ตกงาน ไม่ต้องตกใจ ขึ้นทะเบียนคนว่างงานได้ประโยชน์เพียบ

ตกงาน ไม่ต้องตกใจ ขึ้นทะเบียนคนว่างงานได้ประโยชน์เพียบ
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ในขณะที่เราตกอยู่ในห้วงความผันผวนของหลายๆ สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายๆ กิจกรรมไม่สามารถดำเนินกิจวัตรต่อไปได้อย่างเต็มรูปแบบ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นรอบตัว วิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป ส่งผลถึงภาคธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม ปัจัยหลักของผลกระทบต่างๆ มาจากการระบาดของโรค Covid-19 ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานและไม่รู้ว่าปลายทางจะจบเมื่อไหร่ หลายสิ่งเกิดการเรียนรู้และสามารถปรับตัวได้ แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีอีกหลายธุรกิจที่ไม่สามารถฟื้นฟูกลับขึ้นมาให้เป็นดังเดิม

สถานการณ์ดังกล่าว ทำให้หลายธุรกิจในโลก เกิดสภาวะที่เหล่าลูกจ้างทั้งหลายภาวนาไม่ให้เกิดขึ้น คือ การที่ธุรกิจต้องปิดตัวลง หลายบริษัทปรับลดพนักงาน อีกหลายแห่งที่ต้องเลิกจ้างลูกจ้าง เพราะรับมือไม่ไหว พนักงานจำนวนมากต้องตกงาน และทำให้ขาดรายได้ไปเป็นจำนวนมาก บทจะหางานใหม่ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ในทันที แต่ไม่ต้องกังวลใจไป หากเราเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เราสามารถยื่น ‘ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน’ รับค่าทดแทนสำหรับลูกจ้างงานที่ว่างงานกระทันหันเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงที่เรากำลังหางานใหม่ได้

ตกงาน

ก่อนไปลงทะเบียน เรามาทำความรู้จักและเข้าใจ ‘การขึ้นทะเบียนคนว่างงาน’ กันก่อนดีกว่าว่าคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร เพื่อให้เราได้รับประโยชน์ครบถ้วนตามสิทธิ์ที่ควรได้รับ

‘การขึ้นทะเบียนคนว่างงาน’ คืออะไร

หากคุณเป็นลูกจ้าง ที่มีการได้รับว่าจ้างตามกฏหมาย และเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด คุณคือลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนหลังจากว่างงาน แต่จะต้องเป็นลูกจ้างในมาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบในทุกๆ เดือน ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องอยู่ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน และไม่ได้ทำผิดกฏหมาย ซึ่งหากอยากทราบว่าเราเข้าข่ายรับเงินทดแทนได้หรือไม่ สามารถตรวจเช็กสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมได้โดยตรง

เช็คเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์ให้พร้อม จะได้รู้ว่าเราสามารถรับสิทธิ์ได้หรือไม่

หากคุณกำลังเตรียมตัวที่จะไปขึ้นทะเบียนคนว่างงาน อยากให้คุณลองตรวจสอบความพร้อมก่อนไปขึ้นทะเบียนว่างงานไปพร้อมๆ กับเรา เพื่อที่ไม่ได้ต้องเสียเวลา เสียค่าน้ำมันไปฟรีๆ

 • ขึ้นทะเบียนว่างงานที่ ‘สำนักจัดหางาน’ ในระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ออกจากงานโดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงานจากสถานที่ทำงาน
 • หลังจากที่ขึ้นทะเบียนแล้ว สำนักจัดหางานของรัฐจะคัดเลือกงานที่เหมาะสมมาให้ ต้องมั่นใจว่าพร้อมจะทำงานที่ถูกคัดเลือกมาให้คุณ และห้ามปฏิเสธการฝึกงานในขณะที่ได้รับงานไปแล้ว
 • ในระหว่างที่ว่างงาน ต้องรายงานสถานะการว่างงานที่สำนักจัดหางาน หรือผ่านงานเว็บไซต์ ตามวันและเวลาที่กำหนด อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • ต้องไม่ใช่ผู้ที่ว่างงานจากกรณี ทุจริตต่อหน้าที่ มีความผิดอาญาโดยเจตนากับนายจ้าง จงใจทำให้บริษัทและนายจ้างของตนได้รับความเสียหาย หรือฝ่าฝืนกฏ ระเบียบในการทำงาน หรือทำผิดกฏหมายร้ายแรง
 • ห้ามเป็นผู้ที่ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีการแจ้งกับนายจ้าง หรือไม่มีเหตุอันควร
 • ไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ และไม่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39

ว่างงานแบบไหน ได้รับเงินทดแทนเท่าไหร่

เหตุผลจากการว่างงานของแต่ละคนแตกต่างกันไปตามเหตุและความจำเป็น เรามาลองสำรวจดูกันว่า เราจะได้รับเงินทดแทนจากการว่างงานมากน้อยแค่ไหน

เลิกจ้าง

รับเงินทดแทน ไม่เกิน 180 วันต่อปี ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย และต้องส่งเงินสมทบประกันสังคม 6 เดือนต่อเนื่อง ภายใน 15 เดือนก่อนถูกเลิกจ้าง

ลาออกเอง หรือหมดสัญญาจ้างงาน

รับเงินทดแทน ไม่เกิน 90 วันต่อปี ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย และต้องส่งเงินสมทบประกันสังคม 3 เดือนต่อเนื่อง ภายใน 15 เดือนก่อนถูกเลิกจ้าง

อีกหนึ่งข้อสำหรับผู้ว่างงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม นอกจากเงินสมทบที่จะได้รับหลังขึ้นทะเบียนแล้ว เรายังสามารถใช้สิทธิการรักษาทั่วไปของประกันสังคมได้อีก 6 เดือน โดยไม่ต้องจ่ายเงินสมทบภายในระยะเวลาดังกล่าว

เริ่ม ‘ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน’ ทำยังไง ไปดูกันเลย

ปัจจุบันการขึ้นทะเบียนคนว่างงาน สามารถทำได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นกว่าในอดีต เพราะไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคมแล้ว ซึ่งเราสามารถขึ้นทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลย แต่ก่อนที่อื่น เราต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนลงทะเบียน จะได้ไม่เสียเวลา

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)
 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือรับรองการออกจากงานหรือแบบแจ้งลาออกจากงาน (สปส. 6-09) (ถ้ามี)
 • หนังสือคำสั่งนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ โดยชื่อในหน้าสมุดบัญชีต้องเป็นชื่อผู้ประกันตนเท่านั้น

หลังจากเตรียมเอกสารต่างๆ ครบพร้อมแล้ว ได้เวลาลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์หลังจากว่างงานแล้ว

 1. ไปที่สำนักงานจัดหางาน หรือเข้าเว็บไซต์ของกรมจัดหางาน จากนั้นลงทะเบียน กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย
 2. เตรียมเอกสารแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) และเอกสารอื่นๆ ให้พร้อม
 3. เมื่อจัดเตรียมพร้อมแล้ว ให้ทำการส่งเอกสารไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่เราอยู่ได้เลย

ต่อไปว่างงานก็ไม่กังวล เพราะมีเงินสำรองจากการ ‘ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน’ แล้ว

มาถึงตรงนี้แล้ว หลายๆ คนคงรู้สึกเบาใจมากขึ้น แม้ว่าสถานการณ์จะหนักแค่ไหน ก็ยังมีทางออกให้กับชีวิต และการว่างงานก็ไม่ได้เป็นจุดสุดท้าย แต่มันคือการเตรียมพร้อมเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคต

เราอยากขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ว่างงานอยู่ในตอนนี้ และเราเชื่อว่า หลังจากที่เราล้มไปได้ไม่นาน ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดี หากใครรู้สึกอยากใช้เวลานี้เพื่อพัก และไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆ แต่ถ้าหากใครที่อยากไปต่อ ลองหางานที่ดี เงินเดือนที่ใช่ งานที่เหมาะกับความสามารถของคุณที่ JobsDB ได้นะ ที่นี่มีงานรอคนเก่งๆ อย่างคุณอยู่อีกเพียบ

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0-%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/

เรื่องเล่าธุรกิจ

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด