บอกต่ออาชีพสุดปัง! จบมนุษยศาสตร์ ทํางานอะไรดี พร้อมฐานเงินเดือน

บอกต่ออาชีพสุดปัง! จบมนุษยศาสตร์ ทํางานอะไรดี พร้อมฐานเงินเดือน
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

สำหรับคนที่เรียนสายศิลป์มา เมื่อต้องก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย อีกหนึ่งคณะที่หลายคนใฝ่ฝันคงหนีไม่พ้น “คณะมนุษยศาสตร์” ซึ่งถือเป็นคณะยอดฮิตอีกคณะหนึ่ง ที่สามารถต่อยอดความรู้ของเด็กสายศิลป์ได้ตรงจุดที่สุด ดังนั้นบทความนี้จะพาไปเจาะลึกถึงสาขาวิชานี้กันให้มากขึ้น ว่าเขาเรียนเกี่ยวกับอะไร เมื่อจบมนุษยศาสตร์แล้ว สามารถทำงานอะไรได้บ้าง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาวะของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย เรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการ และการปรับตัวของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมไปถึงการศึกษาด้านวัฒนธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์และภาษา โดยจะมีการเจาะลึกมากขึ้น แบ่งไปตามสาขาที่ผู้เรียนเลือก เช่น ภาษาต่างๆ ทั่วโลก ด้านสังคม ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ครอบครัว การเมือง หรือโบราณคดี ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วในทุกๆ มหาวิทยาลัยจะมีคณะมนุษยศาสตร์แทบทั้งสิ้น เพียงแต่บางที่อาจมีการใช้ชื่อคณะที่แตกต่างกันออกไปบ้าง

คณะอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดังที่กล่าวไปว่าในบางมหาวิทยาลัย จะมีการใช้ชื่อคณะที่แตกต่างกันออกไป แต่รายวิชาหรือเนื้อหาที่สอนนั้น ค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก ฉะนั้นมาดูกันว่าจะมีคณะไหนบ้างที่ใกล้เคียงกับคณะมนุษยศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์

คณะนี้จะศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปและทักษะเชิงปัญญา โดยมีการผสมผสานศิลปวิทยาการต่างๆ เข้ามาร่วมด้วย เพื่อให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการนำศาสตร์ต่างๆ เข้ามาร่วมด้วย เช่น คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์ และดนตรี เพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย

  • คณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์มีความคล้ายกับคณะมนุษยศาสตร์ตรงที่เน้นศาสตร์เกี่ยวกับอักษรหรือภาษา ผสานกับเรื่องของวัฒนธรรมในแต่ละภาษาอีกด้วย ดังนั้นจึงมีการเรียนรู้เพิ่มเติมในด้านของประวัติศาสตร์และวรรณคดี เพื่อเป็นการสะท้อนถึงค่านิยมด้านความคิดของแต่ละชาติที่ใช้ภาษานั้นๆ

  • คณะสังคมศาสตร์

เป็นสาขาวิชาทึ่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสังคม รวมทั้งพฤติกรรมของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ โดยมีการใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมในการศึกษาด้วย ซึ่งจะเป็นการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

  • คณะโบราณคดี

จะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์ในอดีต ซึ่งจะเป็นการศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และทางโบราณคดี ทั้งในส่วนของโบราณวัตถุและโบราณสถาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความรู้ในเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต

  • คณะศึกษาศาสตร์ / คณะครุศาสตร์

คณะนี้อาจมีความแตกต่างจากคณะมนุษยศาสตร์มากที่สุด แต่ในแง่ของวิชาเอกที่เรียน ก็ถือว่ามีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง เช่น ในเรื่องของภาษา โดยคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์จะเน้นศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดการศึกษาและวิชาชีพครู เพื่อการดำเนินการและแสวงหาวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น

จบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทํางานอะไร

ได้เรียนรู้ถึงรายละเอียดคร่าวๆ กันไปแล้ว ว่าคณะมนุษยศาสตร์เขาเรียนอะไรกันบ้าง และมีคณะไหนบ้างที่ความคล้ายคลึงกัน คราวนี้ก็มาถึงอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนอยากรู้ว่า จบมนุษยศาสตร์ ทำงานอะไร ซึ่งต้องบอกเลยว่าสามารถต่อยอดไปได้หลากหลายอาชีพมากๆ ดังนี้

อาจารย์หรือครู

แม้คณะมนุษยศาสตร์จะไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการเป็น อาจารย์ หรือครูโดยตรงอย่างเช่น คณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์ แต่อย่างที่เราบอกไปว่า ในวิชาเอกต่างๆ หรือรายวิชาบางตัวนั้น ก็มีความคล้ายคลึงกันมากทีเดียว ดังนั้นหากจบมนุษยศาสตร์ ก็สามารถที่จะต่อยอดไปเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือครูในโรงเรียนได้เช่นกันเพียงแค่ไปเข้าเรียนเพิ่มเติมอีกประมาณ 1 ปี หรือจะไปเป็นติวเตอร์ก็ได้อีกด้วย

ฐานเงินเดือนโดยประมาณ : 15,000-40,000 บาท

ล่ามและนักแปล

สำหรับคนที่เรียนวิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษาต่างๆ แน่นอนว่าการจบไปแล้วทำงานเป็น ล่าม หรือนักแปล จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เรียน ภาษาที่ 3 ที่นอกเหนือจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษด้วยแล้ว ยิ่งได้เปรียบเข้าไปใหญ่ เพราะยังถือเป็นตำแหน่งที่ต้องการตลาดอยู่มาก ในการไปเป็นล่ามภาษาที่ 3 ในงานต่างๆ หรือการเป็นนักแปลภาษาในบทความหรือหนังสือ ฯลฯ

ฐานเงินเดือนโดยประมาณ : 30,000-100,000 บาท

นักเขียน

เมื่อมีการศึกษาด้านภาษาอย่างถ่องแท้ ก็ย่อมจะมีความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ออกมาได้ดี โดยเฉพาะในรูปแบบของการเขียนที่ต้องมีการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ดูเป็นทางการ และเข้าใจง่าย เช่นเดียวกันกับอาชีพล่ามหรือนักแปล ยิ่งหากมีความรู้ด้านภาษาที่ 3 ด้วยแล้ว ก็ย่อมได้เปรียบและมีโอกาสในตลาดการทำงานมากขึ้นด้วยนั่นเอง

ฐานเงินเดือนโดยประมาณ : 20,000-30,000 บาท

ทำงานด้านการท่องเที่ยว

เรื่องของการท่องเที่ยว ถือเป็นสิ่งที่ไม่เคยตกเทรนด์ เพราะไม่ว่าใครก็อยากพักผ่อนจากงานอันยุ่งเหยิงทั้งนั้น แล้วถ้าได้ทำในสิ่งที่ชอบมาเป็นอาชีพก็คงจะดีไม่น้อย ดังนั้นหากถามว่าเรียนจบมนุษยศาสตร์ ทำงานอะไรดี งานสาขานี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ โดยอาจเป็นได้ทั้งไกด์นำเที่ยว พนักงานโรงแรม แต่ต้องอย่าลืมว่างานด้านนี้ต้องอาศัยทักษะการมี Service Mind เข้าใจมาประกอบด้วย

ฐานเงินเดือนโดยประมาณ : 20,000-40,000 บาท

ทำงานกับบริษัทต่างชาติ

ต่อเนื่องกันกับผู้ที่เรียนในสาขาวิชาเอกด้านภาษา ก็อาจได้เปรียบกว่าคู่แข่งที่จบสาขาวิชาอื่นๆ หากต้องการทำงานในบริษัทต่างชาติ เพราะอย่างน้อยการติดต่อสื่อสารในบริษัทก็ต้องมีการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นหลัก ทั้งการติดต่อกับคนต่างชาติ การสื่อสารในองค์กร งานล่าม งานเขียน ฯลฯ

ฐานเงินเดือนโดยประมาณ : 25,000-40,000 บาท

ทำงานในสายการบิน

อาชีพในฝันของหนุ่มๆ สาวๆ หลายคนเมื่อเรียนจบมนุษยศาสตร์ แล้วจะทำงานอะไรดี หนึ่งในนั้นก็คือการได้ติดปีกเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนั่นเอง นี่ถือเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความรู้เรื่องการสื่อสารและความสามารถทางภาษาเป็นหลัก เพราะต้องพบเจอกับผู้โดยสารหลากหลายเชื้อชาติ นอกจากนี้ยังสามารถยังเป็นพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินได้อีกด้วยเช่นกัน ซึ่งสายอาชีพก็ต้องอย่าลืมว่าต้องมีพื้นฐานด้าน Service Mind มาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

ฐานเงินเดือนโดยประมาณ : 15,000-40,000 บาท

เลขานุการ

เลขานุการ เป็นอีกอาชีพที่เด็กมนุษยศาสตร์หลายคนสนใจ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเป็นหลัก โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงในองค์กรต่างๆ ในหลายบริษัทอาชีพเลขานุการจะใช้ชื่อว่า Assistant หรือผู้ช่วย ซึ่งอาจมีหน้าที่มากกว่าการจัดตารางงาน การติดต่อนัดหมายการประชุม ขึ้นอยู่กับว่าได้เข้าไปเป็นผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายไหน เช่น ผู้บริหารฝ่ายโลจิสติกส์ อาจต้องเข้าใจเรื่องคลังสินค้าและการขนส่ง ผู้บริหารฝ่ายการตลาดออนไลน์ ต้องเข้าใจเรื่องการตตลาดในช่องทางออนไลน์ต่างๆ ฯลฯ

ฐานเงินเดือนโดยประมาณ : 25,000-50,000 บาท

ทำงานด้านสื่อสารมวลชน

ด้วยความรู้ด้านภาษาและการสื่อสารที่คล่องแคล่ว ก็อาจต่อยอดไปทำงานสายนี้ได้เช่นกัน ในการเป็นผู้ประกาศข่าว นักข่าวภาคสนาม บรรณาธิการข่าว หรือคนเขียนสคริปต์ในรายการต่างๆ ฯลฯ เพราะงานด้านข่าวเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยทักษะด้านภาษาและสื่อสารที่ดีเยี่ยมทั้งสิ้น

ฐานเงินเดือนโดยประมาณ : 20,000-30,000 บาท

รับราชการ

ส่วนคนที่จบคณะมนุษศาสตร์ที่อยากได้ความมั่นคงไปจนวัยเกษียณ ก็สามารถเลือกรับราชการได้เช่นเดียวกัน โดยอาจเลือกประกอบอาชีพในกระทรวง ทบวง หรือกรมต่างๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ

ฐานเงินเดือนโดยประมาณ : 15,000-20,000 บาท

ทำงานสถานทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ

อีกหนึ่งสายงานที่ต้องอาศัยความรู้จากเรียนมนุษยศาสตร์หรือภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน เพราะการทำงานในสถานทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสังคม มนุษย์ วัฒนธรรม รวมไปถึงเรื่องของภาษา ที่ต้องใช้ในการติดต่อกับชาวต่างชาติเป็นหลัก

ฐานเงินเดือนโดยประมาณ : 15,000-25,000 บาท

นักจิตวิทยา

การจบมนุษยศาสตร์ ย่อมทำให้มีความเข้าใจศาสตร์ของมนุษย์อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เรียนด้านสาขาจิตวิทยา ก็อาจต่อยอดไปในสายอาชีพของการเป็นนักจิตวิทยาได้ ในการให้คำปรึกษากับบุคคลหรือองค์กรต่างๆ

ฐานเงินเดือนโดยประมาณ : 15,000-20,000 บาท

นักประวัติศาสตร์

ส่วนผู้ที่เรียนวิชาเอกทางด้านประวัติศาสตร์ เมื่อจบมาก็ย่อมมีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อออกมาทำงานเกี่ยวกับการวิจัย ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคล สถานที่ ประเทศ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ฐานเงินเดือนโดยประมาณ : 15,000-22,000 บาท

นักโบราณคดี

เช่นเดียวกับผู้ที่ศึกษาด้านโบราณคดีมาโดยเฉพาะ ก็จะสามารถนำความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในแง่กายภาพ และหลักฐานต่างๆ ที่ถูกค้นพบ มาปรับใช้กับตำแหน่งนักโบราณคดี เพื่อให้เข้าใจที่มาของมนุษย์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ฐานเงินเดือนโดยประมาณ : 20,000-30,000 บาท

บรรณารักษ์

อาชีพต้องอาศัยความรู้ความสามารถด้านการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ โดยจะต้องทำงานตามห้องสมุดของหน่วยงาน องค์กร หรือสถานบันต่างๆ

ฐานเงินเดือนโดยประมาณ : 15,000-18,000 บาท

Content creator หรือ Content writer

ปิดท้ายกันที่อาชีพยอดฮิตในยุคดิจิทัลอย่าง Content creator หรือ Content writer ที่ต้องอาศัยความรู้จากคณะมนุษยศาสตร์ด้วยเช่นกัน ทั้งในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา หรือไอเดียต่างๆ เพื่อต่อยอดออกมาเป็นคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ สร้างความแปลกใหม่และดึงดูดให้ผู้ชมหรือผู้อ่านติดตามคอนเทนต์ไปอย่างต่อเนื่อง

ฐานเงินเดือนโดยประมาณ : 20,000-30,000 บาท

สายงานอื่นๆ ที่คนจบมนุษยศาสตร์ทำได้

นอกจากสายอาชีพต่างๆ ที่บอกไปแล้ว ปัจจุบันเส้นทางอาชีพไม่ได้เริ่มในตอนเลือกคณะที่เรียนเสมอไป หลายคนจบออกมาไม่ทำงานไม่ตรงสาย ขึ้นอยู่กับความชอบ และโอกาส หลายคนเลือกที่จะเรียนเพิ่มเติมด้านอื่นๆ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ เช่น เรียนทำอาหารไปเป็นเชฟ เรียนการตลาดออนไลน์ไปทำ Digital Marketing ฯลฯ ทั้งนี้ยังมีอาชีพอื่นๆ ที่เด็กศิลปศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์สามารถเริ่มทำได้ เช่น พนักงานขาย AE ใน Agency งานธุรการ งานฝ่ายบุคคล ฯลฯ

ได้รับรู้ข้อมูลแบบอัดแน่นกันไปแล้ว ตั้งแต่คำถามที่ว่า คณะมนุษยศาสตร์เรียนอะไร ไปจนถึงจบมนุษยศาสตร์ ทำงานอะไร หลายคนคงได้คำตอบหรือมีไอเดียในใจกันบ้างแล้ว ว่าตัวเองเหมาะกับการเรียนคณะนี้หรือไม่ แล้วอาชีพต่างๆ ที่สามารถต่อยอดได้นั้น ตรงใจหรือตรงกับอาชีพที่ตัวเองใฝ่ฝันกันไว้บ้างไหม แต่ไม่ว่าเรียนสาขาอะไรหรือประกอบอาชีพแบบไหน หากมีใจรักในสิ่งนั้น ความสำเร็จก็ย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม ที่สำคัญหากเป็น เด็กจบใหม่ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปสัมภาษณ์งาน เพราะนายจ้างมองหาสิ่งต่างๆ ที่ไม่เหมือนกับผู้มีประสบการณ์ เมื่อเตรียมตัวมาพร้อม โอกาสไหนก็คว้าได้แน่นอน

ส่วนใครที่เพิ่งเรียนจบคณะมนุษยศาสตร์มา แล้วอยากหางานที่ชอบ บริษัทที่ใช่ JobsDB ก็พร้อมเสิร์ฟงานที่เกี่ยวข้องกับคณะมนุษยศาสตร์มาให้เลือกกันอย่างจุใจแล้ว สามารถคลิกดูงานได้เลยทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

หางานได้ง่ายผ่าน 3 ขั้นตอน (คลิกดูทีละขั้นตอนได้ทันที)

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

jobsDB Mobile App

คว้างานที่ใช่ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

การต่อรองเงินเดือนสำหรับเด็กจบใหม่

เริ่มงานแรก เงินเดือนน้อย ทำอย่างไรให้เติบโตไว

งานแรก

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด