IT Insider: เจาะ เทรนด์ไอที ยุคใหม่ อะไรที่ HR กำลังมองหา

IT Insider: เจาะ เทรนด์ไอที ยุคใหม่ อะไรที่ HR กำลังมองหา
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ “เทรนด์ไอที” และการก้าวเข้าสู่ยุค IOT ของอุตสาหกรรมและธุรกิจในปัจจุบันทำให้เกิดการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ระบบไอที และ Tech ถูกนำเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจการเงิน การค้า ประกันภัย อีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ ฯลฯ ทุกธุรกิจล้วนให้ความสำคัญกับ Tech และไอที

IT Insider: เจาะ เทรนด์ไอที ยุคใหม่ อะไรที่ HR กำลังมองหา

จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลต่อความต้องการบุคลากร Tech และไอที ในปัจจุบันขยายตัวอย่างรวดเร็ว ขณะที่จำนวนบุคลากรด้านไอทีที่ผลิตออกมาในแต่ละปีมีจำนวนจำกัด แต่การจะก้าวเข้าไปทำงานไอที ในองค์ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม เพื่อเพิ่มโอกาสในการก้าวเข้าไปทำงานในองค์เหล่านั้น

ล่าสุด JobsDB Thailand ได้จัดงาน Virtual Career Fair (IT Edition) ภายใต้หัวข้อ “เจาะเทรนด์ไอทียุคใหม่ อะไรที่HR มองหา ”โดย“สถาพร คิ้วสุวรรณสุข”Head of Engineering จาก Ascend Moneyร่วมถ่ายทอดประสบการและ“เทรนด์ไอที”ยุคใหม่ว่า Challenge ของคน Tech และ ไอที ในยุคนี้คือการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ไอทีที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในทุก ๆ ปีจะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นหลาย ๆ ครั้ง ดังนั้น Tech จึงเป็นวงการที่มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ทำให้คนในวงการไอที รู้สึกท้าทายจาการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

ประกอบกับเทรนด์ของธุรกิจไอที ยังมีทิศทางการเติบโตได้อีกไกล ทำให้บุคลากรด้านไอที ยังมีความเชื่อมั่นต่ออนาคตในวงการไอที ว่าจะสามารถเติบโตในธุรกิจนี้ได้อีกนาน

การเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ไอทีที่รวดเร็ว ทำให้คนไอทีและTech นั้นจำเป็นต้องมีทักษะในด้านนี้ค่อนข้างดี หลายคนยังสงสัยว่าระหว่างคนไทยและคนต่างชาติ ใครมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบทางด้านทักษะ Tech และไอที  ซึ่งในฐานะที่เป็นผู้บริหารองค์กรที่มีบุคลากรไอที ที่มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติทำงานร่วมกัน

อยากให้ทุกคนเข้าใจว่า Tech เปรียบเสมือน Universal Language หรืออาจเรียกได้ว่า Tech นั้นเป็นภาษาสากล ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครเรียนรู้ได้ดีกว่า ก็ไปได้ไกลกว่า แต่ความท้าทายนั้นไม่ได้อยู่ที่ใครเก่งกว่ากัน สิ่งสำคัญ คือ เมื่อคนหลายชนชาติมาทำงานอยู่ร่วมกัน และแต่ละชนชาติจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่าง จะทำอย่างไรให้คนเหล่านี้มาทำงานร่วมกันแล้วจะปรับตัวยอมรับซึ่งกันและกัน และทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี

นอกจากข้อสงสัยในการทำงานร่วมกันของคนไทยและคนต่างชาติแล้ว ปัญหาที่หลายคนยังมีข้อข้องใจคือการทำงานแบบผสมผสานคน Tech และไอที ของคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่นั้นจะมีช่องว่างในการทำงานเกิดขึ้นหรือไม่“สถาพร คิ้วสุวรรณสุข”มองว่าการทำงานผสมผสานระหว่างคน ไอทีรุ่นเก่า กับคนไอทีรุ่นใหม่เป็นสิ่งที่เสริมศักยภาพกัน  เนื่องจากคนไอทีรุ่นก่อนมีความเข้าใจในเชิงลึก เพราะการจะพัฒนา Software สมัยก่อนต้องลงไปทำงานตั้งแต่ระดับการเขียนโปรแกรม เขียนคำสั่ง ในระดับ Low level มาก ๆ แต่คนรุ่นใหม่ ๆ จะมีเครื่องมือให้ใช้เยอะ และติดตามเรียนรู้เทรนด์ไอทีได้เร็ว

แต่คนรุ่นใหม่อาจจะขาดความเข้าใจในเชิงลึกแบบคนรุ่นเก่า ดังนั้นความต้องการของบริษัทจึงต้องการให้มีทั้งคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าทำงานร่วมกัน เพราะคนรุ่นใหม่สามารถจะเรียนรู้นวัตกรรมและสิ่งใหม่ได้เร็ว ขณะเดียวกันในเชิงลึกแล้วคนรุ่นเก่าจะสามารถสนับสนุนการทำงานให้กับคนรุ่นใหม่ได้

ขณะที่ “ชนาภรณ์ ฉันทประทีป” Chief Human Resource Officer จาก Ascend Group ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานร่วมกันของคนไอที ทั้ง 2 เจนเนอเรชันว่า จากประสบการณ์ตรงในการทำงานที่ผ่านมา มองว่าการทำงานของคน 2 รุ่นแทบจะไม่ใช่อุปสรรคในการทำงาน เพราะหลาย ๆ คนที่เลือกทำงานที่ Ascend เนื่องจากมองว่าเป็นโอกาส เพราะ Ascend เป็นองค์กรที่มีการทำงานผสมผสานของคนทั้ง 2 รุ่น ทำให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหาร ซึ่งเป็นกลุ่มคนไอทีและ Tech ที่มีประสบการณ์อยู่กับเทรนด์ไอทีมายาวนานและมีชื่อเสียงในวงการ ดังนั้นเรื่องวัยหรืออายุจึงไม่ใช่ปัญหาของการทำงานร่วมกัน

อยากทำงานในแวดวงไอทีต้องทำอย่างไร

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาทำงานในแวดวงไอทีปัจจุบัน “สถาพร คิ้วสุวรรณสุข” อธิบายถึงแนวทางการคัดเลือกบุคคลากรของ  Ascend ว่า นอกจากทักษะด้านTech และไอที แล้วต้องมีคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย

  • ต้องเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วเพราะ Ascend นอกจากเป็นธุรกิจด้าน ไอที แล้ว FinTech ยังมีธุรกิจหลักด้านไฟแนนซ์เชียล ซึ่งต้องการบุคลากรที่เรียนรู้ได้เร็ว และอัพเดทเทรนด์ไอทีอยู่ตลอด เพราะนอกจากความรู้ด้านเทคโนโลยีแล้วยังต้องเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น การลงทุน การปล่อยสินเชื่อ e-wallet นวัตกรรมต่าง ๆ ที่นำมาใช้มีอความซับซอนมากขึ้น
  • ต้องมีความพร้อมที่จะทดลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมปรับตัว ไม่กลัวความล้มเหลว เพื่อปรับตัวเข้ากับสิ่งที่ต้องทำได้ในองค์กร
  • ต้องปรับตัวได้เร็ว เพราะเทรนด์ไอที มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ดังนั้นคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงจึงมีความได้เปรียบคนที่ไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ
  • ต้องเป็นบุคคลที่สามารถใช้ DATA ในการตัดสินใจได้ ทั้งในเชิง ไอที และการเงิน เพราะ DATA มีความสำคัญมากต่อการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ

ด้าน “ชนาภรณ์ ฉันทประทีป” กล่าวว่า การคัดเลือกบุคลากรนั้นต้องยอมรับว่าบางบริษัทต้องการบุคลากรที่เข้ามาทำงานได้เลย จึงต้องการคนที่มีประสบการณ์  เนื่องจากหลาย ๆ บริษัทอยู่ระหว่างการแข่งขันและขยายตัวทำให้ต้องการบุคลากรที่เข้ามาสานต่องานได้ทันที ทำให้มองข้ามเด็กจบใหม่

แต่สำหรับบริษัทที่มีความพร้อม และปรับตัวแข่งขัน จนทุกอย่างเริ่มนิ่งจะต้องการรับคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างบุคลาการรุ่นใหม่ของตนเอง เพราะหากใช้ระบบซื้อคนเข้ามาทำงาน ก็ต้องยอมรับว่าองค์กรอื่นก็พร้อมจะซื้อคนในองค์กรเราไปเช่นกัน ดังนั้นการสร้างบุคลากรเองจึงมีความจำเป็น และที่ผ่านมามีหลายอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จกับการสร้างบุคลากรขึ้นมาเอง มีการร่วมมีอกันตั้งแต่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ง Ascend ก็เช่นเดียวกัน

โดยคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทำงานจะต้องมีทักษะ Tech แล้ว ยังต้องการที่มีการเรียนรู้เร็ว ติดตามเทรนด์ไอที อยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ชอบความท้าทาย สิ่งสำคัญเลยสำหรับน้อง ๆ คนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่วงการ Tech ต้องเป็นคนที่หาตัวเองให้เจอว่าต้องการอะไรจริง ๆ และหากชอบงานด้าน Tech จริง ๆ ก็ไม่ต้องจำเป็นต้องเตรียมตัวอะไรมาก แค่มีความเป็นตัวเอง เตรียมความรู้ด้าน Tech ให้แน่น ๆ และมีความรู้เกี่ยวกับบริษัทที่ต้องการร่วมงานด้วยบ้างก็พอ เพราะในที่สุดแล้วเมื่อได้พูดคุยกันถ้ารู้สึกว่าใช่ ก็จะได้รับการคัดเลือกให้ร่วมงานกัน และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก็จะมีความสุขกับการทำงาน เพราะได้ทำงานที่ใช้ และเป็นตัวเองมากที่สุด

วิธีการรักษาบุคลากรด้าน Tech และไอที ให้อยู่กับองค์กรนาน ๆ

ชนาภรณ์ ฉันทประทีป” บอกว่าความยากอันดับแรกเลย คือ บุคลากรที่เก่งไอที ติดตามเทรนด์ไอทีแบบไม่ตกเทรนด์ในประเทศไทยนั้นมีน้อย และในแต่ละปีนักศึกษาที่เรียนจบมาด้านไอที ออกมาก็มีจำนวนจำกัด แต่ทุกบริษัทกำลังเร่งพัฒนาด้านไอที มีความต้องการบุคลากรไอที เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการแย่งบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีจากทุกธุรกิจ การที่จะดึงดูดและทำให้บุคลากรอยู่กับองค์กรได้นาน ๆ

  1. การสร้างให้บุคลากรรู้สึกว่าทำงานแล้วมีความสุข ดังนั้น HR จึงพยายามผลักดันให้โครงสร้างงานเหมาะสมกับแต่ละบุคคล ทำให้คนทำงาน สนุก ท้าทาย และช่วยกันผลักดันให้ก้าวข้ามอุปสรรค
  2. ผลักดันให้คนเก่าได้เลื่อนตำแหน่ง ในกรณีที่มีคนลาออก ต้องพยายามผลักดันคนเก่าขึ้นรับหน้าที่แทนการรับคนใหม่เป็นอันดับแรก ให้โอกาสคนเก่าได้รับผิดชอบงานก่อนคนใหม่
  3. การเทรนด์ให้หัวหน้างานที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ให้มีทักษะในการบริหารงาน และบุคลากร ซึ่งทำให้เกิดการทำงานร่วมกันง่ายและดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้หางาน หรือคนทำงานก็ต้องหมั่นเติมทักษะความรู้ใหม่ ๆ Upskill / Reskill ตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เพราะโลกดิจิทัลนั้นหมุนไปไม่เคยหยุด ความทันสมัยในวันนี้ อาจเป็นเรื่องล้าสมัยในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ส่วนใครที่กำลังมองหาตำแหน่งงาน Tech และ ไอทีจากบริษัทชั้นนำสามารถส่งโปรไฟล์สมัครงานได้ที่ JobsDB เรามีตำแหน่งงานที่หลากหลายให้ทุกท่านเข้ามาค้นหาตำแหน่งงานที่ท่านต้องการ

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%95-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b5/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/silicon-valley/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/blockchain-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81/

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด