7 คำถามสัมภาษณ์งานและแนวทางการตอบ เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งพนักงานขาย

7 คำถามสัมภาษณ์งานและแนวทางการตอบ เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งพนักงานขาย
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

การสัมภาษณ์งานสำหรับสาย งานขาย เป็นเหมือนจำลองการเสนองานแข่งกับคนอื่น ๆ เวลานี้จึงเป็นโอกาสในการขายทักษะ และประสบการณ์ให้กับผู้สัมภาษณ์งานได้ทราบ แต่ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานขายมาแล้วกี่ปีก็ตาม “ การสัมภาษณ์งาน ” ก็ยังคงเป็นขั้นตอนที่ทำให้คุณหวาดหวั่นได้เสมอ คุณจะประสบความสำเร็จในการสัมภาษณ์งานหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของคำตอบที่คุณตอบถูก แต่ขึ้นอยู่กับการทำความเข้าใจคำถามได้อย่างถูกต้องและคำตอบที่ดี ที่ทำให้คุณโดดเด่นมากกว่า jobsDB ขอแนะนำ 7 คำถามสำคัญที่พบบ่อยที่สุดเวลาไปสัมภาษณ์งาน พร้อมทั้งความหมายที่ซ่อนอยู่ในแต่ละคำถามที่ผู้ประกอบการต้องการรู้ และแนะนำแนวทางคำตอบที่ดีที่สุดมาให้คุณแล้วตรงนี้ค่ะ

1. อะไรที่คุณชอบที่สุดในการเป็นเซลส์? (What do you enjoy most about sales?)

ความหมายที่ซ่อนอยู่: ผู้สัมภาษณ์งานอยากรู้ว่าอะไรคือแรงขับเคลื่อนและแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณอยากเป็นเซลส์

ตอบอย่างไรให้โดน: เลือกตอบจากประสบการณ์ตรงของคุณ พูดถึงด้านต่าง ๆ ในกระบวนการขายที่คุณคิดว่าน่าตื่นเต้น เช่น การมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่หลากหลาย สินค้าที่คุณขายส่งผลให้สังคมมีความแตกต่างอย่างไร พยายามพูดให้ไม่เป็นทางการและพูดอย่างเฉพาะเจาะจง คำตอบนี้จะแสดงให้ผู้สัมภาษณ์งานเห็นถึงความจริงใจ ความรักและศรัทธาที่คุณมีต่ออาชีพนี้

2. คุณคิดว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพนี้? (What are the essential qualities to be successful in sales, in your opinion?)

ความหมายที่ซ่อนอยู่: เป็นคำถามทดสอบบุคลิกภาพและคุณลักษณะของคุณ

ตอบอย่างไรให้โดน: หยิบยกปัจจัยที่คุณคิดว่าเอื้อต่อการประสบความสำเร็จในอาชีพสักสองสามอย่าง และให้เหตุผลว่าทำไมคุณถึงคิดว่ามันสำคัญ หรือยกตัวอย่าง “ไอดอล” หรือคนที่มีคุณลักษณะดังกล่าว พร้อมให้เหตุผลว่าทำไมคุณจึงยึดถือเขาเป็นแบบอย่างในการทำงานได้อีกด้วย

3. แรงบันดาลใจในการขายของคุณคืออะไร? (What motivates you to sell?)

ความหมายที่ซ่อนอยู่: “ว่าที่” นายจ้างต้องการทราบว่าอะไรคือแรงขับเคลื่อนของคุณในการทำงานและคุณเหมาะกับบริษัทหรือไม่ถ้าเขาจ้างคุณ

ตอบอย่างไรให้โดน: ให้ตอบคำถามนี้อย่างซื่อสัตย์! อย่าตอบคำตอบสร้างภาพที่คุณคิดว่าเขาอยากได้ยิน หากคุณต้องการเติบโต มีอนาคตที่สดใสในสายงานอาชีพที่องค์กรใดองค์กรหนึ่ง คุณควรพิจารณาว่าวัฒนธรรมขององค์กร และสิ่งที่องค์กรต้องการนั้นสอดคล้องกับค่านิยมที่คุณมีหรือไม่ ใช้โอกาสนี้แสดงความเป็นตัวคุณ บอกแรงบันดาลใจของคุณว่าอาจมาจากการวางเป้าหมายที่ชัดเจน สินค้าหรือบริการที่มีผลกำไรที่จับต้องได้ หรือการทำยอดขายให้ทะลุเป้า

4. คุณช่วยบอกวิธีการขายของคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการปิดการขายกับคนที่เราหวังจะให้เป็นลูกค้าในอนาคตได้มั้ย? (You’re meeting a potential new client. Can you walk us through your sales process from start to finish?)

ความหมายที่ซ่อนอยู่: องค์กรต้องการประเมินทักษะการเข้าสังคม วิธีการเข้าหาลูกค้า และวิธีการขายของคุณเพื่อให้โดนใจลูกค้า

ตอบอย่างไรให้โดน: ตอบคำถามโดยเน้นไปที่การแสดงทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เน้นว่าคุณสื่อสารกับลูกค้าอย่างไร “ฟัง” ลูกค้ามากน้อยแค่ไหน ยกตัวอย่างคำถามส่วนใหญ่ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ทักษะการนำเสนองานที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ แต่นั่นไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้คุณปิดการขายได้ สิ่งสำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือความสามารถในการฟังอย่างตั้งใจและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งความเชื่อมั่นและมั่นใจซึ่งส่งผลต่อการขายของคุณ

5. ความสำเร็จในงานขายของคุณที่น่าจดจำที่ผ่านมาคืออะไร? (What is your most noteworthy sales achievement to date?)

ความหมายที่ซ่อนอยู่: ผู้สัมภาษณ์อยากรู้ว่า การขายของคุณประสบความสำเร็จอย่างไร และอยากเห็นทักษะการขายของคุณ

ตอบอย่างไรให้โดน: เลือกเจาะจงตัวอย่างที่แสดงให้เห็นจุดแข็งและทักษะที่โดดเด่นในการเป็นพนักงานขายของคุณ ถ้าเป็นไปได้ให้ยกตัวอย่างยอดขายที่คุณเคยทำทะลุเป้า หรือเหตุการณ์ที่คุณเป็นคนริเริ่มสร้างสรรค์กระบวนการขายใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มยอดขายของทั้งทีมในรอบไตรมาสหรือรอบปี พยายามบอกรายละเอียดให้ได้มากที่สุด รวมทั้งพูดถึงขั้นตอนทีละขั้นว่าคุณเอาชนะปัญหาและอุปสรรคระหว่างทางอย่างไรเพื่อให้ได้ใจผู้สัมภาษณ์งานยิ่งขึ้น

6. เรามักจะเรียนรู้จากความล้มเหลวมากกว่าความสำเร็จ ช่วยบอกถึงความล้มเหลวที่เคยเกิดขึ้นจากการขาย และคุณได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ครั้งนั้น? (We tend to learn more from our failures than we do our successes. Tell us about a deal you’ve lost and what you learned from the experience.)

ความหมายที่ซ่อนอยู่: การพูดถึงความล้มเหลวนับเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง การตอบคำถามนี้จะแสดงให้ผู้สัมภาษณ์เห็นถึงวุฒิ-ภาวะและการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของคุณ

ตอบอย่างไรให้โดน: ยกตัวอย่างเหตุการณ์ในอดีตที่คุณเคยทำผิดพลาด แจกแจงว่าเพราะอะไรถึงเกิดความผิดพลาดนั้น รวมทั้งอธิบายว่าคุณได้เรียนรู้และเติบโตจากเหตุการณ์นั้นอย่างไร มากน้อยแค่ไหน คำตอบนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณไม่อายที่จะยอมรับความผิดพลาดและเติบโตขึ้นจากประสบการณ์ครั้งนั้น

7. คุณคิดว่าอะไรคือความท้าทายที่สุดในการเป็นพนักงานขายและคุณมีวิธีจัดการกับความท้าทายและอุปสรรคนั้นอย่างไร? (What would you say are the biggest challenges of working in sales and how do you deal with them?)

ความหมายที่ซ่อนอยู่: องค์กรต้องการทราบจุดอ่อนของคุณและต้องการประเมินว่าคุณมีวิธีรับมือและจัดการกับปัญหาที่เข้ามาภายใต้ความกดดันได้ดีมากน้อยแค่ไหน

ตอบอย่างไรให้โดน: ความซื่อสัตย์คือจุดขายของคุณ ! บอกองค์กรถึงจุดอ่อนที่คุณคิดว่าเป็นอุปสรรคของคุณมากที่สุด รวมทั้งอธิบายให้พวกเขาฟังว่าคุณมีวิธีจัดการกับข้อบกพร่องของคุณอย่างไร สิ่งที่องค์กรต้องการคืออยากเห็นคุณกล้าที่จะยอมรับข้อผิดพลาดและแสดงปณิธานที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

เคล็ดลับสุดท้าย: อย่าตื่นตระหนกถ้าผู้สัมภาษณ์งานจะใช้ลูกล่อลูกชนในการตั้งคำถามกับคุณ

คิดบวกไว้ค่ะ คิดว่าจะมีโอกาสอะไรที่ให้คุณได้แสดงความสามารถในการเป็นพนักขายตัวแม่ได้ดีไปกว่าการสัมภาษณ์งาน?

ขอให้คุณโชคดีค่ะ ^^

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

jobsDB Mobile App

คว้างานที่ใช่ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

คนแบบไหนที่จะได้เป็น Manager ก่อนอายุ 30

5 ประโยคภาษาอังกฤษพูดแล้วลูกค้าพอใจ

สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้