ทำอย่างไรให้ HR สะดุด แล้วหยุดอยู่ที่เรซูเม่ของคุณ

ทำอย่างไรให้ HR สะดุด แล้วหยุดอยู่ที่เรซูเม่ของคุณ
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

สิ่งที่ jobsDB เน้นย้ำผู้สมัครงานในเรื่องของการเขียนเรซูเม่อยู่เสมอ ก็คือ HR ใช้เวลาในการสแกนอ่านเรซูเม่แต่ละฉบับไม่นานนัก ภายในเวลาแค่ 7 วินาทีเท่านั้น เรซูเม่ของใครบางคนอาจจะถูกมองผ่านไปอย่างไร้เยื้อใย แล้วจะทำอย่างไรให้ HR สะดุด แล้วหยุดอยู่ที่เรซูเม่ของคุณ ไม่ว่าคุณกำลังจะสมัครงานขาย งานการตลาด งาน HR งานการเงิน งานบัญชี งานไอที งานวิศวกร หรืองานอะไรก็ตามแต่ คุณก็สามารถนำแนวทาง และตัวอย่างการเขียนย่อหน้าสรุปในเรซูเม่ที่ jobsDB รวบรวมมานี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับเรซูเม่ของคุณได้เลย แล้ว HR จะไม่มีทางมองข้ามเรซูเม่ของคุณไปได้

ก่อนลงมือเขียนเรซูเม่ คุณต้องรู้โครงสร้างของย่อหน้าสรุปนี้ซะก่อน ว่าเป็นอย่างไร และต้องเขียนอะไร

- หัวเรื่อง : ต้องสั้น เรียบง่าย และตอบคำถามว่า "ทำไมเขาต้องจ้างคุณ"

- ประโยคแรก : สรุปประสบการณ์ที่คุณเจอจากการทำงาน และเน้นไปที่เป้าหมายการทำงานที่เด่น ๆ

- ประโยคที่สอง : เสริมข้อความที่กระตุ้นให้ประโยคแรกมีความน่าสนใจมากขึ้นไปอีก

- ประโยคที่สาม : ตอกย้ำอีกครั้งว่า "ทำไมเขาต้องจ้างคุณ"

และ 7 ตัวอย่างการเขียนย่อหน้าสรุปในเรซูเม่ด้านล่างนี้ ต้องทำให้ HR สะดุด แล้วหยุดอยู่ที่เรซูเม่ของคุณแน่นอน

งานขาย

Let’s Talk

As a seasoned sales professional who loves interacting with people from all walks of life, I’ve learned over the years that the best way to break the ice is to have real, meaningful conversations.We respond to genuine interestrather than pushy sales pitches.I go beyond selling; I provide real solutions to everyday problems.

มาคุยกันเถอะ

ในฐานะที่เป็นพนักงานขายมืออาชีพที่มีประสบการณ์มาอย่างโชกโชน จึงชอบพูดคุย ชอบปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหลากหลายวงการทุกสาขาอาชีพ จากประสบการณ์ที่สั่งสมมา ทำให้รู้วิธีดี ๆ ที่จะทำลายกำแพงในการพูดคุยได้ คือ ไม่ใช่เอาแต่จะขายของเราต้องตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงให้กับลูกค้านอกจากเรื่องการขาย ฉันยังเสนอทางแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอีกด้วย

งานการตลาด

The Personal Touch

Having worked as a marketing specialist in the FMCG industry for the last 12 years, my philosophy in marketing is simple: it’s about providing unique and memorable brand interactions for users.Who doesn’t love personal gesturessuch as birthday treats, personalized recommendations based on our purchase history, or even a handwritten thank you card? It makes us feel appreciated and valued.That’s what drives me—craftingpersonalizedmoments that allow users to connect with the brand.

สร้างความรู้สึกเป็นกันเอง

ปรัชญาง่าย ๆ ด้านการตลาดที่ได้มาจากการทำงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดในธุรกิจ FMCG 12 ปีที่ผ่านมา คือ การสร้างแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์และน่าจดจำต่อลูกค้ามีใครบ้างที่ไม่ชอบได้รับการปฏิบัติที่พิเศษ อบอุ่นและเป็นกันเองเช่น ส่งของขวัญวันเกิด แนะนำสินค้าตามความต้องการ และความสนใจของลูกค้าแต่ละคน หรือแม้แต่การเขียนจดหมายขอบคุณด้วยลายมือตัวเอง สิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้รับรู้สึกมีคุณค่าและซาบซึ้งสิ่งที่ทำให้ฉันอยากทำงานในทุก ๆ วัน คือการสร้างความรู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเองให้กับลูกค้า ซึ่งจะทำให้พวกเขาเปิดใจยอมรับแบรนด์ได้

งาน HR

The Illusion of Employee Happiness

If there’s one thing I’ve learned in my many years of working in HR, it’s thatemployee happiness is an illusion.We’ll always want more. That’s just human behavior. So rather than trying to keep employees happy, my approach is to discover what drives them, and keep them inspired with meaningful work and stimulating environments.That’s what I do: I manage employees’ expectations with purpose and meaningful visions.

ความสุขของพนักงานคือภาพลวงตา

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานฝ่ายบุคคลมาหลายปี ก็คือความสุขของพนักงานคือภาพลวงตาธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการที่ไม่สิ้นสุด แทนที่จะคอยทำให้พนักงานมีความสุขอยู่ตลอด ฉันกลับเลือกที่จะค้นหาว่าพนักงานต้องการอะไร และรักษาแรงบันดาลใจในการทำงานของพวกเขา ด้วยงานที่มีความหมายและมีเป้าหมายที่ท้าทาย รวมถึงสถานที่ทำงานที่สร้างแรงบันดาลใจการจัดการกับสิ่งที่พนักงานคาดหวังด้วยวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ที่ตอบโจทย์ให้กับพนักงาน คือสิ่งที่ฉันทำ

งานการเงิน

The Big Picture

My 10 years’ experience as a Financial Planner has taught me that the key to effective financial management lies in one simple principle:keeping one’s eyes on the big picture. It would be understandable to focus on cost-cutting during economic downturns, but instead of going on the defense, it might be wiser to diversify and expand into new areas. That’s what I believe:taking calculated risks is essential for progress to happen.

มองภาพรวม

ประสบการณ์ 10 ปี ในฐานะนักวางแผนทางการเงินได้สอนฉันว่า กุญแจดอกสำคัญในการบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพอยู่ในหลักการง่าย ๆ นั่นคือหมั่นมองภาพรวมอยู่เสมอการพุ่งเป้าไปที่การลดค่าใช้จ่ายในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ แทนที่มัวแต่จะหาวิธีป้องกัน หากเปลี่ยนวิธีหรือเปลี่ยนมุมมองใหม่ ๆ ก็อาจจะดีกว่าการคำนวณความเสี่ยง เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นคือสิ่งที่ฉันเชื่อ

งานบัญชี

Keeping It Simple

As a Chartered Accountant with 5 years’ experience working for multinational corporates, my mission is simple:to introduce new systems and processes that simplify daily workflowsfor higher efficiency and accuracy.The point is tominimize(if not eliminate) errors—the smallest accounting error can have a ripple effect on the rest of theorganization’sbooks.

ทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย

เส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ กับการทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ 5 ปีที่ผ่านมา ภารกิจของฉันง่ายมาก นั่นคือแนะนำระบบและกระบวนการใหม่ ๆ ที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงานในแต่ละวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องแม่นยำเป้าหมายของฉันคือ การลด (หรือกำจัด) ข้อผิดพลาดต่าง ๆ เพราะความผิดพลาดทางบัญชีแค่เล็กน้อย ก็อาจกระทบกระเทือนไปทั้งระบบบัญชีขององค์กรได้

งานไอที

Empowering Lives with Technology

My varied experience in IT (e.g. programming, software architecture, user experience (UX) designer, web developer, etc.) stems from asimple desire to empower human lives with computing technologies. The world is becoming smaller and smaller by the day. Geographical boundaries are disappearing; cultural differences are fading. The human race is coming together.That’s what drives me: helping to pave the way towards an empowered global society.

เพิ่มขีดความสามารถของชีวิตด้วยเทคโนโลยี

ประสบการณ์ที่หลากหลาย ในการทำงานด้านไอที อย่างเช่น งานเขียนโปรแกรม, งาน software architecture, งานนักออกแบบ UX/UI หรืองาน web developer มีรากฐานมาจากความต้องการง่าย ๆ ที่จะเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โลกเราเล็กลงเรื่อย ๆ ขอบเขตทางภูมิศาสตร์จะค่อย ๆ หายไป วัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะเริ่มจางหาย ชนชาติต่าง ๆ เริ่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแรงผลักดันของฉันคือการมีส่วนช่วยปูทางไปสู่สังคมโลกที่ไร้ขีดจำกัดด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

งานวิศวกร

Shaping a Greener World

After working in engineering for the past decade, I’ve discovered that my passion lies increating products and solutions that contribute to a greener and cleaner world. It’s a worthy challenge that offers an opportunity to make a difference.I believe work is most meaningful when it allows us to shape positive change. It’s why I do what I do.

การสร้างโลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หลังจากผ่านการทำงานด้านวิศวกรรมมาตลอด 10 ปี ก็ได้ค้นพบว่า ฉันหลงใหลในการสร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและต่อโลกซึ่งถือเป็นความท้าทายที่คุ้มค่า ที่มีโอกาสได้สร้างความแตกต่างขึ้นมาฉันเชื่อว่างานจะมีความหมายมากที่สุด ก็ต่อเมื่อมันให้โอกาสเราได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นี่คือสาเหตุที่ฉันทำในสิ่งที่ฉันทำ

jobsDB หวังว่า ตัวอย่างการเขียนย่อหน้าสรุปในเรซูเม่ข้างต้น จะทำให้คุณเกิดไอเดียใหม่ ๆ ในการเขียนสรุปเรซูเม่ของคุณ

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

แบไต๋!! ไขข้อข้องใจ HR สนใจเรซูเม่แบบไหนกันแน่

เรียนไม่เก่ง เกรดไม่ดี แต่หางานดี ๆ ได้เหมือนกัน

Resumes

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด