รายงานตัวว่างงานทำอย่างไร มีกี่ขั้นตอน

รายงานตัวว่างงานทำอย่างไร มีกี่ขั้นตอน
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

เห็นหัวข้อบทความนี้แล้วอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไป อย่ามองว่า “การว่างงาน” เป็นสิ่งไกลตัวในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ จริง ๆ แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้ไว้ใช่ว่าหรือรู้ไว้ก็ไม่เสียหายแต่อย่างใด เพราะถึงเวลาที่คุณต้องเผชิญกับเหตุการณ์นี้เข้าอย่างจังแล้ว อย่างไรเสียก็เคว้งคว้างแน่นอน แต่จะเคว้งอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ์

รายงานตัวว่างงาน

วันนี้ JobsDB มัดรวมเอาขั้นตอนต่าง ๆ มาให้เรียบร้อย ทำความเข้าใจไปพร้อมกัน รับรองว่าไม่ยุ่งยากเกินความตั้งใจแน่นอน

สิ่งที่ต้องรู้! เมื่อเป็นคนว่างงาน พร้อมขั้นตอนการขึ้นทะเบียน

การที่คุณจะรายงานตัวว่างงานหรือขึ้นทะเบียนว่างงาน เพื่อรับสิทธิ์และเงินทดแทนได้นั้น จำต้องเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 และจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนว่างงาน

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณว่างงานช่วงเมษายน 2565 ต้องนับระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงานคือ เดือนธันวาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2565 ซึ่งจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2565

หากคุณมีคุณสมบัติเหล่าดังกล่าวครบถ้วนทุกข้อ เข้าสู่ลำดับถัดไปด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน ภายใน 30 วัน โดยขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน เพราะหากไปช้ากว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิประกันสังคมทดแทนกรณีว่างงานนั่นเอง

Tips : ด้วยสถานการณ์ Covid19 เพื่อลดความเสี่ยงของการรวมตัว ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมมีระบบ E-service ให้คุณรายงานตัวว่างงานแบบออนไลน์ได้แล้ว  โดยขั้นตอนต่าง ๆ มีรายละเอียดให้ด้านล่าง

ว่างงาน : กรณีลาออกจากงาน

หากคุณเป็นฝ่ายลาออกจากงานหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง เงินทดแทนจะอยู่ที่ 30% ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 90 วันต่อรอบปฏิทิน สมมุติค่าจ้าง 30,000 บาท/เดือน จะได้รับเงินทดแทนวันละ 300 บาท (1 วัน) สูงสุด 27,000 บาท (90 วัน)

คำนวณด้วยการเอาค่าจ้างที่ได้เป็นตัวตั้ง 30,000 x 0.30 (30 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง)x 90 (จำนวนวันสูงสุด)/ 30 = 27,000 ซึ่งผลลัพธ์ตรงนี้แสดงถึงจำนวนเงินทดแทนสูงสุดที่ได้รับ หากอยากทราบเป็นเงินทดแทนรายวันที่จะได้ ให้เอา 27,000/90 = 300/วัน

ว่างงาน : กรณีถูกเลิกจ้าง

กรณีนี้จะได้เงินชดเชยมากกว่าการลาออกเอง โดยจะได้เงินทดแทน 50% ของค่าจ้าง และไม่เกิน 180 วันต่อรอบปฏิทิน สมมุติค่าจ้าง 30,000 บาท/เดือน จะได้รับเงินทดแทนวันละ 500 บาท (1 วัน) สูงสุด 90,000 บาท (180 วัน)

คำนวณด้วยการเอาค่าจ้างที่ได้เป็นตัวตั้ง 30,000 x 0.50 (50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง) x 180 (จำนวนวันสูงสุด)/ 30 = 90,000 ซึ่งผลลัพธ์ตรงนี้แสดงถึงจำนวนเงินทดแทนสูงสุดที่ได้รับ หากอยากทราบเป็นเงินทดแทนรายวันที่จะได้ ให้เอา 90,000/180 = 500/วัน

หมายเหตุ : ตัวเลขทั้งหมดจะคำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นเอกสาร กรณีว่างงาน

เมื่อคุณทราบจำนวนเงินชดเชยที่ต้องได้รับเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนการกรอกและยื่นเอกสาร ซึ่งอย่างที่เกริ่นไปตอนแรก ปัจจุบันทางสำนักงานประกันสังคมมีระบบ E-service ให้คุณเข้าไปรายงานตัวว่างงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดขั้นตอนต่าง ๆ และประหยัดเวลามากขึ้น

อย่างไรก็ดีหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ นั้น ยื่นได้ที่สำนักประกันสังคม หรือจะยื่นผ่านช่องทางไลน์หรือ e-mail ของสำนักงานประกันสังคมใกล้คุณก็ได้เช่นกัน แนะนำให้โทรไปถามข้อมูล ณ ประกันสังคมก่อน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา

ระบบ E-service รายงานตัวว่างงาน

 1. เข้าไปที่เวปไซต์กรมการจัดหางาน https://empui.doe.go.th/auth/index จากนั้น เลือก กรณีใช้บริการจากที่บ้านหรือสถานที่อื่นที่ไม่ใช่สำนักงาน” หรือ “กรณีเดินทางมาใช้บริการที่สำนักงาน”
 2. กด “ลงทะเบียน” สำหรับผู้ใช้ใหม่ หรือ “ลงชื่อเข้าใช้งาน” เพื่อใส่เลขบัตรประชาชน และรหัสผ่านที่เคยได้รับแล้ว
 3. อ่านรายละเอียด จากนั้นกดยอมรับและเข้าใช้งาน
 4. กรอกข้อมูลตามบัตรประชาชน

5.อัปโหลดรูปและกรอกข้อมูลส่วนอื่น ๆ

 1. เข้าสู่การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

7.เลือกเมนูขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน พร้อมกรอกรายละเอียด อย่าง สถานที่ทำงานล่าสุด ตำแหน่ง สาเหตุที่ออก วันที่ออกจากงาน เงินเดือน ข้อมูลนายจ้าง ฯลฯ

 1. จากนั้นคลิกข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน แล้วตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการแก้ไขคลิกที่ “ข้อมูลส่วนตัว”
 2. รับเอกสาร “หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน” และ “วันที่นัดรายงานตัวของผู้ประกันตน” รวมถึงจดจำวันรายงานตัวทุกครั้งให้แม่นยำ เพราะคุณต้องเข้ามากดรายงานตัวตามวันที่ระบุทุกครั้ง (พิมพ์ออกมาเก็บไว้ได้)

10.เมื่อได้วันรายงานตัวแล้วเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน หากคุณต้องการหางาน คลิกดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ได้ที่ช่อง “งานแนะนำ” หรือกด “สมัครงาน Smart Job”

หลักฐานเพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคม กรณีว่างงาน

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) ดาวน์โหลด คลิก
 2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 4. หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส.6-09) กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09 ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้
 5. หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
 6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ผ่านธนาคาร ดังนี้

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ช่องทางยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (ว่างงาน)

 1. ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
 2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตอบรับ
 3. ส่งทางโทรสาร (FAX) ของสำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขา
 4. ส่งทาง e-mail หรือสำนักงานประกันสังคมพื้นที่จังหวัด/สาขากำหนด
 5. ส่งทางไลน์ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขากำหนด

เมื่อคุณขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานแล้วในระบบรวมถึงยื่นเอกสารต่าง ๆ กับทางประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมเข้ามารายงานตัวว่างงานในระบบ E-service ตามวันที่แจ้งด้วย ส่วนเงินจะได้เมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับรอบการโอนเข้าบัญชี ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทุกต้นเดือน

JobsDB ไม่อยากให้คุณจมปลักกับการว่างงานนาน อย่าลืมเปิดโอกาสให้ตัวเอง พบกับโอกาสใหม่ ๆ ที่ไฉไลกว่าเดิม องค์กรดี ๆ งานเจ๋ง ๆ รอคุณอยู่มากมายที่นี่ อัปเดตเรซูเมให้ปัง แล้วยื่นสมัครเลย!

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้