การบริหารงานบุคคลที่ดีช่วยลดภาษีได้

การบริหารงานบุคคลที่ดีช่วยลดภาษีได้
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ทราบไหมว่า การบริหาร งานบุคคล นั้นสามารถช่วยองค์กรของคุณลดภาษีได้ จากนโยบายของกรมสรรพากรที่ประกาศออกมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในเรื่องของการส่งเสริมการอ่าน และการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ

1. การส่งเสริมการอ่านให้แก่บุคลากร

หากบริษัทของคุณมีการส่งเสริมการอ่านให้แก่บุคลากรในองค์กร มีการจัดหาหนังสือดี ๆ ให้แก่พนักงานได้อ่านเพื่อเสริมความรู้ พัฒนาการทำงาน เสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน กรมสรรพากรมีนโยบายส่งเสริมการอ่านที่ช่วยให้องค์กรของท่านสามารถนำค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับห้องสมุดของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมาลดหย่อนได้เต็มจำนวนในส่วนที่ไม่เกินห้าหมื่นบาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

2. การส่งเสริมคนพิการให้มีงานทำ

บริหารบุคคล-ลดภาษี หากองค์กรของคุณมีการรับคนพิการเข้าทำงานเกินกว่าร้อยละ 60 ของลูกจ้างในสถานประกอบการ และมีระยะเวลาการจ้างไม่น้อยกว่า 180 วันในปีภาษี หรือรอบระยะเวลาบัญชีจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้เต็มจำนวนของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพิการเข้า ทำงาน ตามนโยบายกระตุ้นและผลักดันให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเงินเลี้ยงชีพตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ต้องเป็นภาระให้แก่สังคม

ทั้งนี้หากคุณมีความสนใจในนโยบายลดภาษีดังกล่าว หรือมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ RD Call Center 1161

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ดูแลพนักงานให้ดี ไม่ได้มีแค่เรื่องเงิน

บริหารคนให้ได้ผล ต้องดูที่คนต้นแบบ

เรื่องเล่าธุรกิจ

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด