ทำงานจนป่วยหาหมอฟรีกับโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน

ทำงานจนป่วยหาหมอฟรีกับโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

หลายคนอาจยังไม่รู้ว่า ประกันสังคม ที่เราเหล่าพนักงานต้องส่งเงินเข้ากองทุนเป็นประจำทุกเดือนนั้น นอกจากจะช่วยทำหน้าที่คอยช่วยเหลือเราเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่อยู่ในเครือข่ายแล้ว สำนักงานประกันสังคมยังมีอีกหนึ่งโครงการที่เป็นทางเลือกและสวัสดิการในชีวิตสำหรับรักษาพนักงานลูกจ้างที่ส่งเงินเข้ากองทุนหรือ “ผู้ประกันตน” อีกหนึ่งทางเลือก นั่นก็คือ “คลินิกโรคจากการทำงาน” ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อ และยังสงสัยว่า คลินิกโรคจากการทำงาน ต่างจากโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมอย่างไร วันนี้ JobsDB จะพาทุกคนไปรู้จักกับ คลินิกโรคจากการทำงาน ให้ดีกว่าเดิม

โรคจากการทำงาน

คลินิกโรคจากการทำงาน คืออะไร

คลินิกโรคจากการทำงาน คือ โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดตั้งคลินิกเพื่อดูแลลูกจ้างหรือแรงงานที่เจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการทำงานอย่างเป็นระบบ ทั้งการตรวจรักษา วินิจฉัยโรค และให้การรักษาพยาบาลอย่างมีมาตราฐานในโรงพยาบาลของรัฐที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

โรคจากการทำงาน คืออะไร และอาชีพแบบไหนที่สามารถเข้า “คลินิกโรคจากการทำงาน” ได้

คลินิกโรคจากการทำงาน เน้นให้บริการลูกจ้างหรือพนักงานที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรม ที่มีความเสี่ยงและมีอันตรายระหว่างทำงาน เช่น คนที่ทำงานกับเครื่องจักรและเครื่องจักรหนัก คนที่ทำงานกับสารเคมี โดยที่กระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งประเภทโรคที่เกิดจากการทำงานไว้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

โรคจากการประกอบอาชีพ (occupational diseases)

หมายถึง โรคที่เกิดจากปัจจัยในการประกอบอาชีพโดยตรง ซึ่งเป็นปัจจัยเดียวที่ก่อให้เกิดโรค โดยอาจเกิดทันที เช่น ได้รับสัมผัสไอกรดในโรงงานแบตเตอรี่ มีอาการแสบตา แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก หรือจากการสัมผัสสารกำจัดแมลงในขณะฉีดพ่น มีอาการแน่นหน้าอก หนังตากระตุกน้ำตาไหล คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นคันตามผิวหนัง เป็นต้น หรือเกิดขึ้นภายหลังจากการประกอบอาชีพเป็นระยะเวลานานเช่นโรค นิวป์โมโคนิโอสิส ได้แก่โรคซิลิโคสิส โรคจากแร่ใยหินแอสเบสตอสมีระยะการก่อโรค (latency period) ตั้งแต่เริ่มสัมผัสจนมีอาการและอาการแสดง ใช้เวลานานอย่างน้อย 15 ปี โดยส่วนใหญ่โรคจากการประกอบอาชีพจะมีระยะฟักตัวนานและความสำคัญคือ เมื่อเป็นโรคแล้วมักจะรักษาไม่หายขาด

โรคที่เกี่ยวเนื่องจากการประกอบอาชีพ (work-related diseases)

หมายถึง อาชีพการทำงานที่ไปกระตุ้นให้โรคเดิมของผู้ป่วยคนนั้นให้แสดงอาการออกมา หรือทำให้อาการแย่ลงกว่าเก่า เช่น ในคนที่มีโครงสร้างผิดปกติอยู่แล้ว หรือผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานจะมีอาการโรคเส้นเอ็นอักเสบได้ง่าย ดังนั้นการทำงานที่มีการออกแรงซ้ำ ๆ หรือมีท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้อง ก็จะทำให้แสดงอาการเพิ่มขึ้น หรือมีอาการเจ็บป่วยหนักขึ้น

นอกจากการจำแนกโรคที่เกิดจากการทำงานออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ ๆ แล้ว กองทุนเงินทดแทนยังได้กำหนดชนิดของโรคไว้เป็นข้อย่อย ๆ อีก 8 ข้อ เพื่อทุกคนสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย ดังนี้

 1. โรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมี
 2. โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพ
 3. โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุชีวภาพ
 4. โรคระบบหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน
 5. โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน
 6. โรคระบบกล้ามเนื้อ และโครงสร้างกระดูก
 7. โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน
 8. โรคอื่นๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นเนื่องมาจากการทำงาน

นอกจากการตรวจและรักษาเมื่อเกิดโรคแล้ว “คลินิกโรคจากการทำงาน” ยังทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และส่งเสริมงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับทั้งตัวลูกจ้างแรงงานเอง และผู้ประกอบการอีกด้วย เป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานให้ลดลง ตามพ.ร.บ.เงินทดแทน และพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานโดยกองทุนเงินทดแทน

ขั้นตอนการเข้ารับบริการที่ คลินิกโรคจากการทำงาน

เมื่อสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคที่เกิดการทำงาน หรือมีอาการป่วยใด ๆ ที่อาจมีสาเหตุมาจากการทำงาน ลูกจ้างสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนตามนี้

 1. ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน และประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยระหว่างทำงาน ให้ยื่นแบบ กท.16 ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่ตัวเองทำงานอยู่
 2. เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ได้เลือกไว้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อเป็นการตรวจโรคเบื้องต้น และหากแพทย์วินิจฉัยแล้วพบว่าเป็นโรคที่เกิดจากทำงาน ลูกจ้างจะถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่คลินิกโรคจากการทำงาน
 3. หากลูกจ้างไม่ได้แจ้งว่าประสบอันตรายแต่ตรวจพบว่าลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงาน หรือเข้าตรวจรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ได้มีคลินิกโรคจากการทำงาน ให้นายจ้างยื่นแบบ กท.16 ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ ภายใน 15 วัน และยื่นแบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือแบบ กท.44 ให้กับโรงพยาบาลที่ลูกจ้างเข้ารับการรักษา เพื่อให้โรงพยาบาลนั้น ๆ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกับกองทุนเงินทดแทนโดยตรง

ลูกจ้างแรงงานสามารถตรวจสอบรายชื่อของโรงพยาบาลที่มี “คลินิกโรคจากการทำงาน” หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง หรือ www.sso.go.th และ Application SSO Connect หรือ โทร.สายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99-1-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/

การเป็นผู้นำ

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด