ทำงานอย่างไรให้ ก้าวหน้าในที่ทำงาน ก่อนเพื่อนในรุ่น

ทำงานอย่างไรให้ ก้าวหน้าในที่ทำงาน ก่อนเพื่อนในรุ่น
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

เมื่อก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัย บทสุดท้ายของการเรียนจบและการเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็มาถึง นั่นก็คือ การได้งานที่ดีและงานที่ใช่ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งแรกที่บัณฑิตใหม่ทุกคนปรารถนา แต่เคยสงสัยไหมว่า ทำไมบางคนอายุเท่ากัน เรียนจบมาพร้อมกัน แต่ตำแหน่งหรือหน้าที่การงานไม่เท่ากัน? ในขณะที่เพื่อนบางคนทำงานที่ไหน ก็มีความ ก้าวหน้าในที่ทำงาน ได้เลื่อนตำแหน่งทุกปี แต่บางคนยังทำงานอยู่ที่เดิม ตำแหน่งเดิม เพิ่มเติมคือ อายุงานที่มากขึ้นเท่านั้น

ทุกอย่างย่อมมีเหตุและผล ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ไม่ใช่ได้มาจาก ”ดวงหรือความบังเอิญ” เสมอไป แต่ต้องมาพร้อมฝีมือ ความสามารถ และเทคนิควิธีการเพื่อทะยานสู่ตำแหน่งงานที่ใหญ่ขึ้น ซึ่ง JobsDB พร้อมนำเสนอ เพื่อให้คุณได้มีวิธีจัดการกับงาน และพุ่งทะยานสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็วและมีความ ก้าวหน้าในที่ทำงาน ไปได้ไกลกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน

เคล็ดลับเพื่อความก้าวหน้าในที่ทำงาน พุ่งทะยานสู่ความสำเร็จ

มีเป้าหมายชัดเจน

เมื่อทำงานไปสักระยะ ชีวิตกลับดูเรียบง่าย ทำงานตามหน้าที่ รอรับเงินเดือน ไม่มีแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ไม่มีการวางแผน ชีวิตเริ่มเฉา ทำงานไปวัน ๆ แต่เมื่อหันไปดูเพื่อนรุ่นเดียวกัน เค้ากลับวิ่งไวตำแหน่งใหญ่ อยู่บริษัทยักษ์ เคยสงสัยไหมว่าทำไม? ..เพราะคุณลืมวิ่งตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ก่อนที่จะมาทำงาน หรือบางคนยิ่งแย่ใหญ่คือ ไม่เคยตั้งเป้าหมายชีวิตการทำงานของตัวเอง การทำงานแบบมีเป้าหมายจะทำให้กระบวนการคิด และกิจวัตรประจำวันในการทำงานชัดเจนขึ้น รู้ว่าต้องทำอะไรเพื่ออะไร ต้องทำอย่างไร ควรขวนขวายให้ได้มาด้วยวิธีการใด และสุดท้ายคือ ที่ทำงานอยู่ทุกวันเพื่ออะไร เริ่มวันนี้ยังทัน

เรียนรู้ไว ใช้สมอง สังเกต จดจำ และทำต่อยอด

ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องใช้แรงและสมองควบคู่กันไป คนที่ย่ำอยู่กับที่มักจะเลือกใช้แรงเพียงอย่างเดียว ในการทำตามคำสั่ง และให้งานเสร็จไปวันต่อวัน จะสังเกตว่าคนที่รู้จักเรียนรู้ สังเกตและจดจำ ทั้งจากการสอนงานจากหัวหน้า การเรียนรู้งานจาก เพื่อนร่วมงาน การศึกษารูปแบบการทำงานเดิม ๆ ที่มีอยู่ และการปรับวิธีการให้เหมาะสมด้วยตนเอง จะช่วยพัฒนางานและตนเองได้รวดเร็วกว่าคนอื่น ๆ

มีผลงาน ลุยงานหนัก เก็บเป็นประสบการณ์ชีวิต

น้องใหม่ไฟแรง อย่ากลัวงานหนักและห้ามท้อ เพราะงานยิ่งหนักยิ่งช่วยให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้มากกว่าคนอื่น มีโอกาสแก้ปัญหาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากกว่าคนอื่น ยิ่งทำยิ่งมีผลงาน ยิ่งแก้ปัญหา ยิ่งก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ คนที่ทำงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายอาจจะถนัดเฉพาะในด้านนั้น ๆ ซึ่งต่างจากผู้ที่ได้เรียนรู้งานที่หลากหลาย จะช่วยให้เราได้รู้ว่าลักษณะงานแต่ละงานแตกต่างกันอย่างไร แล้วเราสามารถทำงานได้หลายแบบและถนัดแบบไหนที่สุด ประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายจะช่วยให้คุณมองเห็นความสามารถของตนเอง และทำให้คนอื่นมองเห็นความสามารถในตัวคุณด้วย

ศึกษาเพิ่มเติม ส่วนที่ขาด

การเรียนรู้ไม่มีวันจบ ถึงแม้ว่าเราจะเรียนจบแล้ว แต่เราก็ควรที่จะหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อใช้ในงาน และตามความสนใจส่วนตัว อย่างเช่น หลักสูตรเพิ่มเติมระยะสั้น ความถนัดเฉพาะทางที่จำเป็นต้องใช้ในงาน หรือการเรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอก เพราะไม่เพียงแต่จะสามารถนำความรู้มาใช้ในงาน แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความขยันใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอีกด้วย อาจจะเป็นจุดที่ทำให้ทางบริษัทเล็งเห็น และใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นต่อไป ทำให้คุณมีโอกาสก้าวหน้าในที่ทำงาน เพราะบริษัทส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เพิ่มเติม มีการให้ทุนหรือมีงบประมาณจัดสรรในส่วนนี้ อาจจะลองศึกษาเพิ่มเติมจากกฎระเบียบของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

สร้างสัมพันธภาพที่ดีที่เรียกว่า “เพื่อน”

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นทั้งเพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่ผู้ที่เราต้องติดต่องานด้วย และรู้จักสานสัมพันธ์ให้ยาวนานเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาหน้าที่การงานให้ก้าวหน้า มิตรภาพที่ดีต้องเริ่มจากการให้เกียรติ ความเชื่อใจ และความจริงใจต่อกัน แม้เราจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน แต่ก็ไม่ควรผูกมิตรด้วยการหาประโยชน์เป็นหลัก เพื่อนที่ดีจะชี้นำ บอกเล่า และช่วยเหลือในยามที่เรามีปัญหา และจะให้คำปรึกษาในยามที่เรามีความทุกข์ เพื่อนจะพาให้งานก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง

รู้เกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่ง

ในการทำงานไม่ว่าจะตำแหน่งอะไร ทางบริษัทจะมีเกณฑ์ในการเลื่อนขั้นและขึ้นเงินเดือนตามกฎระเบียบอยู่แล้ว เช่น การปรับเงินเดือนรายปีตามการประเมิน การปรับตำแหน่งตามอายุงานและประสบการณ์ การเลื่อนขั้นตามความสามารถและ ผลงาน ซึ่งเกณฑ์การวัดผลจะขึ้นอยู่กับหน้าที่ของแต่ละคน นอกจาการทำงานเต็มที่แล้ว การศึกษากฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของแต่ละบริษัทจะช่วยให้เรามีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้ากว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันได้อีกด้วย

การเป็นพนักงานที่ดีบางครั้งต้องแลกมาด้วยความขยัน อดทน ใฝ่รู้ ขวนขวาย และเสียสละ เทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ jobsDB นำมาบอกเล่าในวันนี้ คงจะช่วยให้พนักงานหน้าใหม่นำไปปรับใช้ เพื่อให้ทำงานได้อย่างสนุกและมีความสุขกับความก้าวหน้าในที่ทำงาน และการเลื่อนตำแหน่งแบบก้าวกระโดดกัน แต่ถ้างานนี้ยังไม่เป็นงานที่ใช่ อัปเดตโปรไฟล์กับ jobsDB เพื่อเปิดโอกาสให้ชีวิตการทำงานดีขึ้น ด้วยงานใหม่ที่ใช่กว่าเดิม

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

jobsDB Mobile App

คว้างานที่ใช่ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b52021/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%9a/

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้