เจาะลึก นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) อาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่

เจาะลึก นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) อาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

นวัตกรรมที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้คงหนีไม่พ้น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สื่อดิจิทัล และเครือข่ายทางสังคมต่าง ๆ เพราะสิ่งเหล่านี้กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยทำให้สิ่งที่มนุษย์จินตนาการเกิดขึ้นได้จริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งข้อมูลข่าวสาร ระบบการขนส่ง การเงิน ก็สามารถเชื่อมต่อและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส ดังนั้นหลายหน่วยงานจึงหันมาให้ความสนใจการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ต้องการซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ตำแหน่งสำคัญอย่าง Software developer จึงเป็นตำแหน่งที่หลายองค์กรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในกลุ่มสายไอทีหรือเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันและในอนาคตอีกด้วย จึงกลายมาเป็นเป็นอาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่เลยก็ว่าได้

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)

ดังนั้นจึงทำให้หลายคนเริ่มหันมาสนใจว่า Software developer คืออะไร? ทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไร? ต้องมีทักษะอะไรบ้างถึงจะทำงานด้านนี้ได้? แล้วจำเป็นสำหรับองค์กรประเภทไหน? วันนี้ JobsDB มีข้อมูลมาฝากทุกคนกัน

Software developerหรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์คือ ผู้ที่ความเชี่ยวชาญในการออกแบบ การวางแผนพัฒนา เน้นในเรื่องของ การเขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษาโปรแกรมใดภาษาหนึ่ง รวมไปถึงการบริหารโปรเจกต์และออกแบบฟีเจอร์ต่าง ๆ ให้กับบริษัทอีกด้วย ซึ่งขอบเขตงานจะกว้างกว่า การเขียนโปรแกรม โดยอาจมีส่วนร่วมในทั้งโปรเจค มากกว่าดูแลส่วนของชิ้นงาน ซึ่งในกลุ่มนี้อาจรวมถึงโปรแกรมเมอร์ฟรีแลนซ์

ลักษณะงานหลัก ๆ ที่ทำ

 1. วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
 2. ศึกษากระบวนการ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
 3. ออกแบบกระบวนการในการทำระบบซอฟต์แวร์ให้เป็นมาตรฐาน
 4. ทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการให้เป็นไปตามความต้องการ
 5. ประเมินผลการทำงานของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ พร้อมประเมินผลความเสี่ยง
 6. สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบใหญ่ให้มีคุณภาพสูง
 7. ดูแลแก้ไขข้อมูลด้านซอฟต์แวร์ของสถานประกอบการ
 8. แนะนำและสอนเทคนิคการใช้โปรแกรมให้พนักงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 9. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ลำดับขั้นตอนในการทำงาน

การมองเห็นปัญหาของซอฟต์แวร์ >  วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการพัฒนา > การออกแบบฟอร์ม รูปแบบ หน้าตาของแพลตฟอร์ม รวมถึงการดีไซน์ด้านต่าง ๆ > ทำโค้ดและสร้างซอฟต์แวร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง > ทดลองระบบ

ทักษะที่ต้องมี

หากอยากเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่องค์กรไหนก็ต้องการ ทักษะที่จำเป็นต้องมี ควรมีทั้ง Hard Skill และ Soft Skill

 • Hard Skillที่เน้นจะเป็นเรื่องของการ Coding เป็นหลัก เนื่องจากเป็นคนที่ต้องรู้จักภาษาโปรแกรมเป็นอย่างดี ทักษะพื้นฐานด้านภาษาโปรแกรมที่ควรมี คือ ภาษา C, C+, Java, COBAL, IOS, Android , Java, Python, Lisp นอกจากนี้ยังรวมไปถึงทักษะในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนงานได้อย่างแม่นยำ
 • Soft Skillที่จำเป็นต้องใช้คือเรื่องของการสื่อสาร รวมทั้งต้องรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้อื่น ต้องใส่ใจในรายละเอียด มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่คิดนอกกรอบ และมีแง่มุมหลายมุมมอง มีทัศนคติที่ดี มีการบริหารเวลาที่ดี มีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อลูกค้าและสังคม มีความซื่อสัตย์ในอาชีพ ไม่ใช้ความรู้ ความสามารถในการดัดแปลงข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

จำเป็นสำหรับองค์กรประเภทไหน

เนื่องจากโลกกำลังเปลี่ยนเป็นยุคดิจิทัล ส่งผลให้เกือบทุกหน่วยงานพยายามที่จะมีเว็บไซต์ของตนเองเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทำธุรกิจ กิจกรรมหรือสินค้าของตนเองสามารถเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างเว็บไซต์ของบุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคลก็มีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ทำให้การจ้างงานตำแหน่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นที่ต้องการในตลาดเป็นอย่างมาก

ตำแหน่งนี้จึงจำเป็นทั้งองค์กรขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้ องค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการมีเว็บไซต์ของตนเองอาจจะให้หน่วยงานทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งมีบุคลากรที่ชำนาญทางด้านนี้ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ได้เอง สำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรที่ไม่มีหน่วยงานหรือบุคลากรชำนาญในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ อาจจะจัดจ้างบริษัทหรือจัดจ้างผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีความชำนาญงานทางด้านนี้ออกแบบและบำรุงรักษาเว็บไซต์ขององค์กรของตนก็ย่อมได้ รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการนำเสนอในเว็บไซต์เพื่อโฆษณาสินค้าและบริการ

ดังนั้นนักพัฒนาซอฟต์แวร์จึงเป็นสายอาชีพที่มีความต้องการสูงและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกวัน อัตรารายได้สูง และที่สำคัญบุคลากรในสายไอทียังคงมีไม่เพียงต่อตลาด และ JobsDB เชื่อว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์จะเป็นหนึ่งในกลุ่มงานสายไอทีที่เป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันและในอนาคตแน่นอน หากใครเริ่มสนใจอยากจะทำตำแหน่งนี้ สามารถเข้าไปสมัครงานด้านไอทีจากบริษัทชั้นนำที่แอปพลิเคชัน JobsDB กันได้เลย

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b5/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/computational-linguistics/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/ai-engineer/

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด