Service Mind ของนักขายตรงสำคัญอย่างไร

Service Mind ของนักขายตรงสำคัญอย่างไร
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

          จิตวิญญาณบริการของนัก ขายตรง  เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะนำไปสู่การประสบความสำเร็จในอาชีพ ขายตรง โดยการใช้หลักการให้บริการที่ดี มีจิตวิญญาณในการบริการหรือ บริการด้วยใจ ที่เรียกว่า “SERVICE MIND” ซึ่งประกอบด้วย

บริการด้วยใจ           1. S: Smile ยิ้มแย้มแจ่มใส การยิ้มเป็นบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความมีมิตรภาพที่ดี บ่งบอกถึงอารมณ์ ความรู้สึก เป็นสิ่งที่เชื้อเชิญให้ผู้พบเห็นรับรู้ถึงไมตรีจิตที่สดใส จริงใจ รอยยิ้มเป็นสิ่งที่ลงทุนน้อยแต่ให้คุณค่ามหาศาล ซึ่งมีอยู่ในตัวเราทุกคนที่พร้อมจะแสดงออกให้คนอื่นรับรู้ จนเกิดความประทับใจ และนำไปสู่ความสุขของการพบเจอ การยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งของนักขายตรงที่จะต้องปลูกฝังให้เป็นนิสัย

          2. E: Eye Contact สบตา ในการพูดคุย ทักทาย พบปะกับบุคคลอื่น เพื่อเป็นการแสดงความจริงใจกับบุคคลนั้นเราจะต้องสบตามองเขาด้วยความเป็นมิตรและแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะพูดคุย ให้เขารับรู้ว่าเรากำลังคุยกับเขาอยู่ แต่ไม่ใช่เป็นการมองเพื่อการจับผิดหรือดูถูกดูหมิ่น ซึ่งการสบตาและทักทายด้วยรอยยิ้มอย่างมีจิตวิญญาณของการบริการจะสามารถ สร้างความประทับใจ แก่ผู้พบเจอ และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีหรือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของนักขายตรงมืออาชีพ

          3. R: Remember จำ ความจำ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญของอาชีพขายตรง ซึ่งถ้ามีข้อมูลรายละเอียดต่างๆ มากก็ต้องให้เครื่องมือหรือเทคนิคในการช่วยจำ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และความสามารถในการจำของแต่ละคน โดยสิ่งที่นักขายตรงต้องจำจะสามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

    • ความจำภายใน เป็นความจำเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัท แผนการตลาด โอกาสการสร้างรายได้ สินค้าและบริการ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทนักขายตรงต้องจำให้แม่นยำและถูกต้อง
    • ความจำภายนอก เป็นความจำเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้าหรือทีมงาน เช่น จำชื่อลูกค้าได้ จำได้ว่าลูกค้าทำอาชีพหลักอะไร ชอบซื้อสินค้าอะไรบ่อย มีงานอดิเรกอะไร ชอบเครื่องดื่มอะไร ฯลฯ
    • ความจำเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปและเหตุการณ์เฉพาะหน้า เช่น การรอบรู้ข่าวสารใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องการนัดหมาย การสั่งซื้อสินค้าและการส่งมอบ ฯลฯ

          4. V: Viewing บรรยากาศ/ การเอาใจใส่รอบข้าง อาชีพขายตรงเป็นอาชีพที่ต้องเสนอขายสินค้าหรือบริการเป็นรายบุคคล และสามารถนำเสนอขายได้ในทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นนักขายตรงจะต้องดูความเหมาะสมของสถานที่ เวลา และบรรยากาศในการนำเสนอ ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของลูกค้า หรือทีมงานเพื่อสร้างให้เกิดความประทับใจ ตลอดจนเกิดผลประโยชน์สูงสุดในการนำเสนอขายและให้บริการจนได้รับความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย สามารถสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพขายตรงได้

          5. I: Impressive สร้างความประทับใจ นักขายตรงจะต้องสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าหรือทีมงานในทุกโอกาส หรือทุกสถานการณ์ ไม่ใช่มุ่งที่จะเสนอขายสินค้าหรือหาทีมงานอย่างเดียว การสร้างความประทับใจสามารถกระทำได้ตั้งแต่การพบปะกันครั้งแรกหรือก่อนการเป็นลูกค้า หรือทีมงาน ซึ่งสามารถทำได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ แม้แต่การพูดจาที่สุภาพ เหมาะสม หรือการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ลูกค้าหรือทีมงานต้องการก็สามารถสร้าง ความประทับใจได้

ที่มา : www.siamturakij.com

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ขายอย่างไร ให้ลูกค้าอยากซื้อ

ลูกค้าคาดหวังอะไรจากการซื้อสินค้าและบริการ

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้