ้าง

พยาบาลวิชาชีพคือใคร แล้วได้เงินเดือนเท่าไหร่บ้าง
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

พยาบาล เป็นอาชีพที่หลายคนก็คงคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพราะไม่ว่าจะเจ็บป่วย หรือต้องตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล ก็มีพยาบาลคอยช่วยดูแลอยู่ตลอดเวลา แต่พยาบาลก็ไม่ได้มีแค่ระดับเดียวเท่านั้น โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพที่ต้องมีการสอบและขึ้นทะเบียนวิชาชีพที่ออกให้โดยสภาพยาบาล เพื่อยืนยันถึงความรู้ความเข้าใจในการรักษาผู้ป่วย

            สำหรับการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลวิชาชีพแบ่งออกเป็น 3 แบบคือ 1) ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ 2) ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล และ 3) ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ โดยมีการสอบเฉพาะทางเพื่อวัดผลว่ามีความรู้ความเข้าใจเพียงพอหรือไม่ และหลังจากการได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแล้ว พยาบาลวิชาชีพเองก็ยังมีระดับในการทำงาน พร้อมกับหน้าที่และเงินเดือนที่แตกต่างกันออกไป

พยาบาลวิชาชีพมีกี่ระดับ?

          เนื่องจากพยาบาลเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญให้กับสถานบริการสุขภาพในทุกระดับ แต่ด้วยภาระงานที่หนัก และค่าตอบแทนที่น้อย ส่งผลให้มีพยาบาลวิชาชีพลาออกถึงร้อยละ 4.45 ต่อปี กระทรวงสาธารณสุข จึงมีการปรับปรุง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2558 เพื่อเอื้อให้พยาบาลวิชาชีพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยกระทรวงสาธารณะสุขได้มีการกำหนดระดับงานและขั้นเงินเดือนดังนี้

  1.  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

            เป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ รวมถึงสอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการ และครอบครัวชุมชน มีอัตราเงินเดือน 15,000 – 22,200 บาท

  1.  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

            ปฏิบัติงานในฐาน หัวหน้างาน ในการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญสูงในงานพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากตามมาตรฐาน ให้บริการวิชาการที่ซับซ้อน สอนนิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลภายนอก มีอัตราเงินเดือน 25,000 – 36,000 บาท

  1. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

            ปฏิบัติงานในฐานะ หัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญสูงในงานพยาบาลวิชาชีพ รวมถึงปฏิบัติการพยาบาลขั้น สูงที่ยุ่งยาก ซับซ้อน หรือเป็นภาวะวิกฤตตามมาตรฐาน วิชาชีพ ให้คำปรึกษาอำนวยการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีอัตราเงินเดือน 36,000 – 50,000 บาท

  1. พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ

            ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ วิธีการ เทคนิคต่างๆ สำหรับการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก มีผลกระทบในวงกว้าง รวมถึงวางแผน บูรณาการ และเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับผู้บริหารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีอัตราเงินเดือน 44,800 – 59,000 บาท

  1. พยาบาลวิชาชีพทรงคุณวุฒิ

            ถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้ให้คำปรึกษาส่วนราชการระดับกระทรวง ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานด้านพยาบาลวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ อาจต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง รวมถึงมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเรื่องสุขภาพ และพัฒนาระบบบริการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น มีอัตราเงินเดือน 54,000 – 66,500 บาท

            พยาบาลถือเป็นอาชีพที่หลายคนมองข้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลรัฐที่หลายคนเข้าใจว่าเงินเดือนน้อย ซึ่งดูจากการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปรับปรุงใหม่ในปี 2558 ที่เมื่อเริ่มเข้าสู่ระดับชำนาญการก็ได้รับเงินเดือนที่คุ้มค่าเหนื่อยมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามพยาบาลก็เป็นอาชีพที่ทำงานไม่เป็นเวลาและต้องรับมือกับผู้ป่วยจำนวนมาก สำหรับใครที่ตั้งใจจะเป็นพยาบาลต้องเตรียมตัวตั้งแต่การเลือกเรียนในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสภาพยาบาลและสอบใบประกอบวิชาชีพให้ผ่าน เพื่อก้าวสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างเต็มตัว

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

jobsDB Mobile App

คว้างานที่ใช่ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

 

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้