Nestle ให้ความสำคัญกับอะไร ระหว่างวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์

Nestle ให้ความสำคัญกับอะไร ระหว่างวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

สงสัยกันหรือเปล่า? ในการเลือกคนเข้าไปทำงาน ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันระหว่างวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์ มาฟังความคิดเห็นจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลของทางบริษัท Nestle กันค่ะ