จบใหม่ ตกงาน! ผลสำรวจจบ ป. ตรีใหม่ตกงานเพียบ พร้อมรับมือด้วยทักษะ Soft skill

จบใหม่ ตกงาน! ผลสำรวจจบ ป. ตรีใหม่ตกงานเพียบ พร้อมรับมือด้วยทักษะ Soft skill
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 25562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เปิดเผยผลสำรวจการทำงานของประชากรเดือนกันยายน 2562 พบว่ามี ผู้ว่างงาน กว่า 3.85 แสนคน คิดเป็นอัตราว่างงานในกลุ่มอายุ 25 ขึ้นปีขึ้นไป ถึงร้อยละ 0.4 และผู้จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา( ปริญญาตรี )ตกงานมากถึง 1.73 แสนคน ถือเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมาก สำหรับการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ซึ่งควรเป็นกลุ่มแรงงานสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ กลายเป็นเรียน จบใหม่ ตกงาน สาเหตุมาจากส่วน?

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตกงานของบัณฑิตจบใหม่มีการสำรวจมากตั้งแต่ช่วงปี 2561 ที่ผ่านมาว่าเกิดจากการเลือกงาน และภาษาอังกฤษที่ไม่แข็งแรง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานที่ต้องการทักษะในด้านของเทคโนโลยี และดิจิตอลมากขึ้น เรียกได้ว่าเป็นการท้าทายความสามารถของนักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่พอสมควรเลย เพราะสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงลักษณะการทำงานของบริษัทที่เปลี่ยนไป

นอกเหนือจากความสามารถเฉพาะสาขาที่เป็นที่ต้องการของประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันแล้ว ความสามารถที่เป็นSoft Skillsอย่างเช่น การบริหารงาน การจัดการอารมณ์ และการเชื่อมโยงศาสตร์รอบด้าน อันเป็นผลมาจาก Digital Disruption ถือเป็นทักษะประจำศตวรรษที่ 21 และเป็นที่ต้องการของแต่ละบริษัทเป็นอย่างมาก ซึ่งเราทุกคน รวมถึงนักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่มีทักษะในด้านต่างๆ เหล่านี้อยู่แล้ว เพียงแต่ขึ้นอยู่กับการพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์กับการทำงานได้อย่างไร

Soft Skillsที่จำเป็นสำหรับการทำงานในปัจจุบัน

-Communication: การสื่อสาร และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นทักษะที่ต้องใช้ในการทำงานไม่ว่าจะในบริษัทใดก็ตาม การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพช่วยทำให้การทำงานราบรื่นได้เป็นอย่างดี

-Collaboration:ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การมี ภาวะเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี เป็นสิ่งสำคัญในการบริหารการทำงาน และคนภายในบริษัท

หางานได้ง่ายกว่าเดิมผ่าน application บนมือถือจากjobsDBทั้ง iOS และ Android โหลดเลย

-Critical Thinking:ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา เป็นทักษะสำคัญที่ได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรปริญญาตรีช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการทำงานได้เป็นอย่างดี

-Creativity:ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่พัฒนากันได้ แต่จะมากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคน อีกทั้งความคิดสร้างสรรค์ยังเป็นสิ่งที่จะช่วยให้องค์กรพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดได้มากกว่าเดิม

-Change Capability:การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง ในการทำงานมักมีการปรับเปลี่ยนลักษณะ และวิธีการอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น การเป็นคนยึดติดกับวิธีการเดิมๆ อาจไม่ค่อยดีต่อการทำงานเท่าใดนัก

-Time Management: ทักษะ การบริหารเวลา เวลาเป็นสิ่งที่มีเท่ากันทุกคน แค่คนที่บริหารเวลาได้ดีที่สุดย่อมทำให้เกิดผลงานคุณภาพมากที่สุดเช่นกัน

ทักษะทั้งหมดนี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำงานในทุกที่ และหากบัณฑิตปริญญาตรีจบใหม่สามารถนำเสนอออกมาได้อย่างชัดเจน ประกอบกับเลือกสมัครงานบริษัทที่มีทิศทางการดำเนินงานในลักษณะที่ตรงกับความสามารถ และความชอบของเราเพียงเท่านี้การหางานก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้Soft Skillsก็คือทักษะด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพราะจำเป็นสำหรับ การทำงานที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศ ซึ่งหากสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่ว จะสร้างความน่าสนใจในการสมัครงานมากยิ่งขึ้น และหากคุณเป็นนิสิตนักศึกษาปริญญาตจบใหม่ ตกงาน ที่กำลังมองหางานอยู่ คลิก jobsDB เพื่อเพิ่มโอกาสสมัครงานกับบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

#ให้ก้าวแรกของการทำงานกำหนดเส้นทางชีวิตคุณ
#jobsDB

ลงทะเบียน

หางานได้ง่ายกว่าเดิมผ่าน application บนมือถือจากjobsDBทั้ง iOS และ Android โหลดเลย

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้